Wydziałowe konkursy na najlepszą pracę dyplomową

 

Kategoria Zakres tematyczny Rodzaj pracy
Nagroda Dziekana WZ UŁ Obszar zarządzania organizacją, doskonalenia procesów organizacyjnych lub innowacji organizacyjnych w odniesieniu do Wydziału Zarządzania UŁ licencjacka lub magisterska
 Nagrody Partnerów Biznesowych Wydziału Zarządzania UŁ  Tematyka dowolna licencjacka lub magisterska
 Nagroda Rady Menedżerów Publicznych  Problemy zarządzania publicznego licencjacka lub magisterska
 Nagroda im. Profesor Alicji Jarugi  Dziedzina rachunkowości i sprawozdawczości międzynarodowej  magisterska
 Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ - Partnera Biznesowego WZ UŁ  Zagadnienia biznesowe  magisterska

 

Wybrane konkursy na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie

Nazwa  Zakres tematyczny Rodzaj pracy Strona www
Konkurs VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu – etyka biznesu
– zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych
– społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
– ład korporacyjny
– innowacyjność społeczna w gospodarce
– dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance
– przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym
 • licencjackie
 • inżynierskie
 • magisterskie
 • podyplomowe
 • MBA
 • doktorskie
bit.ly/2T9tagG
Konkurs Bankowego Funduszu Gwarancyjnego


Problematyka stabilności systemu finansowego

 • licencjackie
 • magisterskie
 • doktorskie
bit.ly/38EYnTu
Konkurs CloudNine

 - związana z Supply Chain Management, Industry 4.0,
-automatyką i robotyką,
-zarządzaniem i inżynierią produkcji,
-analityką gospodarczą, analizą i zarządzaniem w biznesie

 • licencjackie
 • magisterskie
 • inżynierskie
bit.ly/2Hr0qwJ 
Konkurs im. hm. O. Fietkiewicza na  Prace naukowe o tematyce harcerskiej
 • licencjackie
 • magisterskie
 • doktorskie
bit.ly/2CDBAWe
Konkurs o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego Tematyka prac związana z województwem łódzkim
 • licencjackie
 • magisterskie
 • doktorskie
 • habilitacyjne
bit.ly/2GXc0Sq
Konkurs na najlepsze prace w zakresie zarządzania projektami Zarządzanie projektami
 • licencjackie
 • magisterskie
 • podyplomowe
 • doktorskie
bit.ly/2AVITsq
Konkurs na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej Temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem
 • licencjackie
 • magisterskie
 • doktorskie
 • habilitacyjne oraz cykle publikacji powiązanych tematycznie, stanowiące podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego
bit.ly/2NjeVCw
 Konkurs o Nagrodę Dyrektora Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi Prace z zakresu ekonomii i finansów 
 • magisterskie
bit.ly/3nVEH2v 
Konkurs Instytutu Metropolitalnego Tematyka miejska lub metropolitalna
 • licencjackie
 • magisterskie
bit.ly/2X7m6qG
Konkurs im. Jerzego Kląskały Rynek nieruchomości
 • magisterskie
bit.ly/387hNxq
Konkurs Teraz Polska • Wspieranie wzrostu gospodarczego oraz rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski,
• Innowacyjność i przedsiębiorczość,
• Promocja Polski i polskich osiągnięć
 • magisterskie
bit.ly/1owVxTI
Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP

Nauki ekonomiczne: 
Makroekonomia i finanse, w szczególności polityka pieniężna oraz rynki finansowe

 • magisterskie
bit.ly/2R4bWzq
IKAR JAKOŚCI  Tematyka prac związana z zarządzaniem jakością
 • magisterskie
bit.ly/2tZAYqs
Konkurs Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych Praca i polityka socjalna
 • mag­is­ter­skie
 • dok­torskie
bit.ly/2T7bHFA
Ogólnopolski Konkurs Otwarte Drzwi Problematyka niepełnosprawności
 • mag­is­ter­skie
 • dok­torskie
bit.ly/2Mmnz41
Konkurs UOKIK Ochrona konsumentów

 

 • mag­is­ter­skie
 • dok­torskie
bit.ly/2MnNZlO
Konkursy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi   - nauki ekonomiczno-społeczne,
- nauki przyrodnicze,
- nauki techniczne,
- nauki prawnicze
 
 • mag­is­ter­skie
 • dok­torskie
bit.ly/38JBywp 
Konkurs na najlepszą pracę magisterską na temat rynków walutowych – kantory internetowe w Polsce,
– kantory stacjonarne w Polsce,
– platformy forex,
– międzybankowy rynek wymiany walut,
– bankowe platformy wymiany walut,
– transfery międzynarodowe,
– systemy rozliczeń transakcji walutowych,
– analiza fundamentalna i techniczna związana z rynkiem walutowym,
– regulacyjne aspekty dla rynku kantorów stacjonarnych i internetowych w Polsce
 • magisterskie
bit.ly/2CzpCNE
Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego KNF  Rynek finansowy
 • doktorskie
bit.ly/2AVJnyK

 

Wydziałowe konkursy na najlepszą pracę dyplomową

 

Kategoria Zakres tematyczny Rodzaj pracy
Nagroda Dziekana WZ UŁ Obszar zarządzania organizacją, doskonalenia procesów organizacyjnych lub innowacji organizacyjnych w odniesieniu do Wydziału Zarządzania UŁ licencjacka lub magisterska
 Nagrody Partnerów Biznesowych Wydziału Zarządzania UŁ  Tematyka dowolna licencjacka lub magisterska
 Nagroda Rady Menedżerów Publicznych  Problemy zarządzania publicznego licencjacka lub magisterska
 Nagroda im. Profesor Alicji Jarugi  Dziedzina rachunkowości i sprawozdawczości międzynarodowej  magisterska
 Nagroda KLUBU 500-ŁÓDŹ - Partnera Biznesowego WZ UŁ  Zagadnienia biznesowe  magisterska

 

Wybrane konkursy na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie

Nazwa  Zakres tematyczny Rodzaj pracy Strona www
Konkurs VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu – etyka biznesu
– zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych
– społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
– ład korporacyjny
– innowacyjność społeczna w gospodarce
– dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance
– przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym
 • licencjackie
 • inżynierskie
 • magisterskie
 • podyplomowe
 • MBA
 • doktorskie
bit.ly/2T9tagG
Konkurs Bankowego Funduszu Gwarancyjnego


Problematyka stabilności systemu finansowego

 • licencjackie
 • magisterskie
 • doktorskie
bit.ly/38EYnTu
Konkurs CloudNine

 - związana z Supply Chain Management, Industry 4.0,
-automatyką i robotyką,
-zarządzaniem i inżynierią produkcji,
-analityką gospodarczą, analizą i zarządzaniem w biznesie

 • licencjackie
 • magisterskie
 • inżynierskie
bit.ly/2Hr0qwJ 
Konkurs im. hm. O. Fietkiewicza na  Prace naukowe o tematyce harcerskiej
 • licencjackie
 • magisterskie
 • doktorskie
bit.ly/2CDBAWe
Konkurs o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego Tematyka prac związana z województwem łódzkim
 • licencjackie
 • magisterskie
 • doktorskie
 • habilitacyjne
bit.ly/2GXc0Sq
Konkurs na najlepsze prace w zakresie zarządzania projektami Zarządzanie projektami
 • licencjackie
 • magisterskie
 • podyplomowe
 • doktorskie
bit.ly/2AVITsq
Konkurs na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej Temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem
 • licencjackie
 • magisterskie
 • doktorskie
 • habilitacyjne oraz cykle publikacji powiązanych tematycznie, stanowiące podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego
bit.ly/2NjeVCw
 Konkurs o Nagrodę Dyrektora Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi Prace z zakresu ekonomii i finansów 
 • magisterskie
bit.ly/3nVEH2v 
Konkurs Instytutu Metropolitalnego Tematyka miejska lub metropolitalna
 • licencjackie
 • magisterskie
bit.ly/2X7m6qG
Konkurs im. Jerzego Kląskały Rynek nieruchomości
 • magisterskie
bit.ly/387hNxq
Konkurs Teraz Polska • Wspieranie wzrostu gospodarczego oraz rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski,
• Innowacyjność i przedsiębiorczość,
• Promocja Polski i polskich osiągnięć
 • magisterskie
bit.ly/1owVxTI
Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP

Nauki ekonomiczne: 
Makroekonomia i finanse, w szczególności polityka pieniężna oraz rynki finansowe

 • magisterskie
bit.ly/2R4bWzq
IKAR JAKOŚCI  Tematyka prac związana z zarządzaniem jakością
 • magisterskie
bit.ly/2tZAYqs
Konkurs Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych Praca i polityka socjalna
 • mag­is­ter­skie
 • dok­torskie
bit.ly/2T7bHFA
Ogólnopolski Konkurs Otwarte Drzwi Problematyka niepełnosprawności
 • mag­is­ter­skie
 • dok­torskie
bit.ly/2Mmnz41
Konkurs UOKIK Ochrona konsumentów

 

 • mag­is­ter­skie
 • dok­torskie
bit.ly/2MnNZlO
Konkursy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi   - nauki ekonomiczno-społeczne,
- nauki przyrodnicze,
- nauki techniczne,
- nauki prawnicze
 
 • mag­is­ter­skie
 • dok­torskie
bit.ly/38JBywp 
Konkurs na najlepszą pracę magisterską na temat rynków walutowych – kantory internetowe w Polsce,
– kantory stacjonarne w Polsce,
– platformy forex,
– międzybankowy rynek wymiany walut,
– bankowe platformy wymiany walut,
– transfery międzynarodowe,
– systemy rozliczeń transakcji walutowych,
– analiza fundamentalna i techniczna związana z rynkiem walutowym,
– regulacyjne aspekty dla rynku kantorów stacjonarnych i internetowych w Polsce
 • magisterskie
bit.ly/2CzpCNE
Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego KNF  Rynek finansowy
 • doktorskie
bit.ly/2AVJnyK