dr Jerzy S. Czarnecki

senior lecturer


Department of Management

Chair of Management Theory


 

Telephone: 42 635 62 80
Room: 328
E-mail: jerzy.czarnecki@uni.lodz.pl
Private WWW:
Office Hours:
by appointment via mail
Description:

Hi,

you know where and how to find me, it is not complicated

 

jsc

Interests:

 

Publications: 2016
 • Jerzy S. Czarnecki, The Business of International Enterprise, [w:] B. Glinkowska-Krauze (red.), Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Uwarunkowania, procesy, wyniki badań (978-8-3808-8492-2), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 17-30 [DOI].
   
2015
 • Jerzy S. Czarnecki, Architektura zaangażowania, [w:] J. Płuciennik, K. Klimczak (red.), Twórczość pasja Uniwerstet Kategoria zaangażowania w dydaktyce akademickiej (978-8-3796-9806-6), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015, s. 25-35.
   
2014
 • Zarządzanie współczesnymi organizacjami (978-8-3644-6210-8), pod red. Jerzy Różański, Jerzy S. Czarnecki, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
   
2013
 • Jerzy S. Czarnecki, Evidence delivering management accounting, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2013, vol. 72, nr 128, s. 33-48.
   
 • Czesław Sikorski, Jerzy S. Czarnecki, Lean Management, [w:] I. Sobańska (red.), Lean Accounting. Integralny element lean management (978-8-3264-4336-7), Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 11-32.
   
 • Jerzy S. Czarnecki, Przestrzeń w architekturze organizacji, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2013, vol. 282, nr 1, s. 75-85.
   
 • Jerzy S. Czarnecki, Społeczna odpowiedzialność (CSR): od negacji do integracji, [w:] B. Kaczmarek (red.), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (978-8-3752-5944-5), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013, s. 221-230.
   
 • Jerzy S. Czarnecki, Przestrzeń samodzielności, [w:] J. Płuciennik, K. Klimczak (red.), Twórczy Uniwersytet, twórczy student (978-8-3752-5955-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013, s. 13-24.
   
2012
 • Jerzy S. Czarnecki, W kierunku arhitektury organizacji, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2012, nr 265, s. 274-283.
   
2011
 • Jerzy S. Czarnecki, Architektura korporacji. Analiza teoretyczna i metodologiczna (978-8-3752-5603-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2011.
   
2010
 • Jerzy S. Czarnecki, Modele organizacyjnej architektury, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2010, nr 234, s. 227-241.
   
 • Jerzy S. Czarnecki, Stereotypy w zarządzaniu szkołą, [w:] S. Kwiatkowski, J. MIchalak (red.), Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce (978-8-3600-5892-3), Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2010, s. 93-118.
   
 • Jerzy S. Czarnecki, Zarządzanie jako nadawanie sensu kombinacji zasobów, [w:] I. Sobańska (red.), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne (978-8-3255-0115-0), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 19-72.
   
2009
 • Jerzy S. Czarnecki, Potocznie: korporacja, „Organizacja i Kierowanie” (0137-5466), 2009, nr 4, s. 9-21.
   
 • Jerzy S. Czarnecki, Organizacja jako kombinacja zasobów, [w:] I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów.Podejscie operacyjne i strategiczne (978-8-3255-0114-3), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 15-64.
   
 • Jerzy S. Czarnecki, Service Dominant Logic Invites to Service Serving, „Social Sciences/Socialiniai Mokslai” (1392-0758), 2009, nr 4, s. 7-15.
   
2008
 • Jerzy S. Czarnecki, Ilona Świątek-Barylska, Procedura badawcza w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania menedżerskie, [w:] W. Błaszczyk (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. W drodze do doskonałości., Uniwersytet Łódzki, Łódź 2008, s. 45-52.
   
 • Jerzy S. Czarnecki, Recenzja książki Transparency. How Leaders Create a Culture of Candor, „ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI” (1641-0874), 2008, nr 6, s. 85-88.
   

Announcements
Materials
Kalendarz sesji

 Print