dr Mariusz Woźniakowski

adiunkt


Katedra Marketingu

Zakład Strategii Marketingowych


 

Nr telefonu: 42 635 51 10
Nr pokoju: 228
E-mail: mariusz.wozniakowski@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje:
Terminy w sesji poprawkowej podane zostaną po 10 września
Opis:

 https://www.eksperci.wz.uni.lodz.pl/nasi-eksperci/mariusz-wozniakowski/

 

Zainteresowania:

 

Publikacje: 2021
 • Mariusz Woźniakowski, Social media in the communication between the cities of the Łódź voivodeship and stakeholders during the covid-19 pandemic, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska” (1641-3466), 2021, nr 152, s. 233-244 [DOI] [URL].
   
2020
 • Mariusz Woźniakowski, Selected aspects of the omnichannel concept in DIY retail chains, [w:] K. Błoński, A. Smalec (red.), Działania marketingowe organizacji (978-8-3208-2395-0), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2020, s. 225-234 [URL].
   
 • Mariusz Woźniakowski, Internetowe public relations w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw (978-8-3822-0504-6), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020 [URL].
   
 • Mariusz Woźniakowski, Social media used by local governments of the Lodz Voivodeship, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska” (1641-3466), 2020, nr 146, s. 533-542 [DOI].
   
 • Mariusz Woźniakowski, Marketing i logistyka w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, [w:] A. Piotrowska-Piątek (red.), Zarządzanie w sektorze TSL Wybrane problemy (978-8-3657-1994-2), Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2020, s. 79-90 [URL].
   
2019
 • Mariusz Woźniakowski, Karolina Paczkowska, Implementacja procedur wyboru dostawcy jako sposób minimalizacji ryzyka ciągłości biznesowej przedsiębiorstw, [w:] W. Krasa, M. Woźniakowski (red.), Zarządzanie procesami marketingowo-logistycznymi w przedsiębiorstwie (978-8-3636-3456-8), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2019, s. 255-283.
   
 • Mariusz Woźniakowski, Krzysztof Kuszewski, Logistyczna obsługa klienta w sprzedaży usług transportowych, [w:] W. Krasa, M. Woźniakowski (red.), Zarządzanie procesami marketingowo-logistycznymi w przedsiębiorstwie (978-8-3636-3456-8), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2019, s. 117-139.
   
 • Mariusz Woźniakowski, Ilona Tworkowska, Marta Wawrzyniak, Logistyczne aspekty obsługi klienta w strategii ECR, [w:] W. Krasa, M. Woźniakowski (red.), Zarządzanie procesami marketingowo-logistycznymi w przedsiębiorstwie (978-8-3636-3456-8), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2019, s. 95-116.
   
 • Mariusz Woźniakowski, Katarzyna Olczyk, Marketingowo-logistyczne aspekty strategii przedsiębiorstwa, [w:] W. Krasa, M. Woźniakowski (red.), Zarządzanie procesami marketingowo-logistycznymi w przedsiębiorstwie (978-8-3636-3456-8), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2019, s. 7-25.
   
 • Mariusz Woźniakowski, Ewa Rokoszewska, Obsługa klienta w strategiach logistycznych, [w:] W. Krasa, M. Woźniakowski (red.), Zarządzanie procesami marketingowo-logistycznymi w przedsiębiorstwie (978-8-3636-3456-8), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2019, s. 49-61.
   
 • Mariusz Woźniakowski, Arkadiusz Polakowski, Wybrane systemy automatycznej identyfikacji w logistyce, [w:] W. Krasa, M. Woźniakowski (red.), Zarządzanie procesami marketingowo-logistycznymi w przedsiębiorstwie (978-8-3636-3456-8), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2019, s. 185-207.
   
 • Mariusz Woźniakowski, Karolina Goździk, Zarządzanie łańcuchem dostaw w aspekcie integracji marketingu i logistyki, [w:] W. Krasa, M. Woźniakowski (red.), Zarządzanie procesami marketingowo-logistycznymi w przedsiębiorstwie (978-8-3636-3456-8), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2019, s. 27-48.
   
 • Zarządzanie procesami marketingowo-logistycznymi w przedsiębiorstwie (978-8-3636-3456-8), pod red. Wiktor Krasa, Mariusz Woźniakowski, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2019.
   
2018
 • Mariusz Woźniakowski, CSR as Marketing Communication Tool for Companies in the Financial Services Sector, „European Journal of Service Management” (2450-8535), 2018, vol. 25, nr 1, s. 345-351 [DOI] [URL].
   
 • Mariusz Woźniakowski, Gamification and Contests as Marketing Communication Tools of Confectionary Brands, „HANDEL WEWNĘTRZNY” (0438-5403), 2018, vol. 64, nr 4 (375)/2, s. 343-352 [URL].
   
 • Mariusz Woźniakowski, Agnieszka Budziewicz-Guźlecka, Information and communication technologies (ICT) in banking sector, „European Journal of Service Management” (2450-8535), 2018, vol. 28/1, nr 4, s. 39-48 [DOI] [URL].
   
 • Mariusz Woźniakowski, Kształtowanie wizerunku marki na rynku motoryzacyjnym wśród dzieci, „HANDEL WEWNĘTRZNY” (0438-5403), 2018, vol. 64, nr 3 (374), s. 415-423.
   
 • Mariusz Woźniakowski, Agnieszka Budziewicz-Guźlecka, Social media in the marketing communication of Polish banks, „European Journal of Service Management” (2450-8535), 2018, vol. 25, nr 1, s. 23-29 [DOI] [URL].
   
 • Mariusz Woźniakowski, Agnieszka Budziewicz-Guźlecka, Wybrane aspekty koncepcji omnichannel w sieciach handlu spożywczego, „HANDEL WEWNĘTRZNY” (0438-5403), 2018, nr 6 (377), s. 18-31 [URL].
   
 • Mariusz Woźniakowski, Wiktor Krasa, Wykorzystanie mediów społecznościowych przez banki w Polsce, „Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" ” (2081-2345), 2018, vol. 22, nr 3/3, s. 171-182 [URL].
   
 • Wiktor Krasa, Mariusz Woźniakowski, Znaczenie nowych technologii w procesie komunikowania banków z otoczeniem rynkowym, „Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" ” (2081-2345), 2018, vol. 22, nr 3/3, s. 159-170 [URL].
   
2017
 • Mariusz Woźniakowski, The application of on-line public relations by Polish trading companies, [w:] A. Budziewicz-Guźlecka, A. Drab-Kurowska, A. Sokół (red.), Contemporary Economic Challenges. Changes and Directions of Development (978-3-8440-5639-6), Wydawnictwo Shaker Verlag, Aachen 2017, s. 110-133 [URL].
   
 • Mariusz Woźniakowski, Facebook i inne serwisy społecznościowe w komunikacji marketingowej marek motoryzacyjnych, „Zarządzanie mediami” (2353-5938), 2017, nr 5 (1), s. 11-23 [DOI].
   
 • Mariusz Woźniakowski, Instagram w komunikacji marketingowej marek samochodowych, „HANDEL WEWNĘTRZNY” (0438-5403), 2017, vol. 63, nr 2 (367), s. 402-412 [URL].
   
 • Mariusz Woźniakowski, Media społecznościowe w komunikacji sieci komórkowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług” (1640-6818), 2017, nr 1, s. 315-324 [DOI] [URL].
   
 • Mariusz Woźniakowski, Telemedycyna jako czynnik rozwoju jakości życia społeczeństwa informacyjnego, „Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" ” (2081-2345), 2017, vol. 21, nr 3/1, s. 367-376 [URL].
   
2016
 • Mariusz Woźniakowski, Internet media in marketing communication of Polish companies, „Modern Management Review” (2300-6366), 2016, vol. XXI, nr 23 (1/2016), s. 135-152 [DOI].
   
 • Mariusz Woźniakowski, Marketing społecznościowy w polskich przedsiębiorstwach (978-8-3623-7865-4), Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2016.
   
 • Mariusz Woźniakowski, Narzędzia internetowego public relations wykorzystywane przez kluby piłkarskiej Ekstraklasy w komunikacji z otoczeniem, „HANDEL WEWNĘTRZNY” (0438-5403), 2016, vol. 62, nr 6 (365), s. 332-344.
   
 • Mariusz Woźniakowski, Niekonwencjonalne wykorzystanie gier jako innowacyjne narzędzie komunikacji z klientami, „HANDEL WEWNĘTRZNY” (0438-5403), 2016, vol. 62, nr 3 (362), s. 403-412.
   
 • Mariusz Woźniakowski, Marta Szałek, Dyfuzja innowacji systemów informatycznych w magazynach, [w:] Ł. Nowakowski (red.), Nowoczesna infrastruktura i systemy elektroniczne w logistyce (978-8-3636-3432-2), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2016, s. 7-26.
   
 • Mariusz Woźniakowski, Aleskandra Ferdzyn-Grzelak, Optymalizacja zarządzania flotą przy pomocy WEBFLEET, [w:] Ł. Nowakowski (red.), Nowoczesna infrastruktura i systemy elektroniczne w logistyce (978-8-3636-3432-2), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2016, s. 147-165.
   
 • Mariusz Woźniakowski, Monika Zajączkowska, Współczesne rozwiązania stosowane w magazynach paletowych, [w:] Ł. Nowakowski (red.), Nowoczesna infrastruktura i systemy elektroniczne w logistyce (978-8-3636-3432-2), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2016, s. 27-58.
   
 • Mariusz Woźniakowski, Tomasz Maślanka, Efektywne zarządzanie flotą samochodową w przedsiębiorstwie, [w:] M. Woźniakowski, Ł. Nowakowski (red.), Zarządzanie we współczesnej logistyce (978-8-3636-3428-5), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2016, s. 95-125.
   
 • Zarządzanie we współczesnej logistyce (978-8-3636-3428-5), pod red. Mariusz Woźniakowski, Łukasz Nowakowski, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2016.
   
2015
 • Mariusz Woźniakowski, CSR jako narzędzie komunikacji marketingowej firm sektora TSL, „Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia” (2080-0339), 2015, vol. 46, nr 2, s. 195-203 [DOI].
   
 • Dariusz Trzmielak, Mariusz Woźniakowski, Innowacje w transporcie - na przykładzie badań w sektorze transportowym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług” (1640-6818), 2015, nr 121, s. 27-42 [DOI].
   
 • Mariusz Woźniakowski, Internetowe narzędzia w komunikacji marketingowej największych polskich przedsiębiorstw, „PRZEGLĄD ORGANIZACJI” (0137-7221), 2015, nr 6, s. 19-25.
   
 • Mariusz Woźniakowski, Internetowe public relations w komunikacji firm transportowych w Polsce, „Logistyka” (1231-5478), 2015, nr 4, s. 9948-9955.
   
 • Mariusz Woźniakowski, Media społecznościowe w komunikacji samorządów terytorialnych. Przykład regionu świętokrzyskiego, „Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" ” (2081-2345), 2015, nr 4/I, s. 291-303.
   
 • Mariusz Woźniakowski, Sponsoring sportu jako narzędzie public relations w komunikacji marketingowej, [w:] F. Moterski, P. Kuźbik (red.), Zarządzanie w sporcie. Organizacje. Ludzie. Marketing (978-8-3796-9893-6), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015, s. 37-47.
   
2014
 • Mariusz Woźniakowski, Google Plus w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw, „Miesięcznik Marketing i Rynek” (1231-7853), 2014, nr 8, s. 768-773.
   
 • Mariusz Woźniakowski, Kultura obrazkowa w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw na przykładzie mediów społecznościowych, „Miesięcznik Marketing i Rynek” (1231-7853), 2014, nr 4/2014, s. 467-472.
   
 • Mariusz Woźniakowski, Merchandising w sklepie internetowym, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2014, nr 113/2, s. 409-417.
   
2013
 • Mariusz Woźniakowski, Pinterest jako przejaw kultury obrazkowej w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw, [w:] W. Grzegorczyk (red.), Marketing w obliczu nowych wyzwań rynkowych (978-8-3796-9046-6), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013, s. 155-164.
   
 • Mariusz Woźniakowski, Wykorzystanie gier w kampaniach promocyjnych przedsiębiorstw, „HANDEL WEWNĘTRZNY” (0438-5403), 2013, nr 2, s. 307-314.
   
 • Mariusz Woźniakowski, Wykorzystanie mechaniki gier komputerowych w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2013, nr 2, s. 373-382.
   
2012
 • Mariusz Woźniakowski, Blogi korporacyjne w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw, „HANDEL WEWNĘTRZNY” (0438-5403), 2012, nr wrzesień-październik/III, s. 192-202.
   
 • Mariusz Woźniakowski, Zarządzanie sytuacją kryzysową poprzez internetowe public relations, [w:] S. Rudolf (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna wobec kryzysu gospodarczego (978-8-3600-5673-8), Wydawnictwo Kieleckiego Towarzystwa Edukacji Ekonomicznej, Kielce 2012, s. 379-391.
   
 • Mariusz Woźniakowski, Wirtualny pressroom firmy motoryzacyjnej jako platforma komunikacji z jej interesariuszami, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2012, nr 702, s. 768-777.
   
 • Mariusz Woźniakowski, Media społecznościowe jako alternatywa tradycyjnej promocji w warunkach kryzysu finansowego, [w:] A. Piotrowska - Piątek (red.), Zarządzanie w warunkach kryzysu finansowego (978-8-3600-5685-1), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2012, s. 129-142.
   
 • Mariusz Woźniakowski, Łukasz Nowakowski, Wpływ kryzysu finansowego na funkcjonowanie sektora transportu drogowego, [w:] A. Piotrowska - Piątek (red.), Zarządzanie w warunkach kryzysu finansowego (978-8-3600-5685-1), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2012, s. 161-170.
   
2011
 • Robert Walasek, Mariusz Woźniakowski, Logistyka 2025 - badanie eksperckie metodą delficką, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2011, nr 251, s. 101-116.
   
 • Mariusz Woźniakowski, Media społecznościowe w procesie komunikacji marketingowej firm motoryzacyjnych, „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu” (1689-7374), 2011, nr 209, s. 160-170.
   
 • Mariusz Woźniakowski, Wykorzystanie blogów korporacyjnych w programach internetowego public relations banków, [w:] P. Ruczkowski, B. Rutkowski (red.), Prawne i ekonomiczne problemy funkcjonowania spółdzielczości finansowej na przełomie XX i XXI wieku (978-8-3600-5663-9), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2011, s. 203-215.
   
 • Mariusz Woźniakowski, Wykorzystanie narzędzi public relations w Internecie przez kluby piłkarskie, „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu” (1689-7374), 2011, nr 168, s. 151-161.
   
2010
 • Mariusz Woźniakowski, Blogi korporacyjne jako narzędzie internetowego public relations, [w:] G. Urbanek (red.), Wybrane aspekty współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. (978-8-3752-5453-2), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010, s. 197-208.
   
2009
 • Mariusz Woźniakowski, Wspomaganie kampanii promocyjnych przedsiębiorstw narzędziami internetowego public relations, [w:] A. Piotrowska - Piątek (red.), Marketing sektorowy w teorii i praktyce współczesnych organizacji (8-3892-7420-5), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2009, s. 155-166.
   
 • Mariusz Woźniakowski, Wykorzystanie idei społecznej odpowiedzialności w działaniach public relations instytucji bankowych, [w:] A. Piotrowska - Piątek, P. Ruczkowski (red.), Wyzwania w systemie bankowym w XXI wieku (978-8-3600-5645-5), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2009, s. 105-114.
   

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji