KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - KFS 

 

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS) - INSTRUMENT POLITYKI RYNKU PRACY

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) powstał ze środków Funduszu Pracy w celu wsparcia kształcenia ustawicznego pracowników podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. W szkoleniach mogą brać udział również pracodawcy i właściciele firm.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy - KFS jest instrumentem polityki rynku pracy wspierającym osoby pracujące w aktualizowaniu lub nabywaniu nowych kompetencji i pomagającym w dostosowaniu się do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki i zmian zachodzących na rynku pracy.
Celem utworzenia KFS jest również zapobieżenie utraty zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu braku właściwych kompetencji, braku wiedzy zawodowej lub jej nieadekwatności. Inwestycja w kadry, zwiększenie potencjału kadrowego, to możliwość podniesienia pozycji rynkowej firmy oraz samych pracowników na rynku pracy.

 

KFS 2017 - PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW

 

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mają na celu wspieranie inwestycji w kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2017) pracodawca może przeznaczyć na:

 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

 

 

ODBIORCY ŚRODKÓW Z KFS 2017 - KWOTY DO 100% KOSZTÓW SZKOLEŃ

 

Pracodawca może otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2017) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:
80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (ok. 12 000 zł),
100% kosztów kształcenia ustawicznego - w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) - ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (ok. 12 000 zł).

 

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ Z KFS W 2017 ROKU

 

 1. Wybierz szkolenie z oferty Wydziału Zarządzania UŁ: www.szkolenia.wz.uni.lodz.pl lub studia podyplomowe: www.podyplomowe.wz.uni.lodz.pl 
 2. Złóż wniosek o dofinansowanie szkolenia do Powiatowego Urzędu Pracy.
 3. Po akceptacji wniosku podpisz umowę z Powiatowym Urzędem Pracy.
 4. Zapraszamy na szkolenie!

 

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ


Wniosek składa się w PUP-u właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

 

DANE ADRESOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UŁ

 

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki
90 - 237 Łódź
ul. Matejki 22/26

Numer rachunku: 59 1240 3028 1111 0010 2943 3888

NIP: 724-000-32-43
Regon: 000001287

 

KFS 2017. Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Plan wydatkowania środków
KFS 2017. Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Priorytety wydatkowania środków
KFS 2017. Informacje MRPiPS - Strona internetowa ministerstwa dedykowana KFS 2017
KFS 2017. Informacje Departamentu Rynku Pracy MRPiPS - Strona internetowa KFS 2017

 

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - KFS 

 

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS) - INSTRUMENT POLITYKI RYNKU PRACY

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) powstał ze środków Funduszu Pracy w celu wsparcia kształcenia ustawicznego pracowników podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. W szkoleniach mogą brać udział również pracodawcy i właściciele firm.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy - KFS jest instrumentem polityki rynku pracy wspierającym osoby pracujące w aktualizowaniu lub nabywaniu nowych kompetencji i pomagającym w dostosowaniu się do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki i zmian zachodzących na rynku pracy.
Celem utworzenia KFS jest również zapobieżenie utraty zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu braku właściwych kompetencji, braku wiedzy zawodowej lub jej nieadekwatności. Inwestycja w kadry, zwiększenie potencjału kadrowego, to możliwość podniesienia pozycji rynkowej firmy oraz samych pracowników na rynku pracy.

 

KFS 2017 - PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW

 

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mają na celu wspieranie inwestycji w kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2017) pracodawca może przeznaczyć na:

 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

 

 

ODBIORCY ŚRODKÓW Z KFS 2017 - KWOTY DO 100% KOSZTÓW SZKOLEŃ

 

Pracodawca może otrzymać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS (2017) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:
80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (ok. 12 000 zł),
100% kosztów kształcenia ustawicznego - w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) - ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (ok. 12 000 zł).

 

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ Z KFS W 2017 ROKU

 

 1. Wybierz szkolenie z oferty Wydziału Zarządzania UŁ: www.szkolenia.wz.uni.lodz.pl lub studia podyplomowe: www.podyplomowe.wz.uni.lodz.pl 
 2. Złóż wniosek o dofinansowanie szkolenia do Powiatowego Urzędu Pracy.
 3. Po akceptacji wniosku podpisz umowę z Powiatowym Urzędem Pracy.
 4. Zapraszamy na szkolenie!

 

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ


Wniosek składa się w PUP-u właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

 

DANE ADRESOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UŁ

 

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki
90 - 237 Łódź
ul. Matejki 22/26

Numer rachunku: 59 1240 3028 1111 0010 2943 3888

NIP: 724-000-32-43
Regon: 000001287

 

KFS 2017. Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Plan wydatkowania środków
KFS 2017. Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Priorytety wydatkowania środków
KFS 2017. Informacje MRPiPS - Strona internetowa ministerstwa dedykowana KFS 2017
KFS 2017. Informacje Departamentu Rynku Pracy MRPiPS - Strona internetowa KFS 2017

 

 Drukuj