dr Małgorzata Grzegorczyk

adiunkt


Katedra Marketingu

Zakład Badań Marketingowych


 

Nr telefonu: 42 635 52 16
Nr pokoju: 212
E-mail: malgorzata.grzegorczyk@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje: Pn.: urlop naukowy

Opis:

Adiunkt w Katedrze Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego, stypendysta programu Fulbright Senior Research Award. Współpracuje z Centrum Transferu Technologii UŁ oraz Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii UŁ w zakresie programów edukacyjnych oraz oceny potencjału komercjalizacji innowacji. Kierownik Podyplomowych Studiów Komercjalizacji Master of Science in Science and Technology Commercialization na licencji University of Texas, USA, realizowanych na Wydziale Zarządzania UŁ. Trener The Chartered Institute of Marketing w zakresie: Advanced Certificate of Marketing.  Współraca w zakresie szkoleń: Accenture, PARP, Łódzka Izba Handlowo-Przemysłowa, CTT UŁ, Questus, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, INBIT, Chili Event i inne.

Wykładowca w ramach programów menedżerskich oraz projektów przeznaczonych dla działalności typu spin-off spin-out w zakresie marketingu innowacji. Posiada doświadczenie w obszarze oceny potencjału rynkowego nowych technologii oraz wyników badań naukowych (ekspertyzy m.in. dla: Urząd Marszałkowski w Łodzi, Bełchatowsko-Kleszczowski Park Technologiczny, Politechnika Koszalińska, Politechnika Białostocka, Technopark Gliwice, CTT UŁ, CIAT UŁ) a także strategii marketingowych (Multibank, Wólczanka, Redan, Akademia Muzyczna w Łodzi). Ekspert w programach rozwoju doktorantów Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych „Proakademia” w programach UŁ oraz innych uczelni w zakresie komercjalizacji wyników badań. Ekspert w Programie Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej w Łodzi.

Prowadzi badania naukowe w obszarze marketingu relacji (Marketing relacji w procesach komercjalizacji innowacji; Pomiar i efektywność CRM, Wykorzystanie portali społecznościowych w marketingu) oraz rozwoju systemu transferu wiedzy w Polsce, USA i wybranych krajach europejskich (Integracja i transfer wiedzy z organizacji naukowych i badawczych do przedsiębiorstw – projekt NCN) . 

Uczestnik międzynarodowych projektów poświęconych tematyce rozwoju innowacyjności (Making Knowledge Work), wdrażaniu idei Open Innovation (European Collaborative and Open Regional Innovation Strategies - EURIS), wdrażania modeli screeningu innowacji (SCOUTING). Członek The Chartered Institute of Marketing, Polskiego Stowarzyszenia Marketingu, Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Zrealizowane wizyty studyjne: ISIS Oxford University (UK), Warwick University (UK), Coventry University (UK), Szechenyi Istvan University (Hungry), University of Navarra (Spain). Badania naukowe: University of Texas at Austin (USA), Huston Health Center UT (USA), San Antonio Health Center (USA), Stanford University (USA), Berkley University (USA), Northern Arizona University (USA), Tromso University (Norway), University of Hong Kong, Chinese University of Hong Kong, City University of Honkg Kong.

Stypendysta programu Erasmus (University of Jyvaskyle, Finland). Wykłady gościnne: University of Houston (USA), St.Edward's University (USA), University of Tampere (Finland), University of Aveiro (Portugal), .

 

 

Zainteresowania:

marketing relacji i CRM, digital marketing, marketing innowacji i nowych technologii, marketing nauki, pomiar efektywności marketingu, branding

Publikacje: 2016
 • Małgorzata Grzegorczyk, Korzyści relacyjne i jakość relacji - w kierunku zrozumienia powiązań nauki i biznesu, „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych.” (2353-8414), 2016, vol. 20, nr 2, s. 2-15 [DOI].
   
 • Magdalena Ratalewska, Małgorzata Grzegorczyk, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Internecie, [w:] R. Lisowska, J. Ropęga (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka (978-8-3808-8134-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 557-584.
   
 • Magdalena Ratalewska, Małgorzata Grzegorczyk, Marketing w małych i średnich przedsiębiorstwach , [w:] R. Lisowska, J. Ropęga (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka (978-8-3808-8134-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 491-514.
   
 • Małgorzata Grzegorczyk, Relationship management in the processes of knowledge transfer and technology commercialization – framework for innovation policy and practice in research and higher education institutions, [w:] (red.), Conference proceedings: The ISPIM Innovation Forum (978-9-5226-5927-9), WydawnictwoISPIM, Boston 2016, s. 1-6.
   
 • Małgorzata Grzegorczyk, Relationships matter – towards understanding university–industry links, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” (1509-0507), 2016, nr 5 (45), s. 33-40 [DOI].
   
 • Bogdan Gregor, Dariusz Trzmielak, Małgorzata Grzegorczyk, Transfer wiedzy i technologii z organizacji naukowo - badawczych do przedsiębiorstw (978-8-3808-8526-4), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016.
   
2015
 • Małgorzata Grzegorczyk, Dariusz Trzmielak, Knowledge Transfer and Technology Commercialization - comparative study, [w:] D. Gibson, J. Slovak (red.), Building Sustainable R&D Centers in Emerging Technology Regions (978-8-0210-7854-3), Wydawnictwo Masaryk University, Brno 2015, s. 61-74.
   
2014
 • Dariusz Trzmielak, Małgorzata Grzegorczyk, Knowledge and Technology Transfer Barriers - Polish Universities Perspectives , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Nowy Jork 2014, s. 168-173.
   
 • Małgorzata Grzegorczyk, Budowanie relacji w procesach komercjalizacji innowacji naukowych, „Miesięcznik Marketing i Rynek” (1231-7853), 2014, nr 8, s. 249-252.
   
 • Małgorzata Grzegorczyk, Cooperation between higher education institutions and business in the processes of knowledge transfer and technology commercialization – the cases of University of Texas Health Science Centers, [w:] D. Trzmielak, D. Gibson (red.), International cases on innnovation, knowledge and technology transfer (978-8-3922-3758-7), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014, s. 229-240.
   
 • Małgorzata Grzegorczyk, Dariusz Trzmielak, Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu - determinanty współpracy przedsiębiorstw i naukowców, „HANDEL WEWNĘTRZNY” (0438-5403), 2014, nr 5, s. 294-306.
   
2013
 • Małgorzata Grzegorczyk, Rola komercjalizacji wiedzy w identyfikacji możliwości biznesowych i rozwoju nowych produktów na przykładzie współpracy uczelni z firma Hipovet Laboratorium, [w:] D. Trzmielak (red.), Innowacje i komercjalizacja w biotechnologii (978-8-3922-3755-6), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013, s. 207-217.
   
 • Małgorzata Grzegorczyk, Typy relacji i ryzyk występujące w modelach transferu wiedzy i komercjalizacji akademickich innoweacji na przykładach uczelni różnych krajów, [w:] W. Grzegorczyk (red.), Marketing w obliczu nowych wyzwań rynkowych (978-8-3796-9046-6), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013, s. 201-212.
   
 • Małgorzata Grzegorczyk, Zaangażowanie jako determinanta siły relacji w srodowisku wirtualnym, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2013, vol. 763, nr 2, s. 325-332.
   
2012
 • Małgorzata Grzegorczyk, Bartłomiej Kurzyk, Budowanie relacji uczelni poprzez interakcje z użytkownikami portali społecznościowych na przykładzie systemu Facebook, „HANDEL WEWNĘTRZNY” (0438-5403), 2012, vol. wrzesień-październik 2012, nr wrzesień - październik/I, s. 433-440.
   
 • Małgorzata Grzegorczyk, Identyfikacja i kształtowanie aktywności użytkowników systemu Facebook w relacjach z uczelniami w świetle badań własnych, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2012, nr 703, s. 269-277.
   
2011
 • Małgorzata Grzegorczyk, Grzegorz Mazurek, Aktywne wykorzystanie wirtualnych społeczności konsumenckich jako element rozwoju relacji z klientami, „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu” (1689-7374), 2011, vol. 172, nr 172, s. 118-127.
   
 • Grzegorz Mazurek, Małgorzata Grzegorczyk, Customer engagement in on-line services and companies’ marketing responses towards the concept, „Scientific Journal of University of Szczecin "Service Management"” (1898-0511), 2011, vol. 7, nr 670, s. 177-186.
   
 • Małgorzata Grzegorczyk, Dariusz Trzmielak, Rola marketingu relacji w procesach komercjalizacji technologii na rynkach międzynarodowych, [w:] D. Trzmielak (red.), Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm (978-8-3922-3754-9), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2011, s. 151-171.
   
 • Małgorzata Grzegorczyk, Transformacja informacji o klientach w wiedzę rynkową – zastosowanie pomiarów w obszarze zarządzania relacjami z klientami, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2011, nr 651, s. 616-622.
   
 • Małgorzata Grzegorczyk, Rola badań rynku i badań marketingowych w procesach tworzenia nowego produktu, [w:] D. Trzmielak, J. Żurawska (red.), Zarządzanie innowacją. Aspekty komunikacji, finansowania, badania rynku, psychologicznych uwarunkowań, polityki innowacyjnej i infrastruktury. (978-8-3626-8316-1), Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Opole 2011, s. 116-136.
   
2010
 • Dariusz Trzmielak, Małgorzata Grzegorczyk, Technology Marketing-the use of Relationship Marketing Principles in the Process of International Commercialization, [w:] S. Hittmar (red.), Marketing Development in Theory and Practice, Wydawnictwo University of Žilina, Žilina 2010, s. 227-233.
   
 • Dariusz Trzmielak, Małgorzata Grzegorczyk, Technology marketing – the use of relationship marketing principles in the process of international commercialization, [w:] J. Striss (red.), Rozvoj marketingu v teórii a praxi Marketing Development in Theory and Practice (978-8-0554-0292-5), Wydawnictwo EDIS - Publishing Institution of the University of Žilina, Žilina 2010, s. 227-233.
   
 • Małgorzata Grzegorczyk, Bartłomiej Kurzyk, Społeczności internetowe w procesie budowania silnej marki, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2010, nr 597, s. 179-188.
   
2008
 • Bogdan Gregor, Małgorzata Grzegorczyk, Potential value of a customer as a key determinant of increase in the value of the firm and variants, „Scientific Journal of University of Szczecin "Service Management"” (1898-0511), 2008, nr 499, s. 187-197.
   
 • Bogdan Gregor, Małgorzata Grzegorczyk, Pomiar efektywności zarządzania relacjami z klientami., [w:] G. Sobczyk (red.), Współczesny marketing. Strategie., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 429-436.
   

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji