Zarządzanie

 

 

Studia II stopnia na kierunku Zarządzanie kształcą kierowników i liderów zespołów zadaniowych w przedsiębiorstwach oraz organizacjach sektora publicznego i non-profit. Przygotowują również studentów do prowadzenia własnej działalności lub wykorzystania zdobywanej wiedzy i umiejętności do rozwoju rodzinnego przedsiębiorstwa.

W pierwszym semestrze studenci zdobywają wiedzę w zakresie ekonomii menedżerskiej, ekonomii sektora publicznego, prawa handlowego, współczesnych koncepcji marketingu, zarządzania strategicznego i zarządzania zasobami ludzkimi. W kolejnych latach mają możliwość pogłębienia swoich zainteresowań w ramach jednej z pięciu specjalności: Marketing, Przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe, Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa, Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 
Specjalności
MARKETING

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I DORADZTWO BIZNESOWE
ZARZĄDZANIE ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORSTWA
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 

Możliwości zatrudnienia
 

Absolwenci kierunku w zależności od ukończonej specjalności będą przygotowani do pracy na następujących stanowiskach: kierownik ds. strategicznych i planowania, kierownik agencji doradztwa finansowego, specjalista ds. ekspansji, główny analityk biznesowy, kierownik ds. rozwoju produktu, kierownik działu badawczo-rozwojowego, specjalista analizy i rozwoju rynku, kierownik ds. obsługi biznesu i zarządzania, kierownik ds. strategicznych i planowania, kierownik działu administracyjno-gospodarczego, specjalista ds. ekonomicznych i zarządzania, specjalista ds. doskonalenia organizacji, specjalista ds. konsultingu, animator gospodarczy ds. przedsiębiorczości, specjalista ds. organizacji i rozwoju przemysłu, specjalista ds. planowania strategicznego, kierownik działu marketingu, kierownik działu sprzedaży, kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu marketingu i sprzedaży, kierownik agencji reklamowej, kierownik działu reklamy, kierownik działu promocji, kierownik działu public relations, specjalista ds. marketingu i handlu, specjalista ds. public relations, specjalista ds. sprzedaży, specjalista ds. kluczowych klientów (key account manager), wyższy urzędnik samorządowy, specjalista administracji publicznej, kierownik działu kadrowo-płacowego, kierownik działu szkoleń, kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi, kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, specjalista ds. kultury organizacyjnej, specjalista ds. zarządzania talentami.

 

  

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA (2-letnie magisterskie)

 

Orientacyjny limit miejsc 145 (min. 35)

 

Zasady rekrutacji:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu.
Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA (2-letnie magisterskie)

 

Orientacyjny limit miejsc 85 (min. 35)


Zasady rekrutacji:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunku Lingwistyka dla biznesu. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych i kierunku lingwistyka dla biznesu. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Skład Rady Programowej kierunku

Kierownik kierunku: dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ
Koordynator kierunku: dr Patrycja Mizera-Pęczek
Członkowie Rady Programowej: prof. dr hab. Bogdan Gregor, dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ; dr hab. Zbigniew Matyjas, prof. UŁ

 

Zarządzanie

 

 

Studia II stopnia na kierunku Zarządzanie kształcą kierowników i liderów zespołów zadaniowych w przedsiębiorstwach oraz organizacjach sektora publicznego i non-profit. Przygotowują również studentów do prowadzenia własnej działalności lub wykorzystania zdobywanej wiedzy i umiejętności do rozwoju rodzinnego przedsiębiorstwa.

W pierwszym semestrze studenci zdobywają wiedzę w zakresie ekonomii menedżerskiej, ekonomii sektora publicznego, prawa handlowego, współczesnych koncepcji marketingu, zarządzania strategicznego i zarządzania zasobami ludzkimi. W kolejnych latach mają możliwość pogłębienia swoich zainteresowań w ramach jednej z pięciu specjalności: Marketing, Przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe, Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa, Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 
Specjalności
MARKETING

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I DORADZTWO BIZNESOWE
ZARZĄDZANIE ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORSTWA
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 

Możliwości zatrudnienia
 

Absolwenci kierunku w zależności od ukończonej specjalności będą przygotowani do pracy na następujących stanowiskach: kierownik ds. strategicznych i planowania, kierownik agencji doradztwa finansowego, specjalista ds. ekspansji, główny analityk biznesowy, kierownik ds. rozwoju produktu, kierownik działu badawczo-rozwojowego, specjalista analizy i rozwoju rynku, kierownik ds. obsługi biznesu i zarządzania, kierownik ds. strategicznych i planowania, kierownik działu administracyjno-gospodarczego, specjalista ds. ekonomicznych i zarządzania, specjalista ds. doskonalenia organizacji, specjalista ds. konsultingu, animator gospodarczy ds. przedsiębiorczości, specjalista ds. organizacji i rozwoju przemysłu, specjalista ds. planowania strategicznego, kierownik działu marketingu, kierownik działu sprzedaży, kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu marketingu i sprzedaży, kierownik agencji reklamowej, kierownik działu reklamy, kierownik działu promocji, kierownik działu public relations, specjalista ds. marketingu i handlu, specjalista ds. public relations, specjalista ds. sprzedaży, specjalista ds. kluczowych klientów (key account manager), wyższy urzędnik samorządowy, specjalista administracji publicznej, kierownik działu kadrowo-płacowego, kierownik działu szkoleń, kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi, kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, specjalista ds. kultury organizacyjnej, specjalista ds. zarządzania talentami.

 

  

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA (2-letnie magisterskie)

 

Orientacyjny limit miejsc 145 (min. 35)

 

Zasady rekrutacji:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu.
Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA (2-letnie magisterskie)

 

Orientacyjny limit miejsc 85 (min. 35)


Zasady rekrutacji:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunku Lingwistyka dla biznesu. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych i kierunku lingwistyka dla biznesu. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Skład Rady Programowej kierunku

Kierownik kierunku: dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ
Koordynator kierunku: dr Patrycja Mizera-Pęczek
Członkowie Rady Programowej: prof. dr hab. Bogdan Gregor, dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ; dr hab. Zbigniew Matyjas, prof. UŁ

 Print