Oferta edukacyjna na rok akademicki 2021/2022

 

Trwa nabór na studia I stopnia w trybie stacjonarnym na kierunku Zarządzanie miastem. Elektroniczna rejestracja zakończy się 10 września br. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na temat tego kierunku studiów >> >>

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie)

   
Grupa kierunków Zarządzanie
W skład grupy wchodzą kierunki:
Grupa kierunków Finanse i Rachunkowość
W skład grupy wchodzą kierunki:
   
   Analityka biznesu      Finanse i inwestycje
             
 

 Automatyzacja procesów biznesowych - BPA

(tylko stacjonarne)

    Rachunkowość
             
 

 Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie

(tylko stacjonarne)

     
             
   Logistyka   Kierunki w języku angielskim
             
   Marketing      Business Management (tylko stacjonarne)
             
   Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami      Management and Finance (tylko stacjonarne)
             
   Zarządzanie        
           
   Zarządzanie projektami      
             
   Zarządzanie miastem        
             
   Zarządzanie zasobami ludzkimi      Lingwistyka dla biznesu (tylko stacjonarne)

 

Terminarz rekrutacji na studia I stopnia 2021/2022 - przejdź na stronę Zasady rekrutacji

 

Wykaz wymaganych dokumentów rekrutacyjnych:

* Formularz ankiety osobowej

* Oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości

* Zdjęcie (spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych)

 

Kontakt:

E-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl

Tel.: 42 635 50 51 w godz. 9.00-13.00 od poniedziałku do piątku

 


 

Rekrutacja na kierunek Lingwistyka w biznesie - e-mail: katarzyna.pawlowska@uni.lodz.pl

 


 

Terminy dyżurów podkomisji rekrutacyjnej >> >>

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2021/2022

 

Trwa nabór na studia I stopnia w trybie stacjonarnym na kierunku Zarządzanie miastem. Elektroniczna rejestracja zakończy się 10 września br. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na temat tego kierunku studiów >> >>

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie)

   
Grupa kierunków Zarządzanie
W skład grupy wchodzą kierunki:
Grupa kierunków Finanse i Rachunkowość
W skład grupy wchodzą kierunki:
   
   Analityka biznesu      Finanse i inwestycje
             
 

 Automatyzacja procesów biznesowych - BPA

(tylko stacjonarne)

    Rachunkowość
             
 

 Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie

(tylko stacjonarne)

     
             
   Logistyka   Kierunki w języku angielskim
             
   Marketing      Business Management (tylko stacjonarne)
             
   Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami      Management and Finance (tylko stacjonarne)
             
   Zarządzanie        
           
   Zarządzanie projektami      
             
   Zarządzanie miastem        
             
   Zarządzanie zasobami ludzkimi      Lingwistyka dla biznesu (tylko stacjonarne)

 

Terminarz rekrutacji na studia I stopnia 2021/2022 - przejdź na stronę Zasady rekrutacji

 

Wykaz wymaganych dokumentów rekrutacyjnych:

* Formularz ankiety osobowej

* Oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości

* Zdjęcie (spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych)

 

Kontakt:

E-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl

Tel.: 42 635 50 51 w godz. 9.00-13.00 od poniedziałku do piątku

 


 

Rekrutacja na kierunek Lingwistyka w biznesie - e-mail: katarzyna.pawlowska@uni.lodz.pl

 


 

Terminy dyżurów podkomisji rekrutacyjnej >> >>

 Print