Katedra Zarządzania UŁ

 • Zakład Metodologii Organizacji i Zarządzania do września 2001 r. kierowany przez prof. zw. dr hab. Zofię Mikołajczyk, po jej przejściu na emeryturę nowym kierownikiem została dr hab. Wanda Błaszczyk, prof. UŁ. Aktualnie kierownikiem Zakładu jest dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ,
  w skład którego wchodzą również:
  • dr Joanna Małgorzata Michalak
  • mgr inż. Ewa Samuel
  • mgr Olga Samuel-Idzikowska
  • prof. dr hab. Czesław Sikorski
  • mgr Maria Szymankiewicz
  • dr hab. inż. Magdalena Zalewska-Turzyńska, prof. UŁ
 • Zakład Teorii Zarządzania do 2001 r. kierował nim prof. dr hab. Marcin Bielski, który w związku z przejściem na emeryturę funkcję tę przekazał dr. hab. Bogusławowi Kaczmarkowi, prof. UŁ, który sprawował ją do 2018 r. Aktualnie od 2020 r. Kierownikiem Zakładu jest dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ, a pracują w nim również:
  • dr Izabela Bednarska-Wnuk
  • dr Jolanta Bieńkowska
  • dr Maria Czajkowska
  • dr Jerzy S. Czarnecki
  • dr hab. Beata Glinkowska-Krauze, prof. UŁ
  • dr hab. Edyta Gwarda-Gruszczyńska, prof. UŁ
  • dr Małgorzata Kołodziejczak
  • dr Paweł Kuźbik
  • dr inż. Maciej Malarski
  • dr Artur Modliński
  • mgr Dominik Skowroński
 • Zakład Zarządzania Wiedzą – w latach 20052006 kierował nim prof. dr hab. Władysław Kobyliński, a w latach 2006-2012 funkcję Kierownika pełnił prof. zw. dr hab. Czesław Sikorski. Od 2012 r. do 2020 r. Kierownikiem Zakładu był dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ. We wrześniu 2020 r. Zakład został zlikwidowany.

       W Katedrze pracuje także na stanowisku administracyjnym mgr Katarzyna Kasicka.

 • W latach 20042020 ponadto w Katedrze pracowali:
  • dr. hab. Bogusław Kaczmarek, prof. UŁ
  • prof. dr hab. Zofia Mikołajczyk
  • prof. dr hab. Władysław Kobyliński
  • dr hab. Wanda Błaszczyk, prof. UŁ
  • dr hab. Katarzyna Januszkiewicz
  • dr Marek Andrzejewski
  • dr Jerzy Olszewski
  • dr Janusz Sobczyk
  • dr Stanisław Gutsche
  • dr Marek Firkowski
  • dr Grażyna Broniewska
  • dr Andrzej Sikorski
  • mgr Barbara Pajkert-Skurska
  • mgr Wanda Parnowska
 • Z grona osób, które tworzyły przed laty Katedrę, zmarli:
  • prof. dr Jan Zieleniewski (1973)
  • doc. dr Walery Janowski (1989)
  • prof. dr hab. Marcin Bielski (2002)
  • prof. dr hab. Władysław Kobyliński (2006)
  • prof. dr hab. Zofia Mikołajczyk (2017)
  • dr Andrzej Sikorski (2019)