dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ

profesor UŁ


Katedra Logistyki

Katedra Logistyki


 

Nr telefonu: 635 48 03
Nr pokoju: 125
E-mail: remigiusz.kozlowski@wz.uni.lodz.pl
Prywatna strona www: http://www.eksperci.wz.uni.lodz.pl/nasi-eksperci/remigiusz-kozlowski/
Konsultacje: Pn.: 16.30-17.30
Sr.: 11.00-12.00

Opis:

Profile w serwisach naukowych:

 

Pełnione funkcje:

2016 - obecnie - Kierownik Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce - więcej informacji

2017 - obecnie - Przewodniczący Komitetu Naukowego cyklu Konferencji pt.: "Zagrożenia w ruchu drogowym..." - więcej informacji

2012 - obecnie - koordynator kierunku "Logistyka" na studiach II stopnia

2007 - obecnie - opiekun naukowy Koła Naukowego Logistyki Uni-Logistics - http://www.uni-logistics.uni.lodz.pl

2017 - 2020 - Redaktor tematyczny czasopisma "Przegląd Nauk Ekonomicznych" w obszarze "Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw"

2016 - 2018 - Kierownik Zakładu Zastosowania Nowoczesnych Technologii w Logistyce Wydziału Zarządzania UŁ

2014 - 2016 - kierownik Zakładu Zarządzania Łańcuchem Dostaw w Katedrze Logistyki Wydziału Zarządzania UŁ

2012 - 03.2013 r. - koordynator specjalności "Zarządzanie Łańcuchem Dostaw" na studiach II stopnia

2011/2012 - opiekun I roku studiów na Kierunku Logistyka

2008 - 2011 - adiunkt w Zakładzie Logistyki Wydziału Zarządzania UŁ

2004-2008 - adiunkt w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem UŁ

2008 - członek Kolegium Elektorów Wydziału Zarządzania UŁ

2007/2008 - opiekun I roku studiów na Kierunku Logistyka

2006 - 2007 - opiekun Bloku Logistyka na studiach II-go stopnia

2002-2004 - asystent - prowadzenie zajęć dydaktycznych i pisanie rozprawy doktorskiej

1993-1998 - studia na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

1988-1993 - Technikum Elektroniczne w Łodzi - specjalizacja Elektryczna i Elektroniczna Automatyka Przemysłowa

 

Działania na rzecz rozwoju Regionu Łódzkiego i Polski:

Współpraca z Wojskiem i Policją - zobacz więcej

Działania na rzecz rozbudowy infrastruktury transportowej w Polsce - ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Łódzkiego - zobacz więcej

Działalność doradcza i consultingowa na rzecz firm i instytucji (w tym prace o wysokim priorytecie) - zobacz więcej

2012.11.08 - V Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2012 - ekspert w sesji "Infrastruktura i Transport" 

2010 - udział w komitecie eksperckim z zakresu infrastruktury i transportu powołanym przez Urząd Marszałkowski w Łodzi

2010 - udział w Europejskim Forum Gospodarczym - Łódzkie w ramach salonu branżowego "Infrastruktura i Transport" mającym na celu diagnozę aktualnej sytuacji w tym obszarze oraz wypracowanie odpowiedniego planu działania

1998-2002 - praca w praktyce gospodarczej

 

Promocja Młodej Kadry:

Liczba wypromowanych Magistrantów i Licencjatów:  575  ! 

2018 - nagroda Firmy Dachser dla mojej Dyplomantki Sylwii Walkowiak za prace licencjacką

2018 - nagroda Zarządu Dróg i Transportu dla mojej Dplomantki Angeliki Pietruszki za pracę licencjacką

2018 - nagroda Portu Lotniczego im. W. Reymonta dla mojej Dyplomantki Magdaleny Zatorskiej

2018 - nagroda firmy Decathlon za njawyższą średnią dla mojej Magistrantki Eweliny Krzykacz

2018 - nagroda firmy Decathlon za najwyższą średnia dla mojej Dyplomantki Ewy Urbaniak

2017 - Nagroda Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi dla mojej Magistrantki Żanety Błoch za pracę magisterską

2017 - Nagroda Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ dla mojego Magistranta Szymona Błaszczyka za pracę magisterską

2017 - Nagroda firmy Dachser dla mojego Dyplomanta Karola Sieczki za pracę magisterską

2017 - Medal za Chlubne Studia dla mojej Magistrantki Eweliny Chorąży

2016 - Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego w konkursie na najlepszą pracę mgr dotyczącą regionu łódzkiego „Wpływ drogi S-8 w regionie łódzkim na przyciąganie inwestycji”, dla mojej Doktorantki mgr Anny Palczewskiej

2016 - Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla mojej Magistrantki, Przewodniczącej Koła Naukowego Uni-Logistics mgr Klaudii Pilichowskiej

2015 - Stypendium Prezydenta Miasta Łodzi dla mojej Doktorantki mgr Anny Palczewskiej

2015 - mój Magistrant Piotr Grabarczyk w uznaniu za wyróżniającą się pracę magisterską, dostał nagrodę od Santander Universidades.

2011 - w konkursie na najlepszą pracę dyplomową zrealizowaną w łódzkich szkołach niepublicznych w 2010 r. w dziedzinie Zarządzanie I nagrodę otrzymał mój Magistrant mgr Ryszard Grobelski

2009 - w konkursie na najlepszą pracę dyplomową zrealizowaną w łódzkich szkołach niepublicznych w 2008 r. w dziedzinie Zarządzanie nagrodzono aż dwie moje Magistrantki: II nagrodę otrzymała Iwona Stolarczyk a III Izabela Tomczyk

 

 

Nagrody i wyróżnienia:

2017 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego indywidualna stopnia III za cykl publikacji pt. "Współczesne problemy logistyki w sektorze transportu towarów"

2012 - Nagroda Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ za wyróżniające się zasługi na rzecz Wydziału Zarządzania UŁ

2011 - ukazało się wydanie III rozszerzone książki: Liwowski B., Kozłowski R., Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska - OFICYNA - wydanie I i II zostały sprzedane w całości!

2011 - Nagroda Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ za wyróżniające się zasługi na rzecz Wydziału Zarządzania UŁ

2010 - nagroda Dziekana za wyróżniające się zasługi na rzecz Wydziału Wydziału Zarządzania UŁ

2008 - nagroda Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ za osiągnięcia organizacyjne

2007 - nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowo - badawcze

2007 - ukazało się wydanie II poszerzone książki: Liwowski B., Kozłowski R., Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, nakładem Wydawnictwa Oficyna a Wolters Kluwer business - wydanie I z roku 2006 zostało sprzedane w całości!

2007 - Nagroda Indywidualna I stopnia Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne

2004 - praca doktorska pt. Zmiany w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw zaawansowanych technologii (na przykładzie operatorów telefonii stacjonarnej) została wyróżniona i opublikowana w naukowej serii wydawniczej "Folia Oeconomica"

1998 - praca magisterska pt. Czynniki wpływające na ewolucję struktur organizacyjnych przedsiębiorstw na przykładzie Telekomunikacji Polskiej SA, została wykorzystana w opracowywaniu nowych rozwiązań organizacyjnych TP SA

Zainteresowania:

 

Scire est rerum cognoscere causas

 

Zarządzanie logistyką w sektorze publicznym ze szczególnym uwzględnieniem:

1.      Zarządzania rozwojem infrastruktury logistyki

2.      Zarządzania bezpieczeństwem w logistyce

3.      Logistyki systemu ochrony zdrowia 

4.   Zarządzania rozwojem następujących technologii:

 • telematyki i inteligentnych systemów transportowych (ITS i C-ITS)
 • elektromobilności i autonomicznych pojazdów
 • technologii ekologicznych


 

Docendo discimus - Seneka
 

 Aktulalnie prowadzone zajęcia:    

 • logistyka miejska i ekologistyka

 • infrastruktura logistyki

 • zastosowanie telematyki w logistyce

 • e-logistyka

 • telekomunikacja w e-biznesie

 • seminaria doktorskie i magisterskie

    

Poprzednio prowadzone zajęcia:

 • systemy automatycznej identyfikacji

 • zarządzanie logistyką projektów

 • technologie wykorzystywane w logistyce

 • zastosowanie systemów teleinformacyjnych w logistyce

 • teleinformatyczne systemy wspomagające zarządzanie

 • logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji

 • procesy restrukturyzacyjne w przedsiębiorstwach

 • zarządzanie produkcją i operacjami

 • zarządzanie przedsiębiorstwem

 • seminaria licencjackie

 


Pozazawodowe:
 

 • historia Polski 
 • piesze wędrówki (m.in. Nordic Walking)
 • sadownictwo ekologiczne

 

 Littera scripta manet

Publikacje: 2020
 • Dariusz Trzmielak, Remigiusz Kozłowski, , [w:] D. Trzmielak, W. Nuttall, D. Gibson, A. Ibarra-Yunez (red.), Energy and Mobility in Smart Cities (978-0-7277-6382-2), Wydawnictwo ICE Publishing, Londyn 2020, s. 99-114.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Karolina Kamecka, Per Engelseth, Anna Staszewska, Conditions for Implementing Innovating Telemedicine Procedures After Hip Arthroplasty, [w:] J. Mikulski (red.), Research and the Future of Telematics (978-3-0305-9269-1), Springer, Cham 2020, s. 456-467 [DOI] [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Łukasz Gawiński, Management of Processes of the Diagnosis and Treatment of Acute Myocardial Infarction Using Telematics Systems, [w:] J. Mikulski (red.), Research and the Future of Telematics (978-3-0305-9269-1), Springer, Cham 2020, s. 429-442 [DOI] [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Łukasz Gawiński, Telematic Support of Management Processes in Diagnosis and Treatment of Acute Myocardial Infarction in Poland, [w:] J. Mikulski (red.), Research and the Future of Telematics (978-3-0305-9269-1), Springer, Cham 2020, s. 443-455 [DOI] [URL].
   
2019
 • Remigiusz Kozłowski, Per Engelseth, Organizational Changes Related to the Launch of ITS on the Example of Lodz, „Development of Transport by Telematics. TST 2019. Communications in Computer and Information Science” (1865-0929), 2019, s. 165-176 [DOI] [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Klaudia Stanik, Security Management in Urban Logistics Using a Tram Driving Simulator in MPK Łódź, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (2543-8190), 2019, vol. XX, nr 12/1, s. 39-53 [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Angelika Pietruszka, Temporal Accessibility Improvement as an Element of Infrastructure Development Management in the Łódź Metropolitan Area on an Example of the S14 Expressway, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (2543-8190), 2019, vol. XX, nr 12/1, s. 13-24.
   
2018
 • Remigiusz Kozłowski, Szymon Wiśniewski, Anna Palczewska, Dostępność lądowych terminali kontenerowych w Polsce , „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2018, nr 505, s. 359-370 [DOI] [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Radosław Gajewski, Identification of Mistakes Made when Implementing Telematics Systems in Road Transport Companies, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach” (2082-7016), 2018, nr 10, s. 169-177.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Szymon Wiśniewski, Anna Palczewska, Możliwości rozwiązania problemów logistyki miejskiej w obszarze infrastruktury drogowej na przykładzie Konstantynowa Łódzkiego, „Studia Miejskie” (2082-4793), 2018, nr 30, s. 9-23 [DOI] [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Technology Innovation for Logistics Service Providers, [w:] Ł. Sułkowski, E. Grandys (red.), New Challenges in Change Management (978-3-6317-4113-9), Peter Lang Publishing Group, Frankfurt am Main 2018, s. 131-148.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Marek Matejun, Sub-disciplines in Management Sciences: Review of Classifications in Polish and Worldwide Research Practice, „International Journal of Contemporary Management” (2449-8920), 2018, vol. 17, nr 1, s. 137-56 [DOI] [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Angelika Pietruszka, The Significance of the S14 Expressway for Selected Areas of the Łódź Urban Area from the Logistic Perspective, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (2543-8190), 2018, vol. XIX, nr 5/3, s. 421-436 [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Łukasz Borowiecki, Jan Kołowski, Wykorzystanie Internetu a rozwój transportu indywidualnego samochodowego i lotniczego pasażerskiego w Unii Europejskiej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (2543-8190), 2018, vol. XIX, nr 5/1, s. 363-378 [URL].
   
2017
 • Remigiusz Kozłowski, Klaudia Stanik, Analiza zdarzeń drogowych na wybranych skrzyżowaniach w Łodzi z udziałem pojazdów komunikacji zbiorowej w latach 2012-2016, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 4/3, s. 181-198.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Anna Palczewska, Łukasz Borowiecki, Analysis of Expanded Possibilities of ITS Systems Augmented with New Vision System Elements: The Case of Lodz, „Smart Solutions in Today's Transport” (1865-0929), 2017, nr 715, s. 333-343 [DOI].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Anna Palczewska, Szymon Wiśniewski, Czasy dystrybucji towarów z Polski centralnej do stolic państw europejskich, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 8/1, s. 169-180.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Jakub Jabłoński, Rafał Adamek, Evolution and selected implementation examples of ITS in the European Union, „Archives of Transport System Telematics” (1899-8208), 2017, vol. 10, nr 3, s. 16-20.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Jakub Jabłoński, Klaudia Stanik, Zwiększanie bezpieczeństwa ruchu drogowego dzięki wykorzystaniu inteligentnych samochodów i wybranych systemów wspierających kierowców, [w:] J. Kurowski (red.), Logistyka a bezpieczeństwo. Problemy współczesnej Europy (978-8-3752-3560-9), Akademia Sztuki Wojenne, Warszawa 2017, s. 21-34.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Anna Palczewska, Jan Grzegorz Kołowski, The development of a European digital market on the basis of the trans-European telecommunications networks, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach” (2082-7016), 2017, nr 9, s. 63-72 [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Angelika Pietruszka, Wpływ drogi S14 na rozwój terenów leżących w jej obszarze oddziaływania, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 4/3, s. 75-98.
   
2016
 • Włodzimierz Połoz, Remigiusz Kozłowski, Audyt wewnętrzny wybranych procesów logistyki na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2016, nr XXIII, s. 183-195.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Jan Grzegorz Kołowski, Jakub Jabłoński, Budowanie rynku cyfrowego w Unii Europejskiej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2016, vol. XVII, nr 11/3, s. 175-187.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Anna Palczewska, Jakub Jabłoński, The Scope and Capabilities of ITS – the Case of Lodz, [w:] J. Mikulski (red.), Challenge of Transport Telematics (978-3-3194-9645-0), Springer, Cham 2016, s. 305-316.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Marek Matejun, CHARACTERISTIC FEATURES OF PROJECT MANAGEMENT IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES, „E & M Ekonomie a Management” (1212-3609), 2016, vol. XIX, nr 1, s. 33-48 [DOI].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Jakub Jabłoński, Rafał Adamek, Dynamika cyberprzestępstw i ich skutki prawne dla przedsiębiorstw, „Systemy Logistyczne Wojsk” (1508-5430), 2016, nr 44, s. 172-187.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Jakub Jabłoński, Żaneta Błoch, Eliminowanie przyczyn wypadków i kolizji w obszarze infrastruktury transportowej logistyki miejskiej. Na przykładzie Łodzi (978-8-3808-8580-6), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Anna Palczewska, Klaudia Pilichowska, Petre Iltchev, Michał Marczak, Analysis of the Possibility to Implement the Transics System and GBOX Assist Systems in a Selected Company, [w:] G. Jamil, A. Soares, C. Pessoa (red.), Handbook of Research on Information Management for Effective Logistics and Supply Chains (978-1-5225-0973-8), Wydawnictwo IGI Global, Hershey 2016, s. 303-315 [DOI].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Anna Palczewska, Klaudia Pilichowska, Petre Iltchev, Michał Marczak, Benefits of the Transics fleet management system., [w:] G. Jamil, A. Soares, C. Pessoa (red.), Handbook of Research on Information Management for Effective Logistics and Supply Chains (978-1-5225-0973-8), Wydawnictwo IGI Global, Hershey 2016, s. 287-302 [DOI].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Radosław Gajewski, Monika Gralak, Innowacyjne rozwiązania technologiczne stosowane we współczesnych wózkach widłowych, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2016, nr XXII, s. 293-307.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Radosław Gajewski, Klaudia Pilichowska, Wpływ ceny ropy naftowej na eksport usług transportowych w Europie, [w:] B. Glinkowska-Krauze (red.), Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Uwarunkowania, procesy, wyniki badań (978-8-3808-8492-2), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 215-228 [DOI].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Anna Palczewska, Angelika Pietruszka, Rynek obiektów magazynowych w Polsce oraz przyczyny jego rozwoju, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2016, nr XXIII, s. 109-119.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Klaudia Pilichowska, Technologiczne wsparcie ferm łososi w Norwegii, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2016, vol. XVII, nr 11/2, s. 73-86 [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Jakub Jabłoński, Anna Palczewska, The launching phase analysis of the implementation of polish largest intelligent transportation system, „Archives of Transport System Telematics” (1899-8208), 2016, vol. 9, nr 2, s. 26-30.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Anna Palczewska, Karina Pilichowska, Wybrane czynniki wpływające na dobór technologii budowania nowoczesnych magazynów, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2016, nr XXIII, s. 121-135.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Anna Palczewska, Rafał Adamek, Wybrane koszty kolizji drogowych dla firm transportu drogowego rzeczy, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” (2083-8611), 2016, nr 306, s. 70-80.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Radosław Gajewski, Klaudia Pilichowska, Zakres, zasady i znaczenie kontroli finansowych w przedsiębiorstwach transportu drogowego rzeczy, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2016, vol. XVII, nr 11/3, s. 87-96.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Klaudia Pilichowska, Perspektywiczne segmenty produkcji na przykładzie ferm łososi w Norwegii, [w:] A. Walaszczyk, I. Jałmużna, J. Lewandowski (red.), Zarządzanie i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym (978-8-3728-3774-5), Politechnika Łódzka, Łódź 2016, s. 152-160.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Włodzimierz Połoz, Zmiana lokalizacji prowadzenia działalności na przykładzie zarządzania projektami - case study, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2016, nr 20, s. 69-79.
   
2015
 • Remigiusz Kozłowski, Radosław Gajewski, Klaudia Pilichowska, Analiza stosunków pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami w branży transportowej, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2015, nr XIX, s. 99-110.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Karolina Piotrowska, Anna Palczewska, Ryzyka związane z wejściem w życie ustawy o OZE dla potencjalnego prosumenta, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2015, nr XVIII, s. 87-96.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Radosław Gajewski, Klaudia Pilichowska, System kontroli branżowych w firmach transportu drogowego rzeczy w Polsce, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2015, nr XVI, s. 45-58.
   
 • Remigiusz Kozłowski, The identification of difficulties in using advanced technologies in the implementation of projects, „International Jurnal of Business and Management” (2336-2197), 2015, vol. 3, nr 4, s. 41-60 [DOI] [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Szymon Barwiński, Tobiasz Augustyniak, Wpływ systemów klasy Fleet Management System na bezpieczeństwo transportu samochodowego rzeczy, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2015, vol. XVI, nr 9/2, s. 177-190 [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Radosław Gajewski, Klaudia Pilichowska, Identyfikacja i charakterystyka problemów polskich przedsiębiorstw transportu drogowego związanych z ochroną rynków przez rządy wybranych krajów, [w:] K. Kapuścińska, S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem-aspekty poznawcze (978-8-3728-3673-1), Politechnika Łódzka, Łódź 2015, s. 118-132 [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Radosław Gajewski, Klaudia Pilichowska, Ryzyko generowane przez otoczenie prawne polskich przedsiębiorstw transportu drogowego rzeczy, [w:] K. Kapuścińska, S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem-aspekty poznawcze (978-8-3728-3673-1), Politechnika Łódzka, Łódź 2015, s. 186-195 [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Anna Palczewska, Sposoby ograniczenia ryzyka pracy na stanowisku kierowcy w firmie transportu drogowego towarów, [w:] K. Kapuścińska, S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem-aspekty poznawcze (978-8-3728-3673-1), Politechnika Łódzka, Łódź 2015, s. 44-53 [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Karolina Piotrowska, Anna Palczewska, Wybrane zagrożenia rozwoju rynku pomp ciepła, [w:] K. Kapuścińska, S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem-aspekty poznawcze (978-8-3728-3673-1), Politechnika Łódzka, Łódź 2015, s. 86-102 [URL].
   
2014
 • Remigiusz Kozłowski, Michał Marczak, Budowa inteligentnych systemów transportowych jako szansa dla zrównoważonego rozwoju regionów, „Ekonomia i Zarządzanie” (2080-9646), 2014, vol. 6, nr 2/6, s. 34-42 [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Szymon Barwiński, Anna Palczewska, Rekrutacja i selekcja w organizacji działającej w ramach uczelni wyższej na przykładzie Koła Naukowego Logistyki Uni–Logistics, [w:] E. Skrzypek (red.), Zasoby ludzkie a sukces w organizacji w nowej gospodarce (978-8-3627-8578-0), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2014, s. 101-110.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Anna Palczewska, System oceny uczestników organizacji i jego wykorzystanie na przykładzie Koła Naukowego Uni-Logistics, [w:] E. Skrzypek (red.), Zasoby ludzkie a sukces w organizacji w nowej gospodarce (978-8-3627-8578-0), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2014, s. 111-119.
   
2013
 • Remigiusz Kozłowski, Ewolucja struktur organizacyjnych powodowanych wdrożeniem zaawansowanych technologii głównych na przykładzie operatora telekomunikacyjnego, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka” (0137-2599), 2013, vol. 55, nr 1154, s. 173-182.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Wykorzystanie usług telekomunikacyjnych w logistyce, [w:] R. Kozłowski, A. Sikorski (red.), Nowoczesne rozwiązania w logistyce. (978-8-3264-4519-4), Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 13-28.
   
 • Nowoczesne rozwiązania w logistyce. (978-8-3264-4519-4), pod red. Remigiusz Kozłowski, Andrzej Sikorski, Wydanie II zmienione, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
   
 • Remigiusz Kozłowski, EWOLUCJA STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH POWODOWANA WDROŻENIEM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE OPERATORA TELEKOMUNIKACYJNEGO , [w:] M. Matejun, K. Szymańska (red.), PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA (978-8-3728-3539-0), Politechnika Łódzka, Łódź 2013, s. 172-182.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionu, [w:] R. Kozłowski, A. Sikorski (red.), Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki (978-8-3264-4518-7), Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 197-212.
   
 • Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki (978-8-3264-4518-7), pod red. Remigiusz Kozłowski, Andrzej Sikorski, Wydanie II zmienione, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
   
 • Wybrane zagadnienia infrastruktury logistyki i jej ekonomiki (978-8-3752-5930-8), pod red. Remigiusz Kozłowski, Wydanie pierwsze, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013.
   
2012
 • Remigiusz Kozłowski, Marek Matejun, Forms of cooperation with the business environment in the process of technology entrepreneurship development, „Research in Logistics & Production” (2083-4942), 2012, nr 1/2012, s. 91-101 [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Marek Matejun, Współpraca międzyorganizacyjna w zarządzaniu projektami małych i średnich przedsiębiorstw, „PRZEGLĄD ORGANIZACJI” (0137-7221), 2012, nr 6/2012, s. 35-38 [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Transport i jego infrastruktura w powiecie tomaszowskim i opoczyńskim w ocenie turystów, [w:] R. Kozłowski (red.), Wybrane problemy nowoczesnej infrastruktury transportu drogowego (978-8-3752-5888-2), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012, s. 7-16.
   
 • Wybrane problemy nowoczesnej infrastruktury transportu drogowego (978-8-3752-5888-2), pod red. Remigiusz Kozłowski, Wydanie pierwsze, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012.
   
 • Znaczenie i skutki budowy wybranych elementów infrastruktury nowoczesnego transportu kolejowego (978-8-3752-5631-4), pod red. Remigiusz Kozłowski, Wydanie pierwsze, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012.
   
2011
 • Marek Matejun, Remigiusz Kozłowski, Dynamika i potencjał otoczenia przedsiębiorstw w procesie rozwoju przedsiębiorczości technologicznej, „Gospodarka Materialowa & Logistyka” (1231-2037), 2011, nr 11, s. 36-38 [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Marek Matejun, Dynamic business environment as a source of technology entrepreneurship development– a case study, [w:] K. Grzybowska, M. Wyrwicka (red.), Knowledge Management and Organizational Culture of Global Organization (978-8-3777-5069-8), Politechnika Poznańska, Poznań 2011, s. 41-61 [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Features of projects implemented in middle-sized enterprises - results of empirical research, [w:] A. Adamik, S. Lachiewicz (red.), Methods and Concepts of Small and Medium-Sized Enterprises management (978-8-3728-3395-2), Politechnika Łódzka, Łódź 2011, s. 333-348 [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Bolesław Liwowski, Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją (wydanie III uzupełnione) (978-8-3264-1428-2), Wolters Kluwer, Warszawa 2011 [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Wpływ infrastruktury transportu na rozwój klastrów na przykładzie regionu łódzkiego, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2011, vol. 251, nr 1, s. 145-159.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Zależności między infrastrukturą transportu a poziomem bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych województwa łódzkiego , „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2011, vol. XII, nr 9, s. 185-198 [URL].
   
2010
 • Remigiusz Kozłowski, Applying telecommunications services in realization of projects by micro and small enterprises, [w:] M. Matejun (red.), Managing the potential of small and medium- sized enterprises in business practice (978-8-3728-3356-3), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010, s. 166-187 [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Collecting, accumulating and analyzing knowledge and experience gathered as result of project realization in micro enterprises, [w:] M. Matejun (red.), Managing the potential of small and medium- sized enterprises in business practice (978-8-3728-3356-3), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010, s. 147-165.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Wpływ lokalizacji elementów infrastruktury transportu na rozwój regionu Polski środkowo-wschodniej, [w:] R. Kozłowski (red.), Strategiczne znaczenie dróg ekspresowych dla rozwoju Polski środkowo – wschodniej (978-8-3752-5336-8), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010, s. 38-48.
   
 • Strategiczne znaczenie dróg ekspresowych dla rozwoju Polski środkowo – wschodniej (978-8-3752-5336-8), pod red. Remigiusz Kozłowski, Wydanie pierwsze, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Marek Matejun, Problemy obsługi zaawansowanych technologii w przedsiębiorstwie informatycznym - studium przypadku, [w:] S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Współczesne koncepcje zarządzania produkcją, jakością i logistyką (978-8-3728-3352-5), Politechnika Łódzka, Łódź 2010, s. 213-237 [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Wykorzystanie zaawansowanych technologii w zarządzaniu projektami (978-8-3752-5404-4), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010.
   
2009
 • Remigiusz Kozłowski, Wykorzystanie usług telekomunikacyjnych w logistyce, [w:] R. Kozłowski, A. Sikorski (red.), Nowoczesne rozwiązania w logistyce (978-8-3752-6699-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 13-28.
   
 • Nowoczesne rozwiązania w logistyce (978-8-3752-6699-3), pod red. Remigiusz Kozłowski, Andrzej Sikorski, Wydanie pierwsze, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionu, [w:] R. Kozłowski, A. Sikorski (red.), Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki (978-8-3752-6695-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 187-202.
   
 • Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki (978-8-3752-6695-5), pod red. Remigiusz Kozłowski, Andrzej Sikorski, Wydanie pierwsze, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i internetu (978-8-3760-1445-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
   
 • Remigiusz Kozłowski, Izabela Tomczyk, Problematyka budowy dróg w Polsce na przykładzie drogi ekspresowej S-8 w województwie łódzkim (8-3922-4574-1), Wydawnictwo 2K s.c., Łódź - Sieradz 2009 [URL].
   
2008
 • Remigiusz Kozłowski, Wpływ lokalizacji elementów infrastruktury transportu na rozwój regionu Polski Środkowo - Wschodniej, [w:] (red.), Strategiczne znaczenie dróg ekspresowych S-8 (Wrocław-Łódź), S-74 i S-12 dla rozwoju Polski Środkowo - Wschodniej (8-3922-4572-5), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 32-41 [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Marek Matejun, Kierunki wykorzystania outsourcingu w przedsiębiorstwach zaawansowanych technologii, [w:] S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii, Politechnika Łódzka, Łódź 2008, s. 130-140 [URL].
   
 • Remigiusz Kozłowski, Wykorzystanie zaawansowanych technologii teleinformatycznych w zarzadzaniu magazynem, [w:] S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii, Politechnika Łódzka, Łódź 2008, s. 257-266.
   

 • Kozłowski R. [red.], Strategiczne znaczenie dróg ekspresowych S-8 (Wrocław-Łódź), S-74 i S-12 dla rozwoju Polski Środkowo - Wschodniej, K2, Łódź - Tomaszów Mazowiecki 2008, ss. 84 + CD, ISBN 83-922457-2-5

- pełny tekst dostępny jest tutaj

- zobacz prezentacje multimedialne

- przeczytaj artykuł

 
  


2007

Pozycje książkowe:

1. Liwowski B., Kozłowski R., Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, Wydanie II poszerzone, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007, ss. 240, ISBN 978-83-7526-169-1

Artykuły naukowe:

1. Kozłowski R., Kierunki rozwoju infrastruktury logistyki w przedsiębiorstwie w: Lachiewicz S. [red.], Zarządzanie rozwojem organizacji, Monografie Politechniki Łódzkiej Materiały, Tom 2, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, s. 304-311, ISBN 978-83-7283-214-6, [pełny tekst jest dostępny tutaj]

2. Kozłowski R., Wiśniewska K., Zarządzanie zapasami w małym przedsiębiorstwie handlowym branży odzieżowej w: Lachiewicz S. i Matejun M. [red.], Problemy współczesnej praktyki zarządzania, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, s. 40-50, ISBN 978-83-7283-217-7, [pełny tekst jest dostępny tutaj]

3. Kozłowski R., Szanse i zagrożenia dla rozwoju przedsiębiorstw w regionie łódzkim związane z infrastrukturą makrologistyczną w: Lachiewicz S. i Staniec I. [red.], Sytuacja ekonomiczna, organizacyjna i kadrowa dużych organizacji gospodarczych w aglomeracji łódzkiej, Monografie, Media Press, Łódź 2007, s. 39-44, ISBN 978-83-61215-00-4 [pełny tekst jest dostępny tutaj]

4. Kozłowski R., Zarządzanie rozwojem technologii w przedsiębiorstwach telekomunikacji stacjonarnej w: Bogdanienko J., Kuzela M. i Sobczak I. [red.], Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy przedsiębiorstw, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2007, s. 272-279, ISBN 978-83-7441-860-7

  


2006

Pozycje książkowe: 

1. Kozłowski R., Przeobrażenia struktur organizacyjnych przedsiębiorstw zaawansowanych technologii (na przykładzie operatorów telefonii stacjonarnej), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, ss. 175, ISBN 83-7525-001-5

2. Liwowski B., Kozłowski R., Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, Wydanie I, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, ss. 216, ISBN 83-7484-011-0

Artykuły naukowe:

1. Jeżak J., Kozłowski R., Celowość stosowania benchmarkingu, reengineeringu oraz organizacji sieciowych w procesie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa (na przykładzie sektora telefonii stacjonarnej) w: Jagoda H. i Lichtarski J. [red.], Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - celowość, skuteczność, efektywność, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 430-437, ISSN 0324-84452005 

Rozdziały w książkach:

1. Kozłowski R., Zakrzewska-Bielawska A., Obszary i metody restrukturyzacji wewnątrzorganizacyjnej w: Lachiewicz S. i Zakrzewska-Bielawska A. [red.], Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 106-136, ISBN 83-89355-92-2

2. Kozłowski R., Lachiewicz S., Restrukturyzacja organizacji w aspekcie relacji zewnętrznych w: Lachiewicz S. i Zakrzewska-Bielawska A. [red.], Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 137-175, ISBN 83-89355-92-2

Artykuły naukowe:

1. Kozłowski R., Alianse w polskich przedsiębiorstwach telefonii stacjonarnej, "Przegląd Organizacji" 06/2005, s. 29-32, ISSN 0137-7221

2. Kozłowski R., Rola telekomunikacji w logistyce organizacji sieciowych, w: Witkowski J. [red.], Strategie i logistyka organizacji sieciowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 309-315, PL ISSN 0324-8445


3. Kozłowski R., Bariery rozwoju przedsiębiorstw zaawansowanych technologii (na przykładzie operatorów telefonii stacjonarnej), "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 10/2005, s. 77-85, PL ISSN 0860-6846

4. Kozłowski R., Elementy zarządzania projektami w przedsiębiorstwach zaawansowanych technologii (na przykładzie operatorów telefonii stacjonarnej) w: Lewandowski J. [red.], Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi, Monografie, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2005, s. 149-156, ISBN 83-7283-177-7 [pełny tekst dostępny jest tutaj]

5. Kozłowski R., Matejun M., Obszary wydzieleń w ramach outsourcingu kontraktowego w przedsiębiorstwach zaawansowanych technologii, w: Lewandowski J. [red.], Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi, Monografie, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2005, s. 157-166,  ISBN 83-7283-177-7, [pełny tekst dostępny jest tutaj] 


2004

Artykuły naukowe:

1. Lachiewicz S., Kozłowski R., Analysis of some structure - forming factors on the basis of fixed telecommunication enterprises, Management Vol. 8, No 1, Zielona Góra 2004, s. 161-169, ISSN 1429-9321

2. Kozłowski R., Analiza podstawowych zależności pomiędzy wielkością a strukturą organizacyjną przedsiębiorstw (na przykładzie operatorów telekomunikacji stacjonarnej), Management Vol. 8, No 2, Zielona Góra 2004, s. 129-138, ISSN 1429-9321


3. Kozłowski R., Matejun M., Wykorzystanie outsourcingu kapitałowego w sektorze zaawansowanych technologii (na przykładzie operatorów telefonii stacjonarnej), w: Lewandowski J. [red.], Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w zmieniającym się otoczeniu, Monografie, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2004, s. 101-112, ISBN 83-7283-161-0 [pełny tekst dostępny jest tutaj]


2003 i wcześniejsze

Artykuły naukowe:

1. Kozłowski R., Ewolucja struktur organizacyjnych przedsiębiorstw na przykładzie wybranych zagranicznych firm telekomunikacyjnych w: Lewandowski J. [red.], Zarządzanie Organizacjami Gospodarczymi w Warunkach Globalizacji, Tom 1, Elipsa, Łódź 2000, s. 171-186, ISBN 83-88719-00-9

2. Kozłowski R., Analiza kosztów usług telekomunikacji stacjonarnej w Polsce i w wybranych krajach Europy w: Różański R. [red.], Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Zeszyt Naukowy Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Tom IV, Zeszyt II, Łódź 2003, s. 148-156, ISBN 83-89003-07-4


Linki do treści pozostałych publikacji z lat: 2008 - 2011

Rok 2010: 

3. Kozłowski R., Collecting, accumulating and analyzing knowledge and experience gathered as a result of project realization in micro enterprises, w: Matejun M. (ed.), Management of Small and Medium-Sized Enterprises’ Potential in Economic Practice, Technical University of Lodz Press, Lodz 2010, s. 147-165, ISBN 978-83-7283-356-3 [pełny tekst dostępny jest tutaj]

Rok 2011

2. Kozłowski R., Wpływ infrastruktury transportu na rozwój klastrów na przykładzie regionu łódzkiego w: Sosnowski J. [red.], Klastry logistyczne na tle procesów rozwoju regionu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 145-159, ISSN 0208-6018, [pełny tekst dostępny jest tutaj]

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji