dr hab. Bożena Matusiak, prof. UŁ

profesor UŁ


Katedra Informatyki

Zakład Analizy Danych i Systemów Inteligentnych


 

Nr telefonu: 42 635 62 58
Nr pokoju: 143
E-mail: bozena.matusiak@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje: Sb.: 22.02.20 godz. 14:00-15:30 s. 3

Proszę na konsultacje umawiać się mailowo
Opis:

 

 

 

 


 

 

 

Zainteresowania:

 

Systemy informatyczne zarządzania

Modelowanie procesów biznesowych

Organizacje wirtualne

Rynek Energii, SmartGrid, modele biznesowe

 

Publikacje: 2020
 • Bożena Matusiak, Witold Bartkiewicz, Analiza symulacyjna skutków działań aktywnego popytu z uwzględnieniem urządzeń domowych użytkownika, „Rynek Energii” (1425-5960), 2020, nr 3 (148), s. 10-15 [URL].
   
 • Bożena Matusiak, Marek Matejun, Izabela Różańska-Bińczyk, Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako środowisko implementacji praktyk green HR we współczesnych przedsiębiorstwach, [w:] M. Urbaniak, A. Tomaszewski (red.), Wyzwania społeczne i technologiczne a nowe trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami (978-8-3803-0374-4), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020, s. 111-124 [URL].
   
 • Marek Matejun, Bożena Matusiak, Izabela Różańska-Bińczyk, Praktyki green HR a wyniki środowiskowe współczesnych przedsiębiorstw, [w:] J. Cewińska, A. Krejner-Nowecka, S. Winch (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim-wyzwania (978-8-3803-0369-0), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020, s. 61-76 [URL].
   
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Marek Matejun, Bożena Matusiak, Praktyki green HR we współczesnych przedsiębiorstwach, [w:] J. Cewińska, A. Krejner-Nowecka, S. Winch (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim-wyzwania (978-8-3803-0369-0), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020, s. 77-91 [URL].
   
 • Bożena Matusiak, Witold Bartkiewicz, Zarządzanie aktywnym popytem na rynku energii – aplikacja internetu rzeczy w praktyce, [w:] Z. Drążek, T. Komorowski (red.), Zarządzanie, ekonomia i finanse wobec wyzwań zinformatyzowanego świata (978-8-3797-2400-0), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2020, s. 179-187 [URL].
   
2019
 • Witold Bartkiewicz, Bożena Matusiak, E-balance business proposal: How to find benefits from active demand response, „IOP Conference Series: Earth and Environmental Science” (1755-1307), 2019, vol. 214, nr 1, [DOI].
   
 • Bożena Matusiak, Jarosław Kowalski, End users’ motivations as a key for the adoption of the home energy management system, „International Journal of Management and Economics” (2299-9701), 2019, nr 55 (1), s. 1-12 [DOI].
   
 • Witold Bartkiewicz, Bożena Matusiak, Mechanizm optymalizacyjny i negocjacyjny ustalania cen usług aktywnego popytu dla drobnych prosumentów, „Rynek Energii” (1425-5960), 2019, nr 6 (145), s. 10-15 [URL].
   
 • Witold Bartkiewicz, Bożena Matusiak, Pricing methods for users' reaction in the energy flexibility management, „IOP Conference Series: Earth and Environmental Science” (1755-1307), 2019, vol. 214, nr 1, [DOI].
   
2018
 • Bożena Matusiak, Witold Bartkiewicz, Analiza symulacyjna wykorzystania elastycznego popytu na rynku energii w Polsce, „Rynek Energii” (1425-5960), 2018, nr 1 (134), s. 3-10.
   
 • Bożena Matusiak, Jarosław Kowalski, Oczekiwania użytkowników w Portugalii, Holandii i Polsce wobec domowego systemu zarządzania energią i usługi Active Demand, „Rynek Energii” (1425-5960), 2018, nr 3 9136), s. 20-26.
   
 • Bożena Matusiak, Witold Bartkiewicz, Optimisation and Negotiation: Two Approaches to Demand Response Actions Pricing on Energy Markets, „2018 15th International Conference on the European Energy Market (EEM)” , 2018, s. 1-5 [DOI].
   
2017
 • Bożena Matusiak, Usługa bilansowania lokalnego - business case dla platformy e-balance, „Rynek Energii” (1425-5960), 2017, nr 1 (128), s. 62-66.
   
2016
 • Bożena Matusiak, Business Model in energy market and technological development, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2016, nr XXII, s. 89-100.
   
 • Bożena Matusiak, Modele biznesu w obszarze zastosowań nowych technologii - panele fotowoltaiczne i samochody elektryczne na polskim rynku energii, [w:] J. Popczyk, R. Kucęba, K. Dębowski, W. Jędrzejczyk (red.), Energetyka prosumencka próba konsolidacji w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i technicznym (978-8-3788-0407-9), Politechnika Śląska, Gliwice 2016, s. 309-318.
   
 • Bożena Matusiak, Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu energią a korzyści biznesowe dla interesariuszy, „PRZEGLĄD ORGANIZACJI” (0137-7221), 2016, nr 12, s. 24-29.
   
 • Bożena Matusiak, Inteligentne sieci gazowe na zintegrowanym rynku energii, „Rynek Energii” (1425-5960), 2016, nr 6 (127), s. 16-19.
   
 • Bożena Matusiak, Local Balancing System from the Business Model Canvas Perspective, „E3S Web Of Conferences” (2267-1242), 2016, nr 10, s. 1-6 [DOI].
   
 • Bożena Matusiak, Wojciech Cieniewski, Krzysztof Piotrowski, Marcel Geers, User's requirements and privacy concerns as canvas of business models and active demand management within e - balance system, [w:] (red.), International Conference on the European Energy Market (978-1-5090-1298-5), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Nowy Jork 2016, s. 1-5 [DOI].
   
 • Bożena Matusiak, Zarządzanie wymianą energii w inteligentnym sąsiedztwie - model biznesowy, „Rynek Energii” (1425-5960), 2016, nr 1(122), s. 22-25.
   
2015
 • Bożena Matusiak, Krzysztof Piotrowski, Francisco Melo, Energy management using the business model approach, [w:] (red.), 2015 12th International Conference on the European Energy Market (EEM) (978-1-4673-6691-5), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Nowy Jork 2015, [DOI].
   
 • Jerzy S. Zieliński, Bożena Matusiak, Kszysztof Piotrowski, Internet of Things in the e-balance Project, „Rynek Energii” (1425-5960), 2015, nr 1, s. 98-103.
   
2014
 • Bożena Matusiak, Efektywność energetyczna na rynku ciepła, „Rynek Energii” (1425-5960), 2014, vol. 110, nr 1/2014, s. 60-65.
   
 • Piotr Czerwonka, Bożena Matusiak, Grzegorz Podgórski, Jerzy S. Zieliński, Bariery regulacyjne w rozwoju Smart Grids w Polsce na przykładzie projektowanej platformy e-balance, [w:] J. Popczyk, R. Kucęba, K. Debowski, W. Jędrzejczyk (red.), Energetyka Prosumencka Pierwsza próba konsolidacji (978-8-3635-0092-4), Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2014, s. 33-40.
   
 • Bożena Matusiak, Modele biznesowe i zarządzanie na rynku energii, [w:] J. Popczyk, R. Kucęba, K. Debowski, W. Jędrzejczyk (red.), Energetyka Prosumencka Pierwsza próba konsolidacji (978-8-3635-0092-4), Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2014, s. 193-201.
   
 • Bożena Matusiak, Jerzy S. Zieliński, Krzysztof Piotrowski, Juan Peralta, Noemi Jimenez-Redondo, Augusto Casaca, Wojciech Ciemniewski, Krzysztof Krejtz, Jarosław Kowalski, How to Balance the Energy Production and Consumption in Energy Efficient Smart Neighbourhood, Wydawnictwo IET, Stevenage 2014, [DOI].
   
 • Jerzy S. Zieliński, Bożena Matusiak, Internet of Things in Smart Grid Environment, „Rynek Energii” (1425-5960), 2014, vol. 112, nr 3, s. 115-119.
   
2013
 • Bożena Matusiak, Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła,, [w:] H. Kaproń (red.), Rynek Ciepła 2013 (978-8-3937-9280-1), Wydawnictwto KAPRINT, Lublin 2013, s. 7-24.
   
 • Bożena Matusiak, Modele biznesowe na nowym zintegrowanym rynku energii (978-8-3752-5938-4), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013.
   
2012
 • Bożena Matusiak, Jerzy S. Zieliński, Smart Power grids Development- Needs and Limitations of ICT, [w:] D. Sankowski, A. Romanowski (red.), Computer Science in Novel Applications. Human-Centered Interdisciplinary Applications (978-8-3728-3497-3), Politechnika Łódzka, Łódź 2012, s. 257-265.
   
 • Bożena Matusiak, Energy Market as a Virtual Organisation and Communication-Oriented Smartgrid, „Rynek Energii” (1425-5960), 2012, vol. 98, nr 1, s. 168-172.
   
 • Bożena Matusiak, 2012-Perspektywy uwolnienia rynku gazu w PolsceRed , [w:] H. Kaproń (red.), Rynek gazu 2012 (978-8-3934-3281-3), Wydawnictwto KAPRINT, Lublin 2012, s. 41-48.
   
2011
 • Anna Pamuła, Bożena Matusiak, Jerzy S. Zieliński, Odnawialne źródła energii i ich rola w bilansie energetycznym, [w:] A. Wilczyński (red.), Aktualne problemy w elektroenergetyce (978-8-3931-3170-9), Wydawnictwo Katedry Elektroenergetyki Politechniki Gdańskiej, Gdańsk-Jurata 2011, s. 27-34.
   
 • Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Barriers to DER aggregation business related to different ICT tools - two european countries review, „Information Systems in Management” (2084-5537), 2011, nr VIII, s. 70-80.
   
 • Jerzy S. Zieliński, Anna Pamuła, Bożena Matusiak, Narzędzia ICT w sterowaniu zachowaniem klienta w inteligentnych sieciach energetycznych, [w:] R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie (978-8-3930-3990-6), Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2011, s. 88-97.
   
 • Bożena Matusiak, Liberalizacja rynku gazu w krajach Unii i w Polsce, „Rynek Energii” (1425-5960), 2011, vol. 94, nr 3, s. 21-25.
   
 • Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Jerzy S. Zieliński, New idea in Power Network Development. Selected Problem, „Przeglad Elektrotechniczny (Lista A)” (0033-2097), 2011, vol. 87, nr 2, s. 148-150.
   
 • Bożena Matusiak, Jerzy S. Zieliński, Renewable Energy Resources - Partners in Virtual Energy Market, „Rynek Energii” (1425-5960), 2011, vol. 92, nr 1, s. 133-137.
   
 • Bożena Matusiak, Jerzy S. Zieliński, Renewable Energy Sources intrusion into Smart Grid- selected problems, „Przeglad Elektrotechniczny (Lista A)” (0033-2097), 2011, nr 9a, s. 206-209.
   
 • Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Smart Grid Deployment - Current State and Recommmendations, „Information Systems in Management” (2084-5537), 2011, nr XI, s. 52-68.
   
 • Jerzy S. Zieliński, Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Smart grid in Digital Society, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2011, vol. 1, nr 257, s. 107-120.
   
 • Beata Gontar, Zbigniew Gontar, Anna Pamuła, Bożena Matusiak, Jerzy S. Zieliński, Cezary Bolek, Joanna Papińska-Kacperek, Norbert Krygier, Witold Bartkiewicz, Zastosowania sztucznej inteligencji w elektroenergetyce w pracach Katedry Informatyki UŁ, [w:] --- (red.), Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Systemy ekspertowe – wczoraj, dziś, jutro, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011, s. 250-255.
   
2010
 • Anna Pamuła, Bożena Matusiak, Jerzy S. Zieliński, Koncepcje modeli biznesowych z wykorzystaniem rozproszonych źródeł energii. , „Rynek Energii” (1425-5960), 2010, vol. 86, nr 1, s. 85-91.
   
 • Bożena Matusiak, Pozyskiwanie środków finansowych na budowę lub modernizację kogeneracyjnych źródeł wytwarzania, rozwój sieci dystrybucyjnych gazowych i elektrycznych, „Rynek Energii” (1425-5960), 2010, vol. 88, nr 3, s. 147-150.
   
 • Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Jerzy S. Zieliński, Technologiczne i inne bariery dla wdrażania OZE i tworzenia nowych modeli biznesowych na krajowym rynku energii, „Rynek Energii” (1425-5960), 2010, vol. 89, nr 4, s. 31-35.
   
 • Jerzy S. Zieliński, Agnieszka Grudzińska-Kuna, Anna Kaczorowska, Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Joanna Papińska-Kacperek, Witold Bartkiewicz, Cezary Bolek, Information and Knowledge Society, [w:] M. Urbaniak (red.), The Role of Management Sciences in the Knowledge-based Economy (978-8-3752-5363-4), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010, s. 9-29.
   
 • Anna Pamuła, Bożena Matusiak, Jerzy S. Zieliński, Inteligentne sieci rozdzielcze i energetyka odnawialna, [w:] B. Sitek, R. Trzaskalik (red.), Zarządzanie Informacją i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej (978-8-3627-5302-4), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Józefów 2010, s. 39-53.
   
2009
 • Witold Bartkiewicz, Cezary Bolek, Agnieszka Grudzińska-Kuna, Anna Kaczorowska, Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Jerzy S. Zieliński, Joanna Papińska-Kacperek, Społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo wiedzy, [w:] M. Urbaniak (red.), Rola nauk o zarządzaniu w gospodarce opartej na wiedzy (978-8-3752-5281-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2009, s. 9-22.
   
 • Bożena Matusiak, Janusz Sołtowski, Modelowanie rynku energii elektrycznej dla potrzeb inwestycejnych w energetyce, [w:] J. Gołuchowski (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym (978-8-3724-6595-5), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2009, s. 431-440.
   
2008
 • Bożena Matusiak, Od potrzeb biznesowych w firmie do technologii "maschup", [w:] B. Matusiak (red.), Aplikacje internetowe - od teorii do praktyki, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Łódź 2008, s. 41-51.
   
 • Aplikacje internetowe - od teorii do praktyki, pod red. Bożena Matusiak, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Łódź 2008.
   
 • Bożena Matusiak, Cezary Bolek, Agnieszka Grudzińska-Kuna, Joanna Papińska-Kacperek, Business partners associating platform based on artificial intellgence tools, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2008, nr 25, s. 15-26.
   
 • Bożena Matusiak, Problemy wirtualności XXI wieku, [w:] A. Szewczyk (red.), Fenomen Internetu, Hogben Szczecin, --- 2008, s. 157-164.
   
 • Jerzy S. Zieliński, Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Rola zarzadzania informacją i wedzą w procesie kreowania wirtualnego rynku elektroenergetycznego, [w:] R. Knosala (red.), Komputerowe zintegrowane zarządzanie t.I i II, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarzadzania Produkcją, Opole 2008, s. 113-123.
   
 • Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Gospodarka elektroniczna, [w:] J. Papińska-Kacperek (red.), Społeczeństwo informacyjne., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 409-474.
   
 • Norbert Krygier, Bożena Matusiak, Organizacja wirtualna, [w:] J. Papińska-Kacperek (red.), Społeczeństwo informacyjne., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 475-524.
   

 

Matusiak B. E., Pamuła A.; Koncepcje modeli biznesowych z wykorzystaniem rozproszonych źródeł energii Lublin, wydawnictwo Kaprint: Rynek Energii nr 1 2010 (czasopismo z listy filadelfijskiej) ISSN 1425-5960, Nałęczów 2010 str: 85-90

2. Matusiak B. E., Pamuła A., Zieliński J. S.; Technologiczne i inne bariery dla wdrażania OZE i tworzenia nowych modeli biznesowych na krajowym rynku energii, PEE 2010 Wisła 2010, wyd. : Rynek Energii nr 4 2010 ISSN 1425-5960 str 31-35; współautorzy: A. Pamuła, J.S. Zieliński

3.  Matusiak B. E., Pamuła A., Zieliński J. S; New Idea in Power Networks Development. Selected Problems, PEE 2010 Wisła,  w PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 87 NR 2/2011 str: 148-150

4.  Matusiak B. E.; Pozyskiwanie środków finansowych na budowę lub modernizację kogeneracyjnych źródeł wytwarzania, rozwój sieci, dystrybucyjnych gazowych i elektrycznych, Rynek Gazu 2010, Kazimierz Dolny , publikacja w Rynku Energii 2010 (LF) nr 3, ISSN1425-5960; str 147-151

5.  Matusiak B. E., Independent Operator of Measurements as a Virtual Enterprise on the Energy Market; ABICT 2010, Wisła 2010, publikacja elektroniczna, ISSN 1896-7094 ; ISBN 978-83-60810-27-9; IEEE Catalog Number CFP1064E-CDR; page 255-258

 6.  Matusiak B. E.,  Pamuła A.; Barriers to DER Aggregation Business Related to Different ICT Tools –Two European Countries Review;  Konferencja ISIM Warszawa 2010 str: 70-80, International Conference;  WULS Press Warsaw 2011; ISBN 978-83-7583-263-1

7. Matusiak B. E., Pamuła A., Zieliński J. S.; Narzędzia  ICT w sterowaniu zachowaniem klienta w inteligentnych sieciach energetycznych materiały z konferencji Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Zakopane 2011 Tom II, str. 88-97

8. Matusiak B. E., Zieliński J. S Renewable Energy Resources – Partners in Virtual Energy Market, Nałęczów 2011, Rynek energii nr 1 2011, ISSN1425-5960 str: 133-137

9. Matusiak B. E., Pamuła A., Zieliński J. S Odnawialne źródła energii i ich rola w bilansie energetycznym, Jurata 2011, Tom III w: Aktualne problemy w energoelektryce str: 27-34; ISBN: 978-83-931317-0-9

10. Matusiak B. E.; Liberalizacja  rynku gazu w krajach Unii i w Polsce; Kazimierz Dolny 2011 publikacja w: Rynek Energii nr 3 2011;str 21-25; ISSN1425-5960

11.  Matusiak B.E.; Zieliński J. S.; Renewable Energy Sources Intrusion into Smart Grids – Selected Problems; PEE 2011 Wisła,  w PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097 str  206-209; Wydawnictwo Sigma_Not

 12. Matusiak B. E; Energy Market as a Virtual Organisation and Communication-Oriented Smartgrid, Nałęczów 2012, Rynek energii nr 1 2012, ISSN1425-5960 pp 168-172

13. Matusiak B. E, Pamuła A; Smart Grid Deployment – Current State and Recommendations  in Information Systems in Management vol. XI: Data Bases, Distant Learning, and Web Solutions Technologies; ISIM 2011, WULS Press Warsaw 2011; ISBN 978-83-7583-368-3; pp  52-68

14. Matusiak B. E.; Wybrane aspekty współczesnego rynku ciepła; Konferencja Rynek Ciepła 2013, Kaprint 2013, ISBN 978-83-937928-0-1, str. 1-24
 15. Matusiak B.E., Efektywność energetyczna na rynku ciepła, czasopismo punktowane: Rynek Energii nr1/2014, ISSN1425-5960, str 60-66 (9pkt.)
16. Matusiak B.E. Zielinski J. S.; Internet of Things in Smart Grid Environment. Rynek Energii 3/2014, ISSN1425-5960, str.: 115-118 (9pkt.)
 

17. Piotrowski K, Peralta J., Jiménez-Redondo N.,Matusiak B.E.,Zieliński J.S., Casaca A., Krejtz K., Ciemniewski W., Kowalski J.; How to Balance the Energy Production and Consumption in Energy Efficient Smart Neighbourhood, Proceedings of MED-POWER 2014 (9th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion), it will be published in IEEE Explore.

18. Matusiak B. E.; Modele biznesowe i zarządzanie na rynku energii; w: Energetyka Prosumencka, pierwsza próba konsolidacji (redaktorzy: Popczyk J.; Kucęba R. Dębowski K., Jędrzejczyk W.) wyd.: Politechnika Częstochowska 2014; s. 193-200

19. Czerwonka P. Matusiak B.E. Podgórski G. Zieliński J.S.; Bariery regulacyjne w rozwoju Smart Grids w Polsce na przykładzie projektowanej platformy e-balance; w: Energetyka Prosumencka, pierwsza próba konsolidacji (redaktorzy: Popczyk J.; Kucęba R. Dębowski K., Jędrzejczyk W.) wyd.: Politechnika Częstochowska 2014 s. 33-40

20. Matusiak B. E., Internet of things in the e-balance project; czasopismo punktowane: Rynek Energii nr1/2015, ISSN1425-5960, s. 98-103 (9pkt.)

 

 

   

 

Ogłoszenia: 2020-02-03

Terminy  poprawkowe ZMIANA dla przedmiotu: Arkusze kalkulacyjne w rachunkowości, IIr.

grupa dzienna:

wyniki juz wpisane do usosa

grupa zaoczna:

wyniki z dn. 22.02.2020 są wpisane do Usosa

BM


2019-12-29

Wyniki zaliczenia- studia dzienne 17.12.19, Zastosowanie arkusza kalk w rach

nie zaliczyli (nr alb):

248317

380296

379544

364297

Pozostałe osoby zaliczyły - gratuluję - jednak  nie wpisalam jeszcze ocen do usosa, ponieważ muszę sprawdzic zaległe prace domowe.

wyniki szczegółowe z kolokwium:

 

 

nr albumu ocena pkt ocena
380296 0pkt 2
379376 17pkt 5
379551 16pkt 5
379549 17pkt 5
369472 nb 2
379560 8pkt 3
371437 8pkt 3
379554 8pkt 3
364297 4pkt 2
248317 5pkt 2
379544 0pkt 2
379552 8pkt 3
379557 10pkt 4
379542 8pkt 3
349699 16pkt 5
379550 12pkt 4,5

 

Termin poprawkowy będzie ogłoszony tutaj, blizej sesji poprawkowej.

BM

 


2019-12-29

Wyniki kolokwium z dn. 15.12.2019,  zastosowanie arkusza kalk. w rach

studia zaoczne

Oceny zostały wpisane do Usosa

Termin poprawkowy zostanie ogłoszony, w tym miejscu, tuż przed sesją poprawkową.

BM

 

 

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji