Zarządzanie, specjalność Zarządzanie biznesem (studia dla nieekonomistów)

 

Specjalność Zarządzanie biznesem adresowana jest do osób, które ukończyły studia I stopnia na kierunku inżynieryjnym, ścisłym, przyrodniczym, medycznym, filologicznym lub innym nieekonomicznym, planujących jednocześnie rozpoczęcie działalności gospodarczej we własnym zakresie bądź chcących realizować w praktyce innowacyjne pomysły na biznes lub zajmować stanowiska kierownicze w małych i średnich przedsiębiorstwach.
 

Specjalność ta kształci studentów w zakresie menedżerskiego podejścia do kreowania i wzmacniania własnej przedsiębiorczości. Przygotowuje studentów do założenia, prowadzenia, rozwijania własnej działalności gospodarczej, jak również do tworzenia lub współtworzenia przedsiębiorstw na bazie komercjalizacji pomysłów. Do najważniejszych umiejętności, jakie zdobywają studenci w trakcie studiów, należą: samodzielność w podejmowaniu decyzji biznesowych, świadome kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa, kierowanie zespołem, skuteczna komunikacja, negocjacje. W ramach toku studiów podejmowana jest współpraca z centrami transferu technologii, inkubatorami przedsiębiorczości i innymi instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość oraz praktykami prowadzącymi własne przedsiębiorstwa.


Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów


Finanse przedsiębiorstw
Umowy w obrocie gospodarczym
Rachunkowość w procesie zarządzania
Marketing
Rozwój firmy
Ryzyko i kryzys w organizacji
Doskonalenie kompetencji menadżerskich


Możliwości zatrudnienia


Absolwenci specjalności Zarządzanie biznesem są przygotowani do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności biznesowej, do pełnienia funkcji menedżerskich w małych i średnich przedsiębiorstwach, w szczególności takich, które powstają na bazie innowacyjnych pomysłów, a także do koordynowania lub zarządzania projektami związanymi z komercjalizacją nowych rozwiązań.

 

 

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA (2-letnie magisterskie)

 

Orientacyjny limit miejsc 80 (min. 35)

 

Zasady rekrutacji:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów innego niż należącego do dziedziny nauk ekonomicznych. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

Charakterystyka specjalności [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA (2-letnie magisterskie)

 

Orientacyjny limit miejsc 60 (min. 35)

 

Zasady rekrutacji:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów innego niż należącego do dziedziny nauk ekonomicznych. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

 

Charakterystyka specjalności [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Skład Rady Programowej specjalności

Kierownik specjalności: dr Maciej Malarski
Koordynator specjalności: dr Maria Czajkowska
Członkowie Rady Programowej: prof. nadzw. dr hab Tomasz Czapla, Paulina Pazio (praktyk), Grzegorz Dembowski (praktyk)

 

Zarządzanie, specjalność Zarządzanie biznesem (studia dla nieekonomistów)

 

Specjalność Zarządzanie biznesem adresowana jest do osób, które ukończyły studia I stopnia na kierunku inżynieryjnym, ścisłym, przyrodniczym, medycznym, filologicznym lub innym nieekonomicznym, planujących jednocześnie rozpoczęcie działalności gospodarczej we własnym zakresie bądź chcących realizować w praktyce innowacyjne pomysły na biznes lub zajmować stanowiska kierownicze w małych i średnich przedsiębiorstwach.
 

Specjalność ta kształci studentów w zakresie menedżerskiego podejścia do kreowania i wzmacniania własnej przedsiębiorczości. Przygotowuje studentów do założenia, prowadzenia, rozwijania własnej działalności gospodarczej, jak również do tworzenia lub współtworzenia przedsiębiorstw na bazie komercjalizacji pomysłów. Do najważniejszych umiejętności, jakie zdobywają studenci w trakcie studiów, należą: samodzielność w podejmowaniu decyzji biznesowych, świadome kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa, kierowanie zespołem, skuteczna komunikacja, negocjacje. W ramach toku studiów podejmowana jest współpraca z centrami transferu technologii, inkubatorami przedsiębiorczości i innymi instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość oraz praktykami prowadzącymi własne przedsiębiorstwa.


Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów


Finanse przedsiębiorstw
Umowy w obrocie gospodarczym
Rachunkowość w procesie zarządzania
Marketing
Rozwój firmy
Ryzyko i kryzys w organizacji
Doskonalenie kompetencji menadżerskich


Możliwości zatrudnienia


Absolwenci specjalności Zarządzanie biznesem są przygotowani do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności biznesowej, do pełnienia funkcji menedżerskich w małych i średnich przedsiębiorstwach, w szczególności takich, które powstają na bazie innowacyjnych pomysłów, a także do koordynowania lub zarządzania projektami związanymi z komercjalizacją nowych rozwiązań.

 

 

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA (2-letnie magisterskie)

 

Orientacyjny limit miejsc 80 (min. 35)

 

Zasady rekrutacji:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów innego niż należącego do dziedziny nauk ekonomicznych. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

Charakterystyka specjalności [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA (2-letnie magisterskie)

 

Orientacyjny limit miejsc 60 (min. 35)

 

Zasady rekrutacji:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów innego niż należącego do dziedziny nauk ekonomicznych. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

 

Charakterystyka specjalności [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Skład Rady Programowej specjalności

Kierownik specjalności: dr Maciej Malarski
Koordynator specjalności: dr Maria Czajkowska
Członkowie Rady Programowej: prof. nadzw. dr hab Tomasz Czapla, Paulina Pazio (praktyk), Grzegorz Dembowski (praktyk)

 

 Print