Prawo podatkowe i rachunkowość

 

 

Patronat nad kierunkiem objęła:

 

 

Informacje ogólne

 

Kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Celem kierunku jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą, niezbędną w szeroko pojętym sektorze gospodarczym.

Kierunek studiów Prawo podatkowe i rachunkowość ma charakter innowacyjny i interdyscyplinarny; łączy wybrane elementy kształcenia na kierunku Prawo i kierunku Administracja w zakresie prawa podatkowego, prawa gospodarczego i prawa handlowego z wybranymi elementami kształcenia na kierunkach Finanse i rachunkowość, Rachunkowość oraz Zarządzanie. Obejmuje kompendium wiedzy w zakresie rachunkowości jednostek gospodarczych oraz podatków obciążających przedsiębiorców. Wiedza zdobyta w trakcie studiów na tym kierunku pozwoli jego absolwentom na współuczestnictwo w szeroko rozumianym doradztwie biznesowo – podatkowym, w tym na:

  • prowadzenie podatkowo-prawnej obsługi przedsiębiorstwa,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych (absolwent kierunku, który posiada trzyletnią praktykę w księgowości może wystąpić do Ministra właściwego do spraw finansów publicznych o wydanie certyfikatu księgowego bez uprzedniego złożenia egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy – na podstawie art. 76b Ustawy o rachunkowości),
  • sporządzanie i analizę sprawozdań finansowych.

Dzięki wszechstronnej i interdyscyplinarnej formule studiów absolwent kierunku jest przygotowany do rozwoju własnej kariery zawodowej przez zdobycie kwalifikacji i uprawnień pozwalających m.in. na pracę w charakterze: pracownika organów administracji skarbowej, głównego księgowego, kierownika biura rachunkowego. W połączeniu z kilkuletnią praktyką absolwenci kierunku będą przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych na przykład jako kierownik działu finansowego.

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA (zaoczne) (2-letnie magisterskie)

 

Orientacyjny limit miejsc 150 (min. 40)

 

Zasady rekrutacji:

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

 

Plan studiów

Strona kierunku Prawo podatkowe i rachunkowość

Opinia o kierunku Prawo podatkowe i rachunkowość od Krajowej Rady Doradców Podatkowych

 

Przyjmowanie dokumentów:

Dokumenty od kandydatów przyjmuje Wydział Prawa i Administracji UŁ

ul. Kopcińskiego  8/12
90-232 Łódź

E-mail: zwardak@wpia.uni.lodz.pl

 

 

 

 

 

 

Prawo podatkowe i rachunkowość

 

 

Patronat nad kierunkiem objęła:

 

 

Informacje ogólne

 

Kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Celem kierunku jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą, niezbędną w szeroko pojętym sektorze gospodarczym.

Kierunek studiów Prawo podatkowe i rachunkowość ma charakter innowacyjny i interdyscyplinarny; łączy wybrane elementy kształcenia na kierunku Prawo i kierunku Administracja w zakresie prawa podatkowego, prawa gospodarczego i prawa handlowego z wybranymi elementami kształcenia na kierunkach Finanse i rachunkowość, Rachunkowość oraz Zarządzanie. Obejmuje kompendium wiedzy w zakresie rachunkowości jednostek gospodarczych oraz podatków obciążających przedsiębiorców. Wiedza zdobyta w trakcie studiów na tym kierunku pozwoli jego absolwentom na współuczestnictwo w szeroko rozumianym doradztwie biznesowo – podatkowym, w tym na:

  • prowadzenie podatkowo-prawnej obsługi przedsiębiorstwa,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych (absolwent kierunku, który posiada trzyletnią praktykę w księgowości może wystąpić do Ministra właściwego do spraw finansów publicznych o wydanie certyfikatu księgowego bez uprzedniego złożenia egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy – na podstawie art. 76b Ustawy o rachunkowości),
  • sporządzanie i analizę sprawozdań finansowych.

Dzięki wszechstronnej i interdyscyplinarnej formule studiów absolwent kierunku jest przygotowany do rozwoju własnej kariery zawodowej przez zdobycie kwalifikacji i uprawnień pozwalających m.in. na pracę w charakterze: pracownika organów administracji skarbowej, głównego księgowego, kierownika biura rachunkowego. W połączeniu z kilkuletnią praktyką absolwenci kierunku będą przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych na przykład jako kierownik działu finansowego.

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA (zaoczne) (2-letnie magisterskie)

 

Orientacyjny limit miejsc 150 (min. 40)

 

Zasady rekrutacji:

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

 

Plan studiów

Strona kierunku Prawo podatkowe i rachunkowość

Opinia o kierunku Prawo podatkowe i rachunkowość od Krajowej Rady Doradców Podatkowych

 

Przyjmowanie dokumentów:

Dokumenty od kandydatów przyjmuje Wydział Prawa i Administracji UŁ

ul. Kopcińskiego  8/12
90-232 Łódź

E-mail: zwardak@wpia.uni.lodz.pl

 

 

 

 

 

 Drukuj