Zarządzanie, specjalność Marketing

 

Specjalność Marketing jest adresowana do osób zainteresowanych rozwijaniem swojej wiedzy naukowej i praktycznej w obszarze marketingu. Jej celem jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów w sferze zarządzania działaniami marketingowymi i sprzedażowymi. Studenci zdobywają wiedzę na poziomie zaawansowanym z zakresu marketingu, sprzedaży, badań rynku, PR, komunikacji marketingowej, reklamy, e-commerce. Poznają nowoczesne technologie wykorzystywane we współczesnym biznesie. Doskonalą umiejętności wielopłaszczyznowego spojrzenia na procesy rynkowe oraz umiejętności zastosowania wiedzy z różnych obszarów do rozwiązywania problemów marketingowych. Poszerzają wiedzę z obszaru psychologii klienta, umiejętności wywierania wpływu, oddziaływania grupy na zachowania jednostki, budżetowania, analizy finansowej przedsięwzięć marketingowych.


Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów


Market intelligence
Branding i komunikacja marketingowa
Badania marketingowe – metody ilościowe i jakościowe
Gra strategiczna The Marketplace
e-Marketing
Kreowanie wizerunku firmy
Innowacyjność i design w marketingu
Social media i marketing mobilny


Możliwości zatrudnienia

 

Absolwenci specjalności Marketing są przygotowani do realizacji zadań zarówno strategicznych, jak i operacyjnych, w tym do planowania i realizacji projektów marketingowych oraz zarządzania zespołem. Znajdują zatrudnienie na średnich i wyższych szczeblach organizacji w obszarze działań rynkowych: marketingu, relacji z inwestorami, PR, zarządzania marką, badań i analizy rynku, category management, key account management.

 

  

Charakterystyka specjalności [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Skład Rady Programowej specjalności

Kierownik specjalności: prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk
Koordynator specjalności: dr Kamila Szymańska
Członkowie Rady Programowej: prof. dr hab. Bogdan Gregor, dr hab. Magdalena Kalińska-Kula, Krzysztof Andrzejewski

Zarządzanie, specjalność Marketing

 

Specjalność Marketing jest adresowana do osób zainteresowanych rozwijaniem swojej wiedzy naukowej i praktycznej w obszarze marketingu. Jej celem jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów w sferze zarządzania działaniami marketingowymi i sprzedażowymi. Studenci zdobywają wiedzę na poziomie zaawansowanym z zakresu marketingu, sprzedaży, badań rynku, PR, komunikacji marketingowej, reklamy, e-commerce. Poznają nowoczesne technologie wykorzystywane we współczesnym biznesie. Doskonalą umiejętności wielopłaszczyznowego spojrzenia na procesy rynkowe oraz umiejętności zastosowania wiedzy z różnych obszarów do rozwiązywania problemów marketingowych. Poszerzają wiedzę z obszaru psychologii klienta, umiejętności wywierania wpływu, oddziaływania grupy na zachowania jednostki, budżetowania, analizy finansowej przedsięwzięć marketingowych.


Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów


Market intelligence
Branding i komunikacja marketingowa
Badania marketingowe – metody ilościowe i jakościowe
Gra strategiczna The Marketplace
e-Marketing
Kreowanie wizerunku firmy
Innowacyjność i design w marketingu
Social media i marketing mobilny


Możliwości zatrudnienia

 

Absolwenci specjalności Marketing są przygotowani do realizacji zadań zarówno strategicznych, jak i operacyjnych, w tym do planowania i realizacji projektów marketingowych oraz zarządzania zespołem. Znajdują zatrudnienie na średnich i wyższych szczeblach organizacji w obszarze działań rynkowych: marketingu, relacji z inwestorami, PR, zarządzania marką, badań i analizy rynku, category management, key account management.

 

  

Charakterystyka specjalności [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Skład Rady Programowej specjalności

Kierownik specjalności: prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk
Koordynator specjalności: dr Kamila Szymańska
Członkowie Rady Programowej: prof. dr hab. Bogdan Gregor, dr hab. Magdalena Kalińska-Kula, Krzysztof Andrzejewski

 Print