dr Bartłomiej Kurzyk

starszy wykładowca,


Katedra Marketingu

Zakład Podstaw Marketingu


 

Nr telefonu: 42 635 62 68
Nr pokoju: 229
E-mail: bartlomiej.kurzyk@uni.lodz.pl
Prywatna strona www: http://www.kurzyk.pl
Konsultacje: Pn.: 11:30 - 12:30
Sr.: 13:30 - 14:30

Konsultacje on-line (Zoom). Rezerwacja terminu: https://calendly.com/kurzyk/konsultacje
Opis:

Jestem absolwentem naszego Wydziału. Obecnie jestem zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Marketingu, w zakładzie Podstaw Marketingu.

Specjalizuję się w zagadnieniach związanych z komunikacją marketingową, w tym w szczególności związanych z wykorzystaniem Internetu i innych, mniej standardowych działań.

W ramach programu studiów dziennych, prowadzę zajęcia m.in. z obszarów podstaw marketingu, zachowania konsumenta, zintegrowanej komunikacji marketingowej, komunikacji w biznesie, budowy stron WWW. Bardzo mnie cieszy, że studenci doceniają mój sposób prowadzenia zajęć, czego wyrazem są m.in. nagrody od absolwentów:
- WZ-ka w kategorii "Zawsze z jajem" (2005)
- WZ-ka w kategorii "Zawsze dla nas" (2007)
- WZ-ka w kategorii "Zawsze perfekcyjnie" (2007)
- WZ-ka w kategorii "Wykładowca absolwenta" (2007)

Mam również przyjemność opiekować się Studenckim Kołem Naukowym MarkeTEAM - www.marketeam.pl

Obok dydaktyki, prowadzę prace konsultacyjne i szkoleniowe - do tej pory współpracowałem m.in. z Unimil S.A., PKO BP S.A., TP S.A., Bio-tech Consulting, Instytutem Rozwoju Biznesu, firmą Questus.

W marcu 2009 obroniłem pracę doktorską pod tytułem "Product placement jako narzędzie wspierania marki – możliwości a zakres wykorzystania na rynku filmów kinowych w Polsce."

Zainteresowania:

 

Publikacje: 2020
 • Aneta Olejniczak, Bartłomiej Kurzyk, Influencer marketing jako narzędzie komunikacji ze współczesnym konsumentem, [w:] T. Czapla, E. Walińska (red.), Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem – perspektywa kluczowych obszarów jego dokonań TOM II (978-8-3657-6650-2), Wydawnictwo SIZ, Łódź 2020, s. 57-71 [URL].
   
2017
 • Bartłomiej Kurzyk, Tahir Rashid, Sayed Hayder, Mobile Marketing , [w:] A. Heinze, G. Fletcher, T. Rashid, A. Cruz (red.), Digital and Social Media Marketing: A Results-Driven Approach (978-1-1389-1790-3), Routledge, Abingdon-on-Thames 2017, s. 260-278.
   
2016
 • Bartłomiej Kurzyk, Justyna Starostka, Best practices for Writing Case Studies, [w:] D. Latusek (red.), Case studies as a teaching tool in Management Education (978-1-5225-0770-3), Wydawnictwo IGI Global, Hershey 2016, s. 222-243 [DOI].
   
2015
 • Bartłomiej Kurzyk, Jak zachęcić studentów do aktywnego studiowania? Przedmiot „Rozwój Umiejętności Profesjonalnych”, [w:] J. Mytnik-Esjmont, W. Glac, I. Majcher (red.), Echa Ideatorium - Z doświadczenia nauczycieli akademickich, uczestników 2. Konferencji Dydaktyki Akademickiej "Ideatorium" na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego (978-8-3786-5360-8), Uniwersytet Gdański, Sopot 2015, s. 62-72.
   
 • Bartłomiej Kurzyk, Model organizacji koła naukowego a rozwój praktycznych kompetencji studentów, [w:] P. Wdowiński (red.), Model organizacji koła naukowego a rozwój praktycznych kompetencji studentów (978-8-3796-9846-2), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015, s. 121-149.
   
2014
 • Bartłomiej Kurzyk, Potencjał wykorzystania reklamy natywnej dla celów budowy siły marki, „Miesięcznik Marketing i Rynek” (1231-7853), 2014, nr 11, s. 204-212.
   
2013
 • Bartłomiej Kurzyk, Lokowanie produktu i inne formy integracji treści promocyjnych i natywnych – problemy definicyjne, [w:] W. Grzegorczyk (red.), Marketing w obliczu nowych wyzwań rynkowych (978-8-3796-9046-6), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013, s. 165-181.
   
2012
 • Małgorzata Grzegorczyk, Bartłomiej Kurzyk, Budowanie relacji uczelni poprzez interakcje z użytkownikami portali społecznościowych na przykładzie systemu Facebook, „HANDEL WEWNĘTRZNY” (0438-5403), 2012, vol. wrzesień-październik 2012, nr wrzesień - październik/I, s. 433-440.
   
2011
 • Maciej Kozakiewicz, Bartłomiej Kurzyk, Wykorzystanie firmowych stron WWW w komunikowaniu społecznego zaangażowania firm (Indeks BI-NGO 2007-2009), „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2011, nr 156, s. 24-31.
   
2010
 • Małgorzata Grzegorczyk, Bartłomiej Kurzyk, Społeczności internetowe w procesie budowania silnej marki, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2010, nr 597, s. 179-188.
   

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji