dr Grzegorz Podgórski

informatyk


Sekcja ds. informatyki

Sekcja ds. informatyki


 

Nr telefonu: 42 635 50 47
Nr pokoju: 004
E-mail: grzegorz.podgorski@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje:
Opis:

MCSA (Microsoft Certified Systems Administrator)
MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer)
MCT (Microsoft Certified Trainer)

Zainteresowania:

Sieci komputerowe:LAN,MAN,WAN.Systemy operacyjne.Technologie sieciowe.Nowoczesny systemy uwierzytelniania - zwłaszcza biometria.Bezpieczeństwo i ochrona danych,polityka bezpieczeństwa informacji,audyt.

Publikacje:

1. Wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa w instytucjach wykorzystujących systemy i sieci informatyczne, w "Jerzy S. Zieliński 50 lat pracy naukowej sesja jubileuszowa", Łódź 2004, ISBN 83-88529-42, ss. 379-384
2. mgr Grzegorz Podgórski, dr Tomasz Lech: Bezpieczeństwo uczelnianych sieci lokalnych, w "Bezpieczeństwo informacji - od teorii do praktyki", Warszawa 2005 Mikom, ISBN 83-7279-486-3, ss. 39-50
3. mgr Grzegorz Podgórski, dr Tomasz Lech: Uwierzytelnianie użytkowników systemów informatycznych z wykorzystaniem kolorowych haseł graficznych, w "Bezpieczeństwo informacji - od teorii do praktyki", Warszawa 2005 Mikom, ISBN 83-7279-486-3, ss. 167-174
4. mgr Grzegorz Podgórski, dr inż. Tomasz Lech: Nowoczesne systemy uwierzytelniania, w: Rola nauk o zarządzaniu w kreowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy, Łódź 2005, s. 121-137.
5. Polityka bezpieczeństwa informacji w uczelniach wyższych, w: "Systemy Informatyczne Zarządzania - od teorii do praktyki", Warszawa 2006 PWN, ISBN 83-01-14767-9, ss. 251-266

6. mgr Grzegorz Podgórski, dr inż. Tomasz Lech: Bezpieczeństwo w sieci,
w "Społeczeństwo informacyjne", PWN, 2008, ss. 241 - 366

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji