dr Beata Banachowicz

starszy wykładowca


Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

Zakład Zarządzania Miastem


 

Nr telefonu: 42 635 62 89
Nr pokoju: 152
E-mail: beata.banachowicz@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje: Wt.: 10.00-11.30 w aplikacji MS Teams w terminach od 09.03 do 15.06.2021

Opis:

 

Zainteresowania:
 • zarządzanie publiczne
 • innowacyjność w sektorze publicznym
 • public governance
 • zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
Publikacje: 2015
 • Problemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego (978-8-3943-0581-9), pod red. Beata Banachowicz, Katarzyna Wojtaszczyk, Małgorzata Żak-Skwierczyńska, Wydanie pierwsze, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015.
   
2013
 • Beata Banachowicz, Danuta Stawasz, Zarządzanie publiczne - wyzwania dla procesu kształcenia na poziomie wyższym - przykład Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” (2083-8611), 2013, vol. 1, nr 168, s. 270-280.
   
2011
 • Danuta Stawasz, Beata Banachowicz, Łódź po 20 latach transformacji - osiągnięcia i perspektywy dalszego rozwoju, „Studia Miejskie” (2082-4793), 2011, nr 4, s. 139-152.
   
2010
 • Beata Banachowicz, Rola jednostek samorządu terytorialnego we wspieraniu procesów rozwojowych, [w:] W. Rudolf (red.), Rola partnerstwa w działalności samorządów terytorialnych (978-8-3600-5659-2), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2010, s. 49-59.
   
Ogłoszenia: 2021-02-25

Informuję, że konsultacje w semestrze letnim odbywać się będą w aplikacji MS Teams we wtorki, w godz. 10.00-11.30, w terminie od 09.03 do 15.06.2021.


I would like to inform that the office hours in summer semester are scheduled via MS Teams on Tuesdays at 10.00 till 11.30, since 9th of March till 15th of June 2021.2021-02-03

Informuję, że konsultacje w sesji zimowej odbywać się będą w nastepujących terminach:

środa, 10.02, w godz. 12.30-13.30

czwartek, 18.02, w godz. 12.00-13.00

czwartek, 04.03, w godz. 12.00-13.00

I would like to inform that the office hours during the winter session are scheduled for:

Wednesday, 10.02, at 12.30-13.30

Thursday, 18.02, at 12.00-13.00

Thursday, 04.03, at 12.00-13.00

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji