Główne kierunki badań prowadzonych w Katedrze Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej

  • przedsiębiorczość i zarządzanie małymi i średnimi firmami (MSP)

° proces przedsiębiorczy i okazje przedsiębiorcze – powstanie i rozwój MSP
° przedsiębiorczość społeczna
° przedsiębiorczość cyfrowa
° przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych
° doradztwo biznesowe dla MSP

  • kompleksowe zarządzanie innowacjami i komercjalizacja technologii 

° finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP
° transfer wiedzy z nauki do gospodarki
° akademickie firmy spin-off

  • demografia sektora MSP 

° uwarunkowania rozwoju sektora MSP
° powstawanie i upadek MSP, w tym przyczyny niepowodzeń gospodarczych

  • regiony wiedzy oraz polityka wsparcia przedsiębiorczości i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)

° polityka wspierania innowacji ° regionalne strategie innowacji
° regionalne i sektorowe systemy innowacji, klastery ° edukacja przedsiębiorczości