Zapraszamy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do skorzystania z bezpłatnych lekcji z doradztwa zawodowego organizowanych dla uczniów szkół średnich w ramach autorskiego projektu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego „Drzwi do kariery”.


Z chęcią przyjmiemy zgłoszenia oraz odpowiemy na Państwa pytania i wyjaśnimy szczegóły projektu mailowo lub telefonicznie:


e-mail: marta.gorecka@uni.lodz.pl

tel. 42 635 53 68

 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą zajęć z doradztwa zawodowego:


1. Jestem lepszym kandydatem

 • Szukam pracy. Od czego zacząć? (Źródła pozyskiwania informacji o pracodawcach i ofertach pracy)
 • Warsztat umiejętności pisania CV i listów motywacyjnych
 • Rozmowa kwalifikacyjna: zostań mistrzem pierwszego wrażenia
  - Merytoryczne przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej
  - Dress code i mowa ciała kluczem do pierwszego wrażenia
  - Podstawy etyki biznesu


2. Rekrutacja bez tajemnic

 • Niekonwencjonalne sposoby rekrutacji (przedstawienie uczniom współczesnych możliwości poszukiwania pracy)
 • Nowoczesne formy CV i listów motywacyjnych (zaprezentowanie najbardziej kreatywnych i trafnych ofert pracy, które odniosły sukces na rynku pracy)
 • Budowanie własnego wizerunku online
  - Serwisy społecznościowe: szansa czy zagrożenie (facebook.com; instagram.com; twitter.com; pinterest.com)
  - Serwisy branżowe: wirtualne miejsce spotkania z pracodawcą (możliwości portali branżowych i specjalistycznych: linkedin.com; goldenline.pl; pracuj.pl)


3. Autoprezentacja bez tajemnic

 • Czym jest autoprezentacja i dlaczego jest tak ważna
 • Elementy autoprezentacji
  - Komunikacja werbalna (tembr głosu, intonacja, tempo wypowiedzi, odpowiednie słownictwo)
  - Komunikacja niewerbalna (mowa ciała: gesty, postawa, wzrok; komunikatory niewerbalne, wykorzystanie przestrzeni)
 • Kreowanie własnego wizerunku


4. Kim jestem? Analiza własnej osobowości pod względem wyboru przyszłego zawodu

 • Wartość samoanalizy w procesie wyboru ścieżki kariery
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości
  - Analiza personalna SWOT, Portfolio personalne (przedstawienie uczniom metod i narzędzi wykorzystywanych do analizy własnej osobowości)
  - Zarządzanie stresem (sposoby i metody radzenia sobie w sytuacjach stresowych, techniki relaksacyjne)
  - Testy kompetencyjne i testy predyspozycji zawodowych a rynek pracy (waga testów w procesie rekrutacji, przeprowadzenie z uczniami testu określającego typ osobowości i omówienie wyników względem wyboru zawodu i kierunku studiów)


5. Praca zespołowa a sukces zawodowy

 • Wartość umiejętności pracy w zespole we współczesnym świecie (kompetencje interpersonalne i sposoby ich rozwoju)
 • Role grupowe
 • Budowanie zespołów (rozwój umiejętności pracy w grupie, ćwiczenia i gry rozwijające kompetencje interpersonalne)
        

 

Rekomendacje zrealizowanych w szkołach zajęć:

 

"Zajęcia z zakresu Doradztwa Zawodowego organizowane dla uczniów naszej szkoły przez specjalistów z Wydziału Zarządzania UŁ pozwoliły nam dostrzec odmienne, atrakcyjniejsze aspekty przedstawianych zagadnień. Szczególnie ważna dla uczniów była możliwość zetknięcia się z nowymi metodami rekrutacji i autoprezentacji przedstawianymi przez specjalistów w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Mamy nadzieję na kontynuację i poszerzenie współpracy w przyszłości."
Jacek Malinowski - nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i historii w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi

 

"I LO w Bełchatowie gościło panią Annę Krasnovą – asystentkę Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Łódzkiego, która przeprowadziła z uczniami klas pierwszych i drugich zajęcia pt. „Kim jestem? Analiza własnej osobowości pod względem wyboru przyszłego zawodu”. Podczas zajęć uczniowie zostali zapoznani z wartością samoanalizy w procesie wyboru ścieżki kariery zawodowej. Pani Anna przeprowadziła testy predyspozycji zawodowych i omówiła wyniki względem wyboru zawodu i kierunku studiów. Zostały zaprezentowane również uczniom metody i narzędzia wykorzystywane do analizy własnej osobowości i wzmacniania poczucia własnej wartości.
Zajęcia cieszyły sie dużym zainteresowaniem wśród uczniów, prowadzone były w sposób energiczny, interesujący i profesjonalny. Młodzież chętnie wykonywała powierzone im zadania, chcąc jak najwiecej dowiedzieć się jakie są ich predyspozycje zawodowe. Chętnie skorzystamy z kolejnych takich przeprowadoznych przez Państwa spotkań z młodzieżą w semestrze letnim."

Beata Duszyńska - nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie

 

"Odbyły się u nas w szkole warsztaty pt. "Autoprezentacja bez tajemnic" prowadzone przez p. Pawła Łuczaka. Warsztaty były bardzo ciekawą i praktyczną formą zajęć z doradztwa zawodowego. Młodzież bylł bardzo zaangażowana, a prowadzący z dużym poczuciem humoru przekazał treści zarówno teoretyczne, jak i praktyczne dotyczące autoprezentacji, mowy ciała podczas rozmowy kwalifikacyjnej czy egzaminu ustnego oraz pozytywnego wyrażenia siebie."
Blanka Kochańska - nauczyciel w I LO im. S. Żeromskiego w Ozorkowie 

 

pokaż więcej

 Print