2014

Tytuł: Determinanty sprawnego zarządzania w strukturach administracji publicznej
Termin: 8-9 maja 2014
Miejsce: Łódź
Organizator: Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

Archiwum

Konferencja "Polityka miejska a przyszłość planowania przestrzennego"
W dniach 24 - 25 października 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie odbyła się konferencja pt. "Polityka miejska a przyszłość planowania przestrzennego". Konferencja została zorganizowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk oraz Katedrę Zarządzania Miastem i Regionem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
Konferencję otworzył wiceminister rozwoju regionalnego Marcin Kubiak a następnie zabrał głos minister w kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński. W trakcie trwania konferencji referaty wygłosili: Tadeusz Markowski (Towarzystwo Urbanistów Polskich, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN), Rajmund Ryś (dyrektor Departamentu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego), Anna Gepert (Uniwersytet w Sorbonie, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Nauki i Badań w Rozwoju i Planowaniu Przestrzennym AESOP), Janusz Jeżak (Instytut Rozwoju Miast), Jacek Koziński, Markus Appenzeller (Międzynarodowe Stowarzyszenie Urbanistów i Planistów Regionalnych ISOCARP), Tomasz Komornicki (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN), Dominika Rogalińska (GUS), Błażej Moder (Nowe Centrum Łodzi), Radosław Kubaś (Deloitte Polska Sp. z o.o.), Marek Janiak (Architekt Miasta Łodzi).
Konferencja stanowiła jeden z pierwszych etapów realizacji Zadania pn. „Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych” realizowanego w ramach projektu „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”. Tematyka konferencji skierowana była do wszystkich samorządów zainteresowanych problematyką planowania przestrzennego oraz miała na celu wymianę poglądów oraz doświadczeń, jak również zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie uwarunkowań i wyzwań dla polityki miejskiej i planowania przestrzennego. Była okazją do dyskusji nad polityką miejską i sposobem gospodarowania przestrzenią, w kontekście zwiększającego się znaczenia wymiaru terytorialnego i zintegrowanego podejścia do rozwoju. Miała także na celu wypracowanie konstruktywnego wkładu do zmian systemowych w zakresie funkcjonowania gospodarki przestrzennej, zapowiedzianych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, które warunkują prowadzenie racjonalnej i powszechnie akceptowanej polityki przestrzennej.

Zintegrowany Plan Rozwoju dla łódzko-warszawskiego obszaru funkcjonalnego
W dniu 4 października na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się Konferencja zatytułowana „Zintegrowany Plan Rozwoju dla łódzko-warszawskiego obszaru funkcjonalnego” otwierająca Zadanie „Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych” w ramach projektu partnerskiego „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”. Projekt realizowany jest wspólnie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (Lider projektu) oraz m.in. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
Konferencja stanowi pierwszy etap przygotowywanego w ramach zadania Zintegrowanego Planu Rozwoju dla łódzko-warszawskiego obszaru funkcjonalnego. 
Tematyka konferencji wpisała się z koncepcję wielopoziomowego zarządzania. Celem konferencji było zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a wybranymi aktorami angażowanymi w procesy rozwojowe, jak również w zakresie przygotowywania i realizacji wspólnych zintegrowanych projektów rozwojowych. Podczas konferencji pragniemy zaprezentować harmonogram dalszych prac w ramach Zadania, w tym zwłaszcza w części dotyczącej organizowanych kursów i warsztatów oraz prac na rzecz Zintegrowanej Strategii Rozwoju.

Konferencja inaugurująca projekt: „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”
W dniu 23 maja 2013 r. w Hotelu Mercure przy ul. Złotej 48/54 w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”.
Organizatorem konferencji był Lider Projektu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, który wraz z Partnerami Projektu (Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie działającym przez jednostkę pozawydziałową Małopolską Szkołę Administracji Publicznej, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie) dokonał prezentacji zadań, jakie będą realizowane w ramach projektu. W konferencji wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych.
Celem konferencji było zaprezentowanie projektu, jego poszczególnych zadań a tym samym zachęcenie do udziału w projekcie jednostki samorządu terytorialnego.
Konferencję rozpoczął Pan Andrzej Trzęsiara - Z-ca Dyrektora Departamentu Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, który przywitał przybyłych gości, przedstawił zespół zarządzający projektem ze strony Lidera Projektu (MAC) oraz przedstawił osoby reprezentujące Partnerów Projektu. Z pośród prelegentów z ramienia Uniwersytetu Łódzkiego w celu zaprezentowania zadań wystąpiły: Pani dr Katarzyna Wojtaszczyk – Koordynator zadania pn. „Modernizacja procesów i technik Zarządzania Zasobami Ludzkimi w JST” Pani mgr Małgorzata Żak - Skwierczyńska – Koordynator zadania nr 3 pn. „Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych, Pani dr Beata Banachowicz – Koordynator zadania nr 6 pn. „Opracowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania publicznego”, a także przedstawiciele Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej oraz Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.
Konferencję zakończył panel dyskusyjny, podczas którego Koordynatorzy zadań odpowiadali na liczne pytania dotyczące form wsparcia realizowanych w ramach projektu.

Galeria zdjęć

2014

Tytuł: Determinanty sprawnego zarządzania w strukturach administracji publicznej
Termin: 8-9 maja 2014
Miejsce: Łódź
Organizator: Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

Archiwum

Konferencja "Polityka miejska a przyszłość planowania przestrzennego"
W dniach 24 - 25 października 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie odbyła się konferencja pt. "Polityka miejska a przyszłość planowania przestrzennego". Konferencja została zorganizowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk oraz Katedrę Zarządzania Miastem i Regionem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
Konferencję otworzył wiceminister rozwoju regionalnego Marcin Kubiak a następnie zabrał głos minister w kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński. W trakcie trwania konferencji referaty wygłosili: Tadeusz Markowski (Towarzystwo Urbanistów Polskich, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN), Rajmund Ryś (dyrektor Departamentu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego), Anna Gepert (Uniwersytet w Sorbonie, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Nauki i Badań w Rozwoju i Planowaniu Przestrzennym AESOP), Janusz Jeżak (Instytut Rozwoju Miast), Jacek Koziński, Markus Appenzeller (Międzynarodowe Stowarzyszenie Urbanistów i Planistów Regionalnych ISOCARP), Tomasz Komornicki (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN), Dominika Rogalińska (GUS), Błażej Moder (Nowe Centrum Łodzi), Radosław Kubaś (Deloitte Polska Sp. z o.o.), Marek Janiak (Architekt Miasta Łodzi).
Konferencja stanowiła jeden z pierwszych etapów realizacji Zadania pn. „Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych” realizowanego w ramach projektu „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”. Tematyka konferencji skierowana była do wszystkich samorządów zainteresowanych problematyką planowania przestrzennego oraz miała na celu wymianę poglądów oraz doświadczeń, jak również zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie uwarunkowań i wyzwań dla polityki miejskiej i planowania przestrzennego. Była okazją do dyskusji nad polityką miejską i sposobem gospodarowania przestrzenią, w kontekście zwiększającego się znaczenia wymiaru terytorialnego i zintegrowanego podejścia do rozwoju. Miała także na celu wypracowanie konstruktywnego wkładu do zmian systemowych w zakresie funkcjonowania gospodarki przestrzennej, zapowiedzianych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, które warunkują prowadzenie racjonalnej i powszechnie akceptowanej polityki przestrzennej.

Zintegrowany Plan Rozwoju dla łódzko-warszawskiego obszaru funkcjonalnego
W dniu 4 października na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się Konferencja zatytułowana „Zintegrowany Plan Rozwoju dla łódzko-warszawskiego obszaru funkcjonalnego” otwierająca Zadanie „Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych” w ramach projektu partnerskiego „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”. Projekt realizowany jest wspólnie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (Lider projektu) oraz m.in. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
Konferencja stanowi pierwszy etap przygotowywanego w ramach zadania Zintegrowanego Planu Rozwoju dla łódzko-warszawskiego obszaru funkcjonalnego. 
Tematyka konferencji wpisała się z koncepcję wielopoziomowego zarządzania. Celem konferencji było zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a wybranymi aktorami angażowanymi w procesy rozwojowe, jak również w zakresie przygotowywania i realizacji wspólnych zintegrowanych projektów rozwojowych. Podczas konferencji pragniemy zaprezentować harmonogram dalszych prac w ramach Zadania, w tym zwłaszcza w części dotyczącej organizowanych kursów i warsztatów oraz prac na rzecz Zintegrowanej Strategii Rozwoju.

Konferencja inaugurująca projekt: „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”
W dniu 23 maja 2013 r. w Hotelu Mercure przy ul. Złotej 48/54 w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”.
Organizatorem konferencji był Lider Projektu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, który wraz z Partnerami Projektu (Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie działającym przez jednostkę pozawydziałową Małopolską Szkołę Administracji Publicznej, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie) dokonał prezentacji zadań, jakie będą realizowane w ramach projektu. W konferencji wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych.
Celem konferencji było zaprezentowanie projektu, jego poszczególnych zadań a tym samym zachęcenie do udziału w projekcie jednostki samorządu terytorialnego.
Konferencję rozpoczął Pan Andrzej Trzęsiara - Z-ca Dyrektora Departamentu Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, który przywitał przybyłych gości, przedstawił zespół zarządzający projektem ze strony Lidera Projektu (MAC) oraz przedstawił osoby reprezentujące Partnerów Projektu. Z pośród prelegentów z ramienia Uniwersytetu Łódzkiego w celu zaprezentowania zadań wystąpiły: Pani dr Katarzyna Wojtaszczyk – Koordynator zadania pn. „Modernizacja procesów i technik Zarządzania Zasobami Ludzkimi w JST” Pani mgr Małgorzata Żak - Skwierczyńska – Koordynator zadania nr 3 pn. „Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych, Pani dr Beata Banachowicz – Koordynator zadania nr 6 pn. „Opracowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania publicznego”, a także przedstawiciele Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej oraz Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.
Konferencję zakończył panel dyskusyjny, podczas którego Koordynatorzy zadań odpowiadali na liczne pytania dotyczące form wsparcia realizowanych w ramach projektu.

Galeria zdjęć