dr Łukasz Zakonnik

informatyk


Sekcja ds. informatyki

Sekcja ds. informatyki


 

Nr telefonu: 42 635 50 47
Nr pokoju: 004
E-mail: lukasz.zakonnik@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje:
Opis:

W zakres pracy na Wydziale Zarządzania UŁ wchodzi :
- obsługa pracowni informatycznych na Wydziale Zarządzania UŁ
- administracja serwerami Windows

Zainteresowania:

- zagadnienia handlu elektronicznego i elektronicznej wymiany danych
- budowa aplikacji internetowych

Publikacje:

1."Usługi dodatkowe w bankowości internetowej", X Konferencja SiS, Łódź X 2002
2. "Micropayments on Polish Internet market" Acta Universitatis lodziensis. Folia oeconomica - Łódź - czerwiec 2003
3. "Zagadnienie dokonywania mikropłatności na polskim rynku internetowym", XI Konferencja SiS, Łódź X 2003
4. "Informatyka w Urzędach Miejskich" (wraz z A.Kaczorowska, A.Pamuła), "Eksploatacja systemów informatycznych-od teorii do praktyki" red. M.Miłosz,MIKOM 2004
5. Internet w procesie rekrutacji na wyższych uczelniach
Acta Universitatis lodziensis. Folia oeconomica 183 - Łódź 2004
6. Rozwój i sposoby wejścia na rynek handlu internetowego (wraz z A.Kapłońska, R.Paprocka)
Wybrane problemy Elektronicznej Gospodarki Marian Niedźwiedziński - CONSULTING - Łódź 2006
7. Mikropłatności w Polsce jako szansa rozowju nowych firm w sektorze handlu elektronicznego
Wybrane problemy Elektronicznej Gospodarki Marian Niedźwiedziński - CONSULTING - Łódź 2006
8. Mikropłatności jako czynnik rozwoju handlu elektronicznego. Badania polskojęzycznych sklepów internetowych
Wybrane problemy Elektronicznej Gospodarki Marian Niedźwiedziński - CONSULTING - Łódź 2007
9. Systemy Mikropłatności oparte na pieniądzu elektronicznym i ich przewaga nad tradycyjnymi metodami płatności detalicznych
Acta Universitatis lodziensis. Folia oeconomica 211 - Łódź 2007
10. Mikropłatności a otoczenie prawne - analiza na podstawie sytuacji w Polsce
Acta Universitatis lodziensis. Folia oeconomica 211 - Łódź 2007
11. Płatności mobilne w Polsce - aspekt zastosowania w mikropłatnościach Wybrane problemy elektronicznej gospodarki, wyd. Marian Niedźwiedziński - Consulting  Łódź - 2008
12.  Wymagania stawiane przed systemami mikropłatności w handlu elektronicznym Wybrane problemy zastosowania platformy elektronicznej. Marian Niedźwiedziński - Consulting Łódź - 2009
13. Płatności mobilne w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (Ekonomiczne problemy usług nr 58) Szczecin - 2010
14. Karty miejskie w Polsce jako etap w rozwoju płatności bezgotówkowych opiewających na niskie kwoty Studia i materiały polskiego stowarzyszenia zarządzania wiedzą, wyd. BEL Studio Sp. z o.o.  Bydgoszcz - 2010
15. Mikropłatności i postrzeganie ich przez otoczenie społeczne  Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 232, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego Łódź - 2010
16. Mikropłatności jako czynnik rozwoju handlu elektronicznego, Łukasz Zakonnik, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji