Projekt OPEN MIND

 Projekt OPEN MIND to edukacyjny projekt kierowany do studentów zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości i ekonomii społecznej.  Pełna nazwa projektu to: OPEN MIND - gamified platform and open online course in Social Entrepreneurship for female learners and students from diverse fields of study.

Projekt jest realizowany w okresie od listopada 2016 roku do października 2018 roku na Wydziale Zarządzania UŁ pod kierownictwem Dr Janusza Reichela Z Katedry Zarządzania Miastem i Regionem przy współpracy z Biurem Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych UŁ, w ramach programu Erasmus + Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne - Szkolnictwo Wyższe (projekt: 2016-1-BG01-KA203-023754).

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej i interaktywnej platformy elearningowej z wykorzystaniem mechanizmów gier tzw. grywalizacji oraz kursu online do upowszechniania idei przedsiębiorczości społecznej.  Projekt kierowany jest do studentów wszystkich kierunków studiów, a w szczególności do młodych kobiet, zainteresowanych tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju i wszystkich którzy planują w przyszłości założenie tzw. firmy społecznej (Social Startup).  Grywalizacja (ang. gamification) jest jednym z najnowszych trendów w środowisku e-learningu, który wykorzystuje do projektowania materiałów edukacyjnych mechanizmy z gier komputerowych lub fabularnych (w biznesie) w celu zwiększenia zaangażowania i kształtowania postaw, w tym przypadku, przedsiębiorczych i obywatelskich, wśród uczestników docelowych.  

Informacje na temat projektu zostaną upowszechnione w gronie osób stanowiących grupę docelową, tj. studentów wszystkich kierunków studiów w różnych krajach UE, nauczycieli akademickich, a także instytucji i organizacji działających w obszarze przedsiębiorczości i ekonomii społecznej.

Uniwersytet Łódzki jest jednym z 7 partnerów realizujących projekt, który jest koordynowany przez VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship z Bułgarii.  Pozostali partnerzy zaangażowani w ten projekt to: D.A. Tsenov Academy of Economics, Business Foundation for Education oraz 11234 Ltd (z Bułgarii), Shieffield University (z Wielkiej Brytanii), Institute for Entrepreneurial Development (z Grecji) oraz University Titu Maioerescu (z Rumunii).

 Inauguracyjne spotkanie projektu Open Mind w Atenach, 22 listopada 2016

Serdecznie zapraszamy do śledzenia strony projektu na Facebooku:

https://www.facebook.com/Open.Mind.Gamified.MOOC4Social.Entrepreneurship/

PL Newsletter w j.polskim

ENG Newsletter w j.angielskim

PL Newsletter 2 w j.polskim

PL Newsletter 3 w j.polskim

PL Newsletter 4 w j.polskim

Więcej informacji na temat projektu udziela: Dr Janusz Reichel (Wydział Zarządzania) – Kierownik Merytoryczny Projektu (e-mail: jreichel@uni.lodz.pl) oraz Katarzyna Riley (Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych) – Kierownik Projektu (Administracja) (e-mail: kasia.riley@uni.lodz.pl). 

 

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.