Prodziekanem ds. Studenckich 
jest dr hab. Małgorzata Striker, prof. UŁ