Logistyka

 

 

Patronat nad kierunkiem objął:

 


Jeśli interesujecie się taką tematyką, jak zarządzanie systemami logistycznymi i przepływem towarów pomiędzy podmiotami gospodarczymi działającymi w łańcuchach dostaw, wybierzcie studia na kierunku Logistyka. Zostaniecie specjalistami w zakresie procesów logistycznych, otwierając tym samym drogę do podjęcia pracy w centrach logistycznych, firmach spedycyjno-transportowych, w działach zakupów i/lub dystrybucji przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, a także w sektorze publicznym. Poznacie nowoczesne technologie informatyczne umożliwiające optymalne planowanie, organizowanie i nadzór nad procesami logistycznymi w firmach.


Według prognoz zatrudnienia do 2022 roku, opartych na nowym zintegrowanym systemie badającym podaż i popyt na rynku pracy, wzrośnie zapotrzebowanie w przemyśle na zawód logistyk. Sektor usług logistycznych to najprężniej rozwijający się sektor rynku pod względem dynamiki przyrostu liczby miejsc pracy i wzrostu przychodu globalnego brutto. Absolwenci kierunku Logistyka mają bardzo dobre perspektywy związane zarówno ze znalezieniem pracy jak i uzyskaniem satysfakcjonującego wynagrodzenia. (źródło: badania prowadzone przez Uniwersytet Łódzki w ramach projektu „System prognozowania polskiego rynku pracy”)


Autorski program studiów
Program studiów został tak opracowany, aby odpowiadać na wymagania praktyki gospodarczej. W tym celu przeprowadzono wywiady z menedżerami przedsiębiorstw, zbierając informacje dotyczące tego, jaką wiedzę i jakich umiejętności oczekują od studentów kierunku Logistyka właściciele firm. Efektem jest program studiów obejmujący nowoczesną wiedzę na temat zarządzania procesami przepływu towarów (surowców, materiałów, wyrobów gotowych), informacji oraz środków finansowych we wszystkich obszarach funkcjonalnych różnego typu podmiotów gospodarczych działających w ramach łańcucha dostaw, a także w jednostkach sektora publicznego. Program ten jest silnie osadzony w podstawach zarządzania i rozwoju umiejętności profesjonalnych. Studenci uczą się, jak zarządzać projektami, kształtują kompetencje pracy zespołowej i skutecznej komunikacji.

Praktyki
Praktyki dla studentów logistyki odbywają się w przedsiębiorstwach produkcyjnych, dystrybucyjnych,  u operatorów świadczących usługi logistyczne, a także w jednostkach administracji publicznej, w których implementowane są dobre praktyki z zakresu zarządzania procesami logistycznymi.

Metodyka zajęć
Studia na kierunku Logistyka mają charakter warsztatowo-praktyczny. Dzięki czemu studenci zamiast uczyć się wyłącznie teorii, nabywają wiedzy praktycznej o najlepszych rozwiązaniach w procesach logistycznych od praktyków działających w sektorze TSL (Transport-Spedycja-Logistyka). Potwierdzeniem dobrego przygotowania studentów są ich sukcesy. 
W 2017 roku studenci pierwszego stopnia kierunku Logistyka pod opieką mgra Radosława Gajewskiego wygrali X Akademicki Turniej TransEdu, konkurs organizowany przez największą Giełdę Transportową w Europie. W pierwszej 10 znalazło się 9 naszych studentów. Pokonali kilkuset uczestników z 44 szkół i uczelni o profilu logistycznym. Czytaj więcej...

 

Akredytacja ELA

Kierunek Logistyka otrzymał akredytację na zgodność ze standardami ELA (European Logistics Association). Programy studiów I i II stopnia są dostosowane do najnowszych światowych standardów kształcenia w zakresie logistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Absolwenci studiów I i II stopnia, którzy będą posiadać stosowne doświadczenie zawodowe, mogą ubiegać się o certyfikat European Junior Logistician (minimum 2 lata na samodzielnym stanowisku w logistyce) oraz European Senior Logistician (minimum 5 lat na samodzielnym lub kierowniczym stanowisku w logistyce).

Czytaj więcej...

 

 

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów


Infrastruktura logistyczna w przedsiębiorstwie

Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji

Transport międzynarodowy i spedycja

Towaroznawstwo i międzynarodowe rynki produktowe

E-logistyka

Logistyka miejska i ekologistyka

Controlling i audyt logistyczny

 

Aktywność naszych studentów

 

Na pasjonatów logistyki czekają dwie organizacje skupione wokół kierunku Logistyka: Studenckie Koło Naukowe Uni-logistics oraz Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Efektem działalności tych kół są liczne konferencje, publikacje, warsztaty, spotkania z przedstawicielami branży logistycznej. Członkowie kół śledzą aktualne trendy i zdobywają wiele doświadczeń pomocnych w projektowaniu własnej kariery zawodowej.
www.uni-logistics.uni.lodz.pl/glowna.html

scm.uni.lodz.pl/


Możliwości zatrudnienia

 

Absolwenci kierunku Logistyka na Wydziale Zarządzania znajdują zatrudnienie na stanowiskach: pracownik działu logistyki, specjalista ds. zakupów, spedytor krajowy i międzynarodowy, specjalista ds. zarządzania zapasami, specjalista ds. zamówień i dostaw, specjalista ds. zarządzania flotą, specjalista ds. transportu, specjalista ds. rozwoju dostawców, product manager ds. zakupu. Ich wiedza oraz umiejętności pozwala odnaleźć się także w obszarze logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych (specjalizujących się m.in. w usługach transportu i magazynowania towarów, handlu hurtowym i detalicznym), a także jednostkach sektora publicznego (urzędy, przedsiębiorstwa transportu publicznego, jednostki służby zdrowia, wojsko, policja, straż graniczna).

 

 

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (dzienne) (3-letnie licencjackie)

Orientacyjny limit miejsc - 80 (min. 35)

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (zaoczne ) (3-letnie licencjackie)

Orientacyjny limit miejsc - 80 (min. 35)

Kierunek jest uruchamiany przy min. liczbie 30 chętnych.

 

 

 

 

Charakterystyka kierunku [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Skład Rady Programowej kierunku

Kierownik kierunku: prof. dr hab. Maciej Urbaniak
Koordynator kierunku: dr Grażyna Wieteska
Członkowie Rady Programowej: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ; dr hab. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ;

Grzegorz Lichocik (praktyk); Łukasz Michałowski (praktyk)

 

Logistyka

 

 

Patronat nad kierunkiem objął:

 


Jeśli interesujecie się taką tematyką, jak zarządzanie systemami logistycznymi i przepływem towarów pomiędzy podmiotami gospodarczymi działającymi w łańcuchach dostaw, wybierzcie studia na kierunku Logistyka. Zostaniecie specjalistami w zakresie procesów logistycznych, otwierając tym samym drogę do podjęcia pracy w centrach logistycznych, firmach spedycyjno-transportowych, w działach zakupów i/lub dystrybucji przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, a także w sektorze publicznym. Poznacie nowoczesne technologie informatyczne umożliwiające optymalne planowanie, organizowanie i nadzór nad procesami logistycznymi w firmach.


Według prognoz zatrudnienia do 2022 roku, opartych na nowym zintegrowanym systemie badającym podaż i popyt na rynku pracy, wzrośnie zapotrzebowanie w przemyśle na zawód logistyk. Sektor usług logistycznych to najprężniej rozwijający się sektor rynku pod względem dynamiki przyrostu liczby miejsc pracy i wzrostu przychodu globalnego brutto. Absolwenci kierunku Logistyka mają bardzo dobre perspektywy związane zarówno ze znalezieniem pracy jak i uzyskaniem satysfakcjonującego wynagrodzenia. (źródło: badania prowadzone przez Uniwersytet Łódzki w ramach projektu „System prognozowania polskiego rynku pracy”)


Autorski program studiów
Program studiów został tak opracowany, aby odpowiadać na wymagania praktyki gospodarczej. W tym celu przeprowadzono wywiady z menedżerami przedsiębiorstw, zbierając informacje dotyczące tego, jaką wiedzę i jakich umiejętności oczekują od studentów kierunku Logistyka właściciele firm. Efektem jest program studiów obejmujący nowoczesną wiedzę na temat zarządzania procesami przepływu towarów (surowców, materiałów, wyrobów gotowych), informacji oraz środków finansowych we wszystkich obszarach funkcjonalnych różnego typu podmiotów gospodarczych działających w ramach łańcucha dostaw, a także w jednostkach sektora publicznego. Program ten jest silnie osadzony w podstawach zarządzania i rozwoju umiejętności profesjonalnych. Studenci uczą się, jak zarządzać projektami, kształtują kompetencje pracy zespołowej i skutecznej komunikacji.

Praktyki
Praktyki dla studentów logistyki odbywają się w przedsiębiorstwach produkcyjnych, dystrybucyjnych,  u operatorów świadczących usługi logistyczne, a także w jednostkach administracji publicznej, w których implementowane są dobre praktyki z zakresu zarządzania procesami logistycznymi.

Metodyka zajęć
Studia na kierunku Logistyka mają charakter warsztatowo-praktyczny. Dzięki czemu studenci zamiast uczyć się wyłącznie teorii, nabywają wiedzy praktycznej o najlepszych rozwiązaniach w procesach logistycznych od praktyków działających w sektorze TSL (Transport-Spedycja-Logistyka). Potwierdzeniem dobrego przygotowania studentów są ich sukcesy. 
W 2017 roku studenci pierwszego stopnia kierunku Logistyka pod opieką mgra Radosława Gajewskiego wygrali X Akademicki Turniej TransEdu, konkurs organizowany przez największą Giełdę Transportową w Europie. W pierwszej 10 znalazło się 9 naszych studentów. Pokonali kilkuset uczestników z 44 szkół i uczelni o profilu logistycznym. Czytaj więcej...

 

Akredytacja ELA

Kierunek Logistyka otrzymał akredytację na zgodność ze standardami ELA (European Logistics Association). Programy studiów I i II stopnia są dostosowane do najnowszych światowych standardów kształcenia w zakresie logistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Absolwenci studiów I i II stopnia, którzy będą posiadać stosowne doświadczenie zawodowe, mogą ubiegać się o certyfikat European Junior Logistician (minimum 2 lata na samodzielnym stanowisku w logistyce) oraz European Senior Logistician (minimum 5 lat na samodzielnym lub kierowniczym stanowisku w logistyce).

Czytaj więcej...

 

 

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów


Infrastruktura logistyczna w przedsiębiorstwie

Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji

Transport międzynarodowy i spedycja

Towaroznawstwo i międzynarodowe rynki produktowe

E-logistyka

Logistyka miejska i ekologistyka

Controlling i audyt logistyczny

 

Aktywność naszych studentów

 

Na pasjonatów logistyki czekają dwie organizacje skupione wokół kierunku Logistyka: Studenckie Koło Naukowe Uni-logistics oraz Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Efektem działalności tych kół są liczne konferencje, publikacje, warsztaty, spotkania z przedstawicielami branży logistycznej. Członkowie kół śledzą aktualne trendy i zdobywają wiele doświadczeń pomocnych w projektowaniu własnej kariery zawodowej.
www.uni-logistics.uni.lodz.pl/glowna.html

scm.uni.lodz.pl/


Możliwości zatrudnienia

 

Absolwenci kierunku Logistyka na Wydziale Zarządzania znajdują zatrudnienie na stanowiskach: pracownik działu logistyki, specjalista ds. zakupów, spedytor krajowy i międzynarodowy, specjalista ds. zarządzania zapasami, specjalista ds. zamówień i dostaw, specjalista ds. zarządzania flotą, specjalista ds. transportu, specjalista ds. rozwoju dostawców, product manager ds. zakupu. Ich wiedza oraz umiejętności pozwala odnaleźć się także w obszarze logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych (specjalizujących się m.in. w usługach transportu i magazynowania towarów, handlu hurtowym i detalicznym), a także jednostkach sektora publicznego (urzędy, przedsiębiorstwa transportu publicznego, jednostki służby zdrowia, wojsko, policja, straż graniczna).

 

 

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (dzienne) (3-letnie licencjackie)

Orientacyjny limit miejsc - 80 (min. 35)

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (zaoczne ) (3-letnie licencjackie)

Orientacyjny limit miejsc - 80 (min. 35)

Kierunek jest uruchamiany przy min. liczbie 30 chętnych.

 

 

 

 

Charakterystyka kierunku [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Skład Rady Programowej kierunku

Kierownik kierunku: prof. dr hab. Maciej Urbaniak
Koordynator kierunku: dr Grażyna Wieteska
Członkowie Rady Programowej: dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. UŁ; dr hab. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ;

Grzegorz Lichocik (praktyk); Łukasz Michałowski (praktyk)

 Print