Katedra Marketingu

   
Kierunki badań:
  • Marketing w budowaniu sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa i wartości dla klienta
  • Zintegrowana komunikacja marketingowa
  • e-Marketing i e-Commerce
  • Badania rynkowe i marketingowe w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem
  • Marketing na rynkach międzynarodowych
   
Adres:

Wydział Zarządzania
Katedra Marketingu
ul. Matejki 22/26
90 - 237 Łódź
tel.: + 48 42 635 5205
e-mail: km.wz@uni.lodz.pl

   
Zobacz też: