dr Magdalena Ratalewska

adiunkt


Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej

Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej


 

Nr telefonu: 42 635 62 96
Nr pokoju: 235
E-mail: magdalena.ratalewska@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje: Pn.: 13.00-14.00 MS Teams
Sr.: 09.00-10.00 MS Teams

Opis:

 

Zainteresowania:

 

Publikacje: 2020
 • Magdalena Ratalewska, Agnieszka Wierzbicka, Witryna internetowa i reklama w sieci jako formy komunikacji marketingowej MŚP, [w:] E. Bańczyk (red.), „Wyróżniaj się lub zgiń”? W kręgu zagadnień komunikacji promocyjnej (978-8-3226-3889-7), Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 2020, s. 29-47 [URL].
   
 • Magdalena Ratalewska, The Use of IT Tools in Small Businesses in Poland, „Eurasian Business Perspectives” (2364-5067), 2020, nr 14/2, s. 329-342 [DOI].
   
2018
 • Magdalena Ratalewska, Organisational Solutions to Support the Efficient Functioning of Family Businesses from the SME Sector – Case Studies, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2018, vol. XIX, nr 7/3, s. 325-336.
   
 • Magdalena Ratalewska, Przedsiębiorczość i doradztwo MSP w sektorach kreatywnych, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2018, nr 527, s. 228-241 [DOI].
   
 • Magdalena Ratalewska, The Development of the Creative Industries Sector of Computer Games in Poland, „Eurasian Studies in Business and Economics” (2364-5067), 2018, nr 9, s. 303-312 [DOI].
   
 • Magdalena Ratalewska, The Role of Entrepreneurship and Business Consulting in Companies in Creative Industries, „Problemy Zarządzania-Management Issues” (1644-9584), 2018, vol. 16, nr 1 (73)/2, s. 181-191 [DOI] [URL].
   
2017
 • Magdalena Ratalewska, E-business in family businesses of the creative industries sector – case studies, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 6/3, s. 267-280.
   
 • Magdalena Ratalewska, Agnieszka Wierzbicka, Personalizacja w Internecie — innowacyjna strategia na rynku MŚP?, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 12/1, s. 319-333 [URL].
   
 • Magdalena Ratalewska, Rozwój rynku aplikacji mobilnych, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2017, nr 487, s. 262-272 [DOI].
   
2016
 • Magdalena Ratalewska, Family businesses in creative industries, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2016, vol. XVII, nr 6 część II, s. 189-200.
   
 • Magdalena Ratalewska, Kompetencje przedsiębiorcze w firmach rodzinnych z sektora kreatywnego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2016, vol. XVII, nr 6 część I, s. 121-130.
   
 • Magdalena Ratalewska, Edward Stawasz, Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] R. Lisowska, J. Ropęga (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka (978-8-3808-8134-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 387-421.
   
 • Magdalena Ratalewska, Małgorzata Grzegorczyk, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Internecie, [w:] R. Lisowska, J. Ropęga (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka (978-8-3808-8134-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 557-584.
   
 • Magdalena Ratalewska, Małgorzata Grzegorczyk, Marketing w małych i średnich przedsiębiorstwach , [w:] R. Lisowska, J. Ropęga (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka (978-8-3808-8134-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 491-514.
   
 • Magdalena Ratalewska, Rozwój sektora kreatywnego gier komputerowych w Polsce, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2016, nr 450, s. 491-500 [DOI].
   
 • Magdalena Ratalewska, The Development of Creative Industries in Poland Comparison with the European Union, „ Eurasian Studies in Business and Economics” (2364-5067), 2016, nr 3/1, s. 57-67 [DOI].
   
2015
 • Magdalena Ratalewska, Janusz Zrobek, E-commerce w Małych i Średnich Firmach, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2015, nr 117, s. 267-276.
   
 • Magdalena Ratalewska, Jarosław Ropęga, Entrepreneurship and Survival of Small Businesses in Creative Industries, [w:] A. Gubik, K. Wach (red.), Institutional Aspects of Entrepreneurship (978-9-6335-8093-6), Wydawnictwo University of Miskolc, Miskolc 2015, s. 83-96.
   
 • Magdalena Ratalewska, UWARUNKOWANIA ROZWOJU SEKTORÓW KREATYWNYCH, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2015, nr 401, s. 421-430.
   
 • Magdalena Ratalewska, Współpraca przedsiębiorstw w korytarzu łódzko-warszawskim — analiza studiów przypadków, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług” (1640-6818), 2015, nr 121, s. 353-366 [DOI].
   
2014
 • Magdalena Ratalewska, Czynniki warunkujące rozwój przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach, „STUDIA I MATERIAŁY. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO” (1733-9758), 2014, nr 17, s. 19-27.
   
 • Janusz Zrobek, Magdalena Ratalewska, Good Practice in the Development of E-learning - Exemplified by the Universitat Oberta de Catalunya, [w:] D. Trzmielak, D. Gibson (red.), International cases on innnovation, knowledge and technology transfer (978-8-3922-3758-7), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014, s. 243-256.
   
 • Magdalena Ratalewska, Motywacja-sztuka budowania zespołu w małych i średnich firmach, [w:] Ł. Skiba, A. Czarnecka (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu współczesnymi organizacjami (978-8-3635-0082-5), Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2014, s. 158-165.
   
 • Magdalena Ratalewska, Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2014, nr 347, s. 382-390.
   
 • Magdalena Ratalewska, Janusz Zrobek, Wykorzystanie e-platform w zarządzaniu kapitałem ludzkim, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2014, nr tom II, s. 231-241.
   
2013
 • Magdalena Ratalewska, Katarzyna Szymańska, E-learning jako narzędzie rozwoju kompetencji menedżerskich, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka” (0137-2599), 2013, nr z.49, s. 129-138.
   
 • Magdalena Ratalewska, Spostrzeganie społeczne i jego znaczenie w procesie komunikacji miedzyludzkiej, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2013, nr 11, s. 159-168.
   
 • Magdalena Ratalewska, Janusz Zrobek, Wykorzystywanie narzędzi Web 2.0 w procesie edukacji – na przykładzie nauk o zarządzaniu, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” (1898-5084), 2013, nr z.32, s. 577-589.
   
2012
 • Janusz Zrobek, Magdalena Ratalewska, E-learning - możliwość pozyskiwania i doskonalenia kompetencji pracowniczych, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2012, nr 703, s. 184-193.
   

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji