WEBINAR

Zielone wyzwania dla organizacji
- porozmawiajmy o Green HRM w praktyce gospodarczej

20.04.2021, 18.00

  • Czy wiesz, na czym polega "zielone" planowanie, pozyskiwanie, motywowanie i rozwój pracowników?
  • Może zastanawiasz się, jakie działania w obszarze HR podjąć, aby poprawiać wyniki środowiskowe w Twojej organizacji?
  • Czy Twoi pracownicy są gotowi na wdrażanie praktyk zielonego zarządzania zasobami ludzkimi?

Weź udział w naszym webinarze i dowiedz się więcej na temat Green HRM w praktyce gospodarczej!
 

 

Zdalna komunikacja z wielopokoleniowymi zespołami, cyfrowa rewolucja czy realizacja interdyscyplinarnych projektów to wyzwania, z jakimi obecnie mierzą się: przedsiębiorstwa, instytucje, urzędy. Na Wydziale Zarządzania UŁ chętnie podejmujemy dyskusje na ważne i aktualne tematy. Tym razem chcielibyśmy zaprosić do udziału w spotkaniu on-line, które poświęcimy zielonym wyzwaniom, jakie stoją przed zarządzaniem zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach.

Koncepcję zielonego zarządzania zasobami ludzkimi bada i popularyzuje zespół z Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w składzie: dr hab. Bożena Ewa Matusiak, prof. UŁ, dr Izabela Różańska-Bińczyk oraz dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ. 

W ramach webinarium szczególna uwaga zostanie zwrócona na znaczenie koncepcji zrównoważonego rozwoju dla implementacji praktyk zielonego zarządzania zasobami ludzkimi, na rolę tych działań w poprawie wyników środowiskowych przedsiębiorstw, a także na czynniki kształtujące gotowość pracowników do stosowania Green HRM. Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy, nastawiony na kształtowanie kompetencji w zakresie stosowania praktyk Green HRM w praktyce gospodarczej. Rozważania zostaną także uzupełnione najnowszymi wynikami badań przeprowadzonych przez prelegentów.

Zapraszamy na spotkanie 20 kwietnia 2021 r. o godz. 18.00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Moderatorem dyskusji będzie dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ - kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi na WZ UŁ. 

Dla uczestników webinaru przygotowaliśmy konkurs, w którym można zdobyć gadżety #lesswaste (pokrowce na laptopy i torby z banerów, kubek, butelki, termos)!

Rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy >> >>

Link do spotkania zostanie przekazany w wiadomości mailowej osobom zarejestrowanym.

 Prelegenci: 

dr Izabela Różańska Bińczyk

Jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania UŁ. Jest badaczem, wykładowcą i konsultantem w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Aktualny obszar jej zainteresowań badawczych to głównie: Green HRM (zielone zarządzanie zasobami ludzkimi), zrównoważony rozwój oraz najnowsze trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Jest też członkiem Rady Programowej Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Zarządzania UŁ oraz opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Personalni. Aktualnie pełni funkcję kierownika projektu “Dobre praktyki zielonego zarządzania zasobami ludzkimi (GHRM) w przedsiębiorstwach: doświadczenia międzynarodowe” realizowanego w ramach konkursu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza na Uniwersytecie Łódzkim. Więcej informacji na: www.izabelarozanska.com.pl

dr hab. Bożena Ewa Matusiak, prof. UŁ 

Jest doktorem habilitowanym w naukach o zarządzaniu (2016). Zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Informatyki jest kierownikiem Zakładu analizy danych i systemów inteligentnych na Wydziale Zarządzania UŁ. Jej zainteresowania dotyczą głównie problematyki zrównoważonego rozwoju, energetyki odnawialnej i prosumenckiej, zarządzania elastycznym popytem oraz rozwoju inteligentnych miast, rozwoju smart grids i systemów inteligentnych, a także Green HRM. Jest autorką lub współautorką ponad 120 publikacji naukowych. Brała udział w wielu projektach badawczych, w tym m.in. w projekcie e-balance (2013-2017), który dotyczył implementacji modelu innowacyjnego systemu bilansowania zapotrzebowania na energię elektryczną w inteligentnym sąsiedztwie. Jest też kierownikiem Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Zarządzania UŁ. Aktualnie jest członkiem zespołu badawczego projektu “Dobre praktyki zielonego zarządzania zasobami ludzkimi (GHRM) w przedsiębiorstwach: doświadczenia międzynarodowe” realizowanego w ramach konkursu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza na Uniwersytecie Łódzkim.

dr hab. inż. Marek Matejun, prof UŁ  

Jest doktorem habilitowanym w naukach o zarządzaniu (2016). Zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej na Wydziale Zarządzania UŁ. Jego zainteresowania badawcze obejmują przedsiębiorczość, współczesne koncepcje zarządzania oraz metodologię badań w naukach o zarządzaniu. Zajmuje się również zagadnieniami społecznej odpowiedzialności biznesu, innowacjami ekologicznymi oraz nowymi trendami w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Jest autorem lub współautorem ponad 170 publikacji naukowych. Brał udział w wielu projektach badawczych, jak również w stażach naukowych na uczelniach w Finlandii (2019), Chinach (2017), Wielkiej Brytanii (2016) oraz Belgii (2013). Pełni rolę redaktora w takich czasopismach, jak: University Scientific Notes (Ukraina), World Journal of Management (Australia) oraz PEOPLE: International Journal of Social Sciences (Indie). Jest także przewodniczącym Social Science & Humanities Research Association (Indie) oraz członkiem Academy of Management (USA) i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Aktualnie jest członkiem zespołu badawczego projektu “Dobre praktyki zielonego zarządzania zasobami ludzkimi (GHRM) w przedsiębiorstwach: doświadczenia międzynarodowe” realizowanego w ramach konkursu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza na Uniwersytecie Łódzkim. Więcej informacji na: www.matejun.pl

Udział jest bezpłatny!

Formularz rejestracyjny jest otwarty do 19.04.2021 r.