dr hab. Grażyna Golik-Górecka

adiunkt


Katedra Marketingu

Zakład Strategii Marketingowych


 

Nr telefonu: 42 635 52 17
Nr pokoju: 223
E-mail: grazyna.golik@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje: Pn.: 11.30 - 13.00
Sb.: w dniu zjazdu godzine przed zajeciami
Nd.: w dniu zjazdu godzine przed zajeciami

Opis:

 

Zainteresowania:

 

Publikacje: 2021
 • Grażyna Golik-Górecka, Synergy of strategies and its measures included in marketing dashboards as the implementation of the best practices, [w:] A. Orłowski, P. Łukasiewicz, T. Ząbkowski (red.), Information Systems in Management XIX (978-8-3823-7018-8), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa 2021, s. 12-23 [URL].
   
2020
 • Grażyna Golik-Górecka, Marketing Analytics and Scope Big Data in Practice of Enterprises, [w:] J. Duda, T. Bernat (red.), Business, Economics and Science Common Challenges (978-8-8858-1398-4), ---, --- 2020, s. 28-34 [DOI].
   
 • Grażyna Golik-Górecka, Rafał Skonieczka, Determinants of the Use of Research Methods and Techniques and Their Impact on the Effectiveness of Enterprises, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia” (0459-9586), 2020, vol. 54, nr 3, s. 19-31 [DOI] [URL].
   
 • Grażyna Golik-Górecka, Pojęcie i istota, analizy i standardy najlepszych praktyk, [w:] G. Golik-Górecka (red.), Mariaż nauki z praktyką. Najlepsze praktyki zarządzania marketingowego w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach. Studia przypadków (978-8-3822-0282-3), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020, s. 13-26 [URL].
   
 • Mariaż nauki z praktyką. Najlepsze praktyki zarządzania marketingowego w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach. Studia przypadków (978-8-3822-0282-3), pod red. Grażyna Golik-Górecka, Wydanie pierwsze, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020 [URL].
   
2019
 • Grażyna Golik-Górecka, Rafał Skonieczka, The Determinants of the Growth and Innovative Business Models of Enterprises – Theoretical Issues, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (2543-8190), 2019, vol. XX, nr 8, s. 33-46 [URL].
   
2018
 • Grażyna Golik-Górecka, Rafał Skonieczka, Determinanty wzrostu i rozwoju modelu biznesowego z uwzględnieniem cyklu życia organizacji, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie” (0239-9415), 2018, nr 77, s. 49-63 [DOI].
   
 • Grażyna Golik-Górecka, Innowacyjne dashboardy a zakres Big Data marketingu analitycznego, „Miesięcznik Marketing i Rynek” (1231-7853), 2018, nr 8, s. 129-138.
   
 • Grażyna Golik-Górecka, Interfejs marketingowo-finansowy w analityce marketingowej. Teoria i praktyka. (978-8-3657-6622-9), Wydawnictwo SIZ, Łódź 2018.
   
2017
 • Grażyna Golik-Górecka, Rodzaje Big Data i ich wykorzystywanie w strategiach marketingowych, „Marketing i Zarządzanie” (2450-775X), 2017, nr 3 (49), s. 43-54 [DOI] [URL].
   
 • Grażyna Golik-Górecka, Rafał Skonieczka, Rola marketingu analitycznego w procesie badawczo-analitycznym wspartym przez marketing automation, „HANDEL WEWNĘTRZNY” (0438-5403), 2017, vol. 63, nr 5 (370), s. 149-158 [URL].
   
2016
 • Grażyna Golik-Górecka, Prezentacja i modelowanie analityki marketingowej w aplikacji kokpitu menedżerskiego, „Nauki o Zarządzaniu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” (2080-6000), 2016, nr 4 (29), s. 50-57.
   
 • Grażyna Golik-Górecka, Realizacja strategii a multiparadygmat marketingu analitycznego, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2016, nr 444, s. 150-156 [DOI].
   
 • Strategie marketingowe w polskich firmach na rynkach wirtualnych i realnych. Studia przypadków (978-8-3808-8437-3), pod red. Grażyna Golik-Górecka, Wydanie pierwsze, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016.
   
 • Grażyna Golik-Górecka, W poszukiwaniu paradygmatu marketingu analitycznego, „HANDEL WEWNĘTRZNY” (0438-5403), 2016, vol. 62, nr 4(363), s. 25-32.
   
 • Grażyna Golik-Górecka, Wpływ Marketing Automation na lepsze wyniki osiągane w marketingu, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” (2083-8611), 2016, nr 255, s. 200-206.
   
2015
 • Grażyna Golik-Górecka, Paradygmat marketingu analitycznego i jego główne wskaźniki dla marketera, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” (1509-0507), 2015, vol. 2, nr 41, s. 253-263.
   
 • Grażyna Golik-Górecka, Rola liderów technologicznych i technologii marketingowych w tworzeniu modeli e-biznesowych, „Logistyka” (1231-5478), 2015, nr 2, s. 1204-1211.
   
 • Grażyna Golik-Górecka, Współczesne strategie marketingowe realne i wirtualne- aspekty teoretyczne i praktyczne, „Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” (2081-3430), 2015, nr 14(63)2015, s. 31-42.
   
2014
 • Grażyna Golik-Górecka, Interaktywna komunikacja marketingowa i skuteczność strategii wirtualnych przedsiębiorstwa na przykładzie Atlas Sp. z o.o, „Miesięcznik Marketing i Rynek” (1231-7853), 2014, vol. XXI, nr 4, s. 235-242.
   
 • Grażyna Golik-Górecka, Przesłanki stosowania dashboard marketing a wstępne holistyczne ujęcie wskaźników marketingowych, „Miesięcznik Marketing i Rynek” (1231-7853), 2014, nr 8, s. 75-81.
   
 • Grażyna Golik-Górecka, The impact of IT tools for the creation and implementation of marketing strategy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie” (2082-5501), 2014, nr 103, s. 203-216.
   
2013
 • Grażyna Golik-Górecka, Dashboard- concept and application in the measurement of marketing effectiveness, „Information Systems in Management” (2084-5537), 2013, vol. 2, nr 2, s. 125-135.
   
 • Grażyna Golik-Górecka, Elementy platformy strategii marketingowo-finansowej, „Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” (2081-3430), 2013, vol. 10, nr 59, s. 125-141.
   
 • Grażyna Golik-Górecka, Paula Syty, Wskaźniki marketingowe dla decydentów determinujące wzrost roli marketingu., [w:] W. Grzegorczyk (red.), Marketing w obliczu nowych wyzwań rynkowych (978-8-3796-9046-6), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013, s. 99-113.
   
 • Grażyna Golik-Górecka, Marketingowe i finansowe czynniki tworzenia wartości, „HANDEL WEWNĘTRZNY” (0438-5403), 2013, vol. 5-6 (A)2013, nr 1, s. 195-202.
   
 • Grażyna Golik-Górecka, Strategie ryzyka jako strategie marketingowe, [w:] E. Urbanowska-Sojkin, P. Bartkowiak (red.), Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Aspekty podmiotowe i przedmiotowe (978-8-3741-7743-6), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2013, s. 107-119.
   
2012
 • Grażyna Golik-Górecka, Pozycjonowanie macierzowe uwarunkowane interfejsem marketingu i finansów, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2012, nr 277, s. 111-124.
   
 • Grażyna Golik-Górecka, Wartość przedsiębiorstwa determinowana relacjami z klientem, „” (1733-2842), 2012, vol. 47, nr 463, s. 251-270.
   
 • Grażyna Golik-Górecka, Wykorzystanie metodyki case study research podczas stosowania analiz marketingowych w procesie budowy i realizacji strategii przedsiębiorstwa, „Nauki o Zarządzaniu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” (2080-6000), 2012, nr 4(13), s. 100-109.
   
 • Grażyna Golik-Górecka, Zwiększenie efektywności marketingu podstawą sukcesów przedsiębiorstwa -ujęcie najlepszych praktyk - Atlas sp z o.o., „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2012, vol. 260, nr 260, s. 65-78.
   
2011
 • Grażyna Golik-Górecka, Interfejs marketingowo-finansowy jako przedmiot badań integrujący metody analiz portfelowych, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2011, nr 161, s. 92-103.
   
 • Grażyna Golik-Górecka, Perspektywa marketingowo-finansowa a narzędzia decyzyjne zarządu przedsiębiorstw, „HANDEL WEWNĘTRZNY” (0438-5403), 2011, vol. 9, nr wrzesień - październik/2, s. 234-239.
   
 • Grażyna Golik-Górecka, Platforma interfejsu marketingowo-finansowego a wybór strategii rozwoju, „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu” (1689-7374), 2011, nr 171, s. 93-104.
   
2010
 • Grażyna Golik-Górecka, Budowa i realizacja strategii marketingowych w czasie dekoniunktury, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing” (1234-3706), 2010, vol. 17/2/2010, nr 272, s. 137-143.
   
 • Grażyna Golik-Górecka, Interfejs marketingu i finansów w pozycjonowaniu macierzowym a jego rola w analityce marketingowej, [w:] S. Figiel (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku.Strategie i działania marketingowe. (978-8-3208-1907-6), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 19-30.
   
 • Grażyna Golik-Górecka, Metody portfelowe a marketing holistyczny, „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu” (1689-7374), 2010, vol. 153, nr 153, s. 57-65.
   
2009
 • Grażyna Golik-Górecka, The interface between marketing and finance in portfolio analysis supporting marketing strategy, [w:] J. Lewandowski, I. Jałmużna, M. Sekieta (red.), Challenges in enterprise management of today (978-8-3728-3323-5), Politechnika Łódzka, Łódź 2009, s. 173-181.
   
 • Grażyna Golik-Górecka, Analytical competitive and marketing analytics, [w:] B. Kubiak, A. Korowicki (red.), Information Management (978-8-3732-6625-4), Uniwersytet Gdański, Sopot 2009, s. 483-489.
   
 • Grażyna Golik-Górecka, Konkurencja analityczna, „HANDEL WEWNĘTRZNY” (0438-5403), 2009, nr 6, s. 306-313.
   
 • Grażyna Golik-Górecka, Adam Jabłoński, Platformy technologiczne a branżowe uwarunkowania kooperacji przedsiębiorstw, [w:] H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski (red.), Partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej (978-8-3737-8484-0), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009, s. 49-58.
   
 • Grażyna Golik-Górecka, Adam Jabłoński, Utrzymanie klienta zadaniem marketingu i sprzedaży w czasach recesji w branży środków ochrony indywidualnej, [w:] P. Kwiatek, G. Leszczyński, M. Zieliński (red.), Studia przypadków z marketingu i sprzedaży na rynku B2B (978-8-3926-9008-5), Wydawnictwo Advertiva, Poznań 2009, s. 57-67.
   
 • Grażyna Golik-Górecka, Badania PIMS - zastosowania i perspektywy, [w:] R. Niestrój (red.), Tożsamość i wizerunek marketingu (978-8-3208-1827-7), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 536-542.
   
2008
 • Grażyna Golik-Górecka, Analizy wspomagające zarządzanie konkurencyjnym portfelem marek, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” (1509-0507), 2008, nr 510, s. 41-49.
   
 • Grażyna Golik-Górecka, Efektywność różnorodnych modeli portfelowych a wspomagające technologie informatyczne, [w:] W. Grzegorczyk (red.), Marketing w gospodarce opartej na wiedzy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2008, s. 201-207.
   
 • Grażyna Golik-Górecka, E-biznesowe macierze wartości, [w:] G. Golik-Górecka (red.), Oblicza Internetu:Opus Universale.Kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie Internetu, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Elbląg 2008, s. 257-265.
   
 • Oblicza Internetu:Opus Universale.Kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie Internetu, pod red. Grażyna Golik-Górecka, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Elbląg 2008.
   
 • Grażyna Golik-Górecka, Systemowy aspekt strategii marketingowych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing” (1234-3706), 2008, nr 249, s. 133-138.
   
 • Grażyna Golik-Górecka, Systemwe podejście budowy strategii marketingowych wpływajace na konkurencyjność przedsiębiorstw, [w:] G. Sobczyk (red.), Współczesny marketing. Strategie., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 124-130.
   
 • Grażyna Golik-Górecka, Modele analizy portfelowej podejście zasobowo-pozycyjne, [w:] P. Kobus (red.), Zarządzanie produktem - teoria, praktyka, perspektywy., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2008, s. 118-124.
   
 • Grażyna Golik-Górecka, Faza koncepcji w cyklu życia produktu a analizy wspomagajace, [w:] G. Golik-Górecka (red.), Zastosowanie badań marketingowych w procesie tworzenia nowych produktów (Cena, Opakowanie, Znak towarowy), Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, Toruń 2008, s. 57-69.
   
 • Zastosowanie badań marketingowych w procesie tworzenia nowych produktów (Cena, Opakowanie, Znak towarowy), pod red. Grażyna Golik-Górecka, Wydanie pierwsze, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, Toruń 2008.
   
Ogłoszenia: 2020-01-06

 

Szanowni Państwo,

 Konsultacje z wtorku 7.01.2020 zostają przenesione na piątek 10.01.2020 na godz 11.30 - 13.00. Przepraszam za zmianę.

Pozdrawiam. G.Golik-Górecka

 

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji