dr Izabela Różańska-Bińczyk

adiunkt


Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi


 

Nr telefonu:
Nr pokoju: 334
E-mail: izabela.rozanska@uni.lodz.pl
Prywatna strona www: https://izabelarozanska.com.pl/
Konsultacje:
Opis:

Jestem pracownikiem naukowym i zależy mi na nam kształtowaniu postaw studentów, współpracowników, przedstawicieli biznesu i organizacji publicznych z którymi współpracuję, i oczywiście moich bliskich. Jestem też mamą i czuję się odpowiedzialna, jak świat będzie wyglądał dla przyszłych pokoleń. Chcę zacząć od siebie, by pokazać, że codziennymi decyzjami i zachowaniami można mieć realny wpływ na środowisko, poprzez wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, a zmiany te wcale nie muszą wiązać się z wyrzeczeniami, kosztami czy pogorszeniem jakości życia.

Naukowo zajmują się obecnie tematyką zrównoważonego rozwoju i GreenHRM (zielonego zarządzania zasobami ludzkimi). Miałabym życzenie, aby przekonać do wdrożenia dobrych praktyk GHRM większość przedstawicieli organizacji biznesowych i publicznych, i jestem pewna, że  pierwszym krokiem do realizacji tego życzenia jest praca z zaangażowanym zespołem o podobnych przekonaniach, dlatego udało mi się stworzyć międzykatedralny zespół naukowy na Wydziale Zarządzania UŁ w składzie: prof. Bożena Ewa Matusiak (Katedra Informatyki) i prof. Marek Matejun (Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej) i ja. Wspólnie pracujemy nad międzynarodowym projektem, który zajmuje się kompleksowymi badaniami w zakresie praktyk GHRM we współczesnych przedsiębiorstwach.

Moje artykuły, komentarze dostępne w Internecie na temat green HRM (zielonego zarządzania zasobami ludzkimi) i zrównoważonego rozwoju:

Zapraszam na mój profil na stronie Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi

http://kzzl.wz.uni.lodz.pl/zespol/izabela-rozanska-binczyk/

 

Zainteresowania:

Czas wolny najbardziej lubię spędzać aktywnie – biegam, jeżdżę na nartach, praktykuję jogę, lubię wycieczki rowerowe i grywam w siatkówkę.

Często wracam do klasyki literatury (moja ulubiona książka to „Mistrz i Małgorzata” M. Bułhakowa), ale zaczytuję się też w dobrych beletryzowanych biografiach (polecam „Księżyc jest balonem” D. Nivena oraz „Śmierć pięknych saren” O. Pavela) i nieprzeciętnych reportażach. Interesuję się kinem niezależnym, ale cenię też klasykę filmu. Oprócz kina uwielbiam teatr, jestem uczestnikiem zajęć Koła Teatralnego dla dorosłych w Teatrze Arlekin.

Mam cudowną Lilly – suczkę rasy border collie. Jestem reprezentantką drużyny siatkarskiej pracowników WZ UŁ, reprezentatką biegaczy UŁ w biegach przełajowych.

Niezmiennie od lat bawi mnie poczucie humoru redaktora Wojciecha Manna.

Z przyjemnością pełnię rolę opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Personalni.

 

Publikacje: 2020
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Transfer dobrych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi z biznesu do jednostek samorządu terytorialnego (978-8-3814-2926-9), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020 [URL].
   
 • Bożena Matusiak, Marek Matejun, Izabela Różańska-Bińczyk, Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako środowisko implementacji praktyk green HR we współczesnych przedsiębiorstwach, [w:] M. Urbaniak, A. Tomaszewski (red.), Wyzwania społeczne i technologiczne a nowe trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami (978-8-3803-0374-4), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020, s. 111-124 [URL].
   
 • Marek Matejun, Bożena Matusiak, Izabela Różańska-Bińczyk, Praktyki green HR a wyniki środowiskowe współczesnych przedsiębiorstw, [w:] J. Cewińska, A. Krejner-Nowecka, S. Winch (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim-wyzwania (978-8-3803-0369-0), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020, s. 61-76 [URL].
   
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Marek Matejun, Bożena Matusiak, Praktyki green HR we współczesnych przedsiębiorstwach, [w:] J. Cewińska, A. Krejner-Nowecka, S. Winch (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim-wyzwania (978-8-3803-0369-0), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020, s. 77-91 [URL].
   
2019
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Implementacja koncepcji społecznej odpowiedzialności w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty” (1734-087X), 2019, nr 1 (51), s. 109-118.
   
2018
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Coaching - metoda rozwoju kompetencji menedżerów publicznych. Studium przypadku, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2018, nr 511, s. 178-187 [DOI].
   
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Jakub Mielczarek, Łódzkie Service Jam, czyli pobudzanie innowacyjności poprzez dzielenie się wiedzą w jednostkach samorządu terytorialnego, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” (0860-6846), 2018, nr 6 (819), s. 62-71 [URL].
   
2017
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Menedżer publiczny i jego rola w zarządzaniu zasobami ludzkimi w wy- branych jednostkach samorządu terytorialnego, „E-Mentor” (1731-6758), 2017, nr 4 (71), s. 45-49 [DOI] [URL].
   
 • Anna Krasnova, Izabela Różańska-Bińczyk, Atrakcyjność fizyczna i wygląd jako aspekty różnorodności pracowników, [w:] J. Cewińska, P. Mizera-Pęczek (red.), Oblicza różnorodności w miejscu pracy (978-8-3657-6610-6), Wydawnictwo SIZ, Łódź 2017, s. 39-50.
   
 • Anna Krasnova, Izabela Różańska-Bińczyk, Poziom kompetencji społecznych przyszłego specjalisty do spraw zasobów ludzkich - wyniki badań, „STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO” (2080-4881), 2017, nr 48/2, s. 185-195 [DOI] [URL].
   
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Współczesne trendy w pozyskiwaniu pracowników w jednostkach samorządu terytorialnego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 2/3, s. 207-216 [URL].
   
2016
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Effective Evaluation Interview - examples of good practice in the selected Local Government Units, [w:] (red.), Human Potential Development (978-8-3751-8782-3), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 210-220.
   
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Przykład dobrych praktyk oceniania pracowników w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2016, nr 429, s. 186-196.
   
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Michał Nowicki, Stymulowanie rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego w województwie łódzkim - analiza wybranych inicjatyw, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2016, vol. XVII, nr 2 część 2, s. 113-139.
   
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Innowacyjne zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, S. Mazur (red.), Współczesne koncepcje zarządzania publicznego. Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego (978-8-3947-0172-7), Wydawnictwo Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2016, s. 273-282.
   
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego, „Miesięcznik Marketing i Rynek” (1231-7853), 2016, nr 3, s. 794-803.
   
2015
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Kierunki zmian w obszarze pozyskiwania pracowników w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] B. Banachowicz, K. Wojtaszczyk, M. Żak-Skwierczyńska (red.), Problemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego (978-8-3943-0581-9), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015, s. 200-214.
   
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Paweł Łuczak, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2015, vol. 4, nr 1/XVI, s. 287-299.
   
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Implementacja dobrych praktyk biznesowych w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] K. Kapuścińska, S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem-aspekty poznawcze (978-8-3728-3673-1), Politechnika Łódzka, Łódź 2015, s. 219-229.
   
2014
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Michał Nowicki, Kształtowanie nowoczesnego kapitału ludzkiego a rola strategii rozwoju województwa, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka” (0137-2599), 2014, nr 57, s. 77-93.
   
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Rola pozapłacowych sposobów motywowania pracowników we współczesnych organizacjach, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2014, nr 350, s. 336-347.
   
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Wpływ kultury organizacyjnej na motywację pracowników na przykładzie firm międzynarodowych, [w:] A. Adamik, M. Nowicki (red.), Rozwój kapitału społecznego organizacji w warunkach różnic kulturowych (978-8-3728-3602-1), Politechnika Łódzka, Łódź 2014, s. 138-149.
   
2013
 • Adam Wojsa, Izabela Różańska-Bińczyk, Ocena efektywności szkoleń wśród osób realizujących projekty inwestycyjne w sektorze nieruchomości komercyjnych, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka” (0137-2599), 2013, vol. 1148, nr 53, s. 209-218.
   
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Outplacement jako narzędzie wsparcia pracowników organizacji, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2013, nr 11, s. 203-219.
   
2012
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Adam Wojsa, Charakterystyka i znaczenie ryzyka w sektorze nieruchomości komercyjnych, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2012, vol. 7, nr 7, s. 103-116.
   

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji