Wybrane stypendia krajowe, zagraniczne i pomostowe

Zachęcamy również do odwiedzania strony www.mojestypendium.pl/

Nazwa Opis Grupa docelowa Strona www
Stypendia krajowe
Stypendium Miasta Łodzi Wnioski o przyznanie Stypendium Miasta Łodzi mogą składać studenci I roku studiów stacjonarnych będący laureatami
i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych
   i tematycznych          
 • studenci
bit.ly/2Hg6GZH
Stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego O jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „student” mogą ubiegać się studenci kierunków przyporządkowanych do jednej z ponad 40 dyscyplin naukowych, dostępnych na stronie internetowej. W przypadku WZ UŁ są to: nauki o zarządzaniu i jakości; nauki o komunikacji społecznej i mediach, ekonomia i finanse;                  
 • studenci
bit.ly/2H0yEIL
Stypendium Pracodawców - Młodzi w Łodzi Stypendium fundowane przez łódzkie firmy – Partnerów programu Młodzi w Łodzi. Studenci mogą też ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania w domu studenckim bądź udział w bezpłatnych kursach językowych lub IT.
 • studenci
https://bit.ly/2pS3VFQ
go4poland.pl W Programie mogą uczestniczyć polscy studenci i absolwenci zagranicznych uczelni z całego świata, w tym polscy studenci wywodzący się z Polonii, przy czym osoby takie muszą znać język polski w stopniu zaawansowanym. 
 • studenci 
bit.ly/2su06EK
Talenty - Fundusz stypendialny Stypendia kierowane są do osób, które mogą pochwalić się istotnymi osiągnięciami.      
 • studenci, znajdujący się w trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej  
bit.ly/2Hi0osv
   

 
GFPS-Polska dla studentów i doktorantów Stypendium naukowo-kulturalne przyznawane przez GFPS-Polska przeznaczone jest dla osób wyróżniających się wynikami w nauce, zainteresowaniami oraz ciekawym pomysłem na projekt naukowy, popartym pasją badawczą. Mile widziana jest gotowość do działania na rzecz zbliżenia między Polską a Niemcami.
 • studenci
 • doktoranci
bit.ly/2FtDLzC
Program CEEPUS Stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich;
stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”;
stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.
 • studenci,
 • doktoranci
 • pracownicy naukowi
bit.ly/2Cs3rsF
Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Egipt, Izrael, Japonia, Kazachstan, Macedonia, Mongolia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Tajwan, Ukraina, Węgry, Wietnam.
 • studenci
 • doktoranci
 • pracownicy naukowi
bit.ly/2HeQY0P
Youth Busines Poland Program wsparcia mentoringowego w założeniu i rozwoju działalności gospodarczej.
 • osoby w wieku 18–35 lat
bit.ly/2svjS2E
Europejska Fundacja Młodzieży EYF wspiera europejskie działania młodzieżowe organizowane przez pozarządowe organizacje i sieci młodzieżowe, takie jak międzynarodowe spotkania młodzieży, konferencje, kampanie, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, w których są możliwe wyjściowe wystawy, publikacje, materiały audiowizualne i strony internetowe.
 • młodzieżowe organizacje pozarządowe z państw członkowskich Rady Europy
 bit.ly/1yGUcNC
    Stypendia zagraniczne
 DUO Korea Program stypendialny DUO-Korea powstał w celu promowania wymiany osób między Koreą a 30 krajami europejskimi. DUO-Korea wymaga wymiany PARY (dwóch osób) w ramach projektu współpracy.
 •  studenci
 bit.ly/2uT8uBI
 DUO Tajlandia DUO - Tajlandia Program stypendialny ma na celu zwiększenie zrównoważonej mobilności studentów między Tajlandią a 30 państwami członkowskimi ASEM w Europie poprzez wspieranie wymian parowych i dwustronnych.
 •  studenci
bit.ly/2RNonEb
 DUO Singapur Program stypendialny DUO-Singapur jest przyznawany przez rząd Singapuru w celu promowania wymiany akademickiej między studentami studiów stacjonarnych, którzy są obywatelami Singapuru lub ASEAN, a studentami z uniwersytetów w krajach członkowskich Europejskiego ASEM.
 •  studenci
bit.ly/2FGrzuH
Mizuta Josai University Educational Corporation (Japonia)  Roczne stypendium nauki języka japońskiego
 • studenci
bit.ly/2JN1nCy
Stypendia Master 2 Stypendia skierowane są do polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich.
 •  studenci
bit.ly/2TUYGPu
Spring University Prague 2021 Głównym celem Spring University Prague 2021 jest zapewnienie studentom szerokiego zrozumienia najważniejszych kwestii politycznych i społecznych we współczesnej Europie.
 • studenci
bit.ly/3n2w5pD 
 Stypendia "Fundacji Badenii-Wirtembergii" Fundacja Badenii-Wirtembergii przyznaje stypendia na jeden lub dwa semestry za granicą dla zagranicznych studentów przyjeżdżających do Niemiec.
 • studenci
 bit.ly/2RC06lj
Europejski semestr projektów w Antwerpii Semestr interdyscyplinarnych i międzynarodowych rzeczywistych projektów dla uczniów z różnych środowisk edukacyjnych.
 •  studenci
bit.ly/2MeWIqo
Letnia Szkoła Radboud Letnia Szkoła Radboud jest przeznaczona dla studentów z całego świata.
 • studenci
 • doktoranci
 bit.ly/2HcQ8lk
Stypendia na naukę w Nowej Zelandii Stypendia są dostępne dla studentów na wszystkich poziomach studiów i są oparte na różnych kryteriach.
 • studenci
 • doktoranci
 bit.ly/2iu8NdK
Fulbright Graduate Student Award Fulbright Graduate Student Award to stypendia dla Polaków zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego i trzeciego stopnia w USA. 
 • studenci
 • doktoranci
 bit.ly/2W0YAHD
Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne IPS w Bundestagu Każdego roku niemiecki Bundestag przyznaje około 120 stypendiów młodym absolwentom z 42 krajów.
 • studenci
 • absolwenci
 bit.ly/2CC7x1x
Letnie kursy językowe DAAD Uczestnictwo w letnich kursach językowych (także literatury i kultury niemieckiej oraz w kursach języka technicznego, prawniczego lub ekonomicznego) oferowanych przez niemieckie uczelnie i powiązane z nimi instytucje.
 • studenci
 • absolwenci
 bit.ly/2gZUk8k
Chińskie Stypendia Rządowe – Chinese Government Scholarship, Zhejiang University Chiński rząd stworzył szereg programów stypendialnych, aby sponsorować międzynarodowych studentów, nauczycieli i uczonych, w celu studiowania i prowadzenia badań na chińskich uniwersytetach.
 • studenci
 • absolwenci
 • doktoranci
 bit.ly/2ATgdQR
Stypendium Rosyjskie Open Doors (Open Door Russian Scholarship) Open Doors: Russian Scholarship Project to szansa na przyjęcie na bezpłatny program magisterski na jednym z wiodących uniwersytetów w Rosji.
 • absolwenci studiów licencjackich
 bit.ly/2RAMIh2
Stypendia rządu francuskiego BGF Doktorat Cotutelle Stypendia skierowane są do polskich studentów, którzy chcieliby uzyskać stopień naukowy doktora jednocześnie we Francji i w Polsce.
 • absolwenci studiów magisterskich, chcący uzyskać tytuł doktora
 bit.ly/2VSeOTs
Nabór na studia w Kolegium Europejskim (College of Europe)  Kandydaci z Polski mogą ubiegać się o stypendia finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Komisji Europejskiej.
 •  absolwenci
 bit.ly/2KzTooX
Stypendia na pobyty studyjne DAAD Program stypendialny oferuje możliwość kontynuowania nauki w Niemczech w ramach studiów podyplomowych.
 •  absolwenci
 bit.ly/2qDpgzT
Stypendium Fundacji DBU Program umożliwia odbycie stażu zawodowego bądź naukowego w Niemczech i ma na celu profesjonalne, zawodowe kształcenie polskich przyszłych kadr ochrony środowiska.
 • absolwenci
 • studenci ostatniego roku studiów
 bit.ly/2DhWHPB
Fundacja Kościuszko Fundacja Kosciuszko corocznie przyznaje  szereg stypendiów/ grantów w Stanach Zjednoczonych.
 • absolwenci
 • doktoranci
 bit.ly/2U25oDp
Roczny program stypendialny Wolnego Kraju Bawarii Roczne stypendia dla absolwentów z Bułgarii, Chorwacji, Polski, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Czech, Ukrainy i Węgier.
 •  absolwenci
 bit.ly/2PJAE7W
Program stypendialny Alpbach Stypendium oferuje możliwość udziału w seminariach, sesjach grupowych i debatach plenarnych Europejskiego Forum Alpbach.
 • osoby w wieku poniżej 30 lat
 bit.ly/2MeXu6I
Podróże grupowe do Niemiec DAAD Program umożliwia grupom studenckim (pod kierownictwem nauczycieli akademickich) nawiązanie lub podtrzymanie kontaktów z niemieckimi uczelniami, wymianę wiedzy i doświadczeń podczas odwiedzin co najmniej dwóch uczelni, spotkania z niemieckimi nauczycielami akademickimi i studentami oraz zdobycie informacji o Niemczech w kontekście ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. Odwiedzane firmy i instytucje muszą mieć powiązanie z kierunkiem studiów uczestników podróży.
 • grupy studenckie
 bit.ly/2kWNzJ2
    Stypendia pomostowe
Stypendium na I rok Stypendium kierowane do maturzystów
 • maturzyści, ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne
 bit.ly/2NqnLU3
Stypendium na II rok Warunkiem jaki należy spełnić, aby przystąpić do konkursu, jest osiągnięcie po I roku studiów rocznej średniej nie niższej niż 4,0.
 • stypendyści Programu Stypendiów Pomostowych (objętych programem podczas I roku studiów)
 bit.ly/2TVs2NG
 
Stypendia na III i IV rok
Stypendia Narodowego Banku Polskiego EKONOMIA+ adresowane są do stypendystów studiujących na wybranych kierunkach, którzy w toku studiów uzyskali średnią nie niższą niż 4,0
 • stypendyści Programu Stypendiów Pomostowych (objętych programem podczas I roku studiów)
 bit.ly/2VWHnPI
Stypendia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności adresowane są do wszystkich stypendystów studiujących na wybranych kierunkach, którzy w toku studiów uzyskali średnią nie niższą niż 4,0
 • stypendyści Programu Stypendiów Pomostowych (objętych programem podczas I roku studiów)
 bit.ly/2DgHqi3
Stypendium im. prof. Bronisława Geremka
 • stypendyści Programu Stypendiów Pomostowych (objętych programem podczas I roku studiów)
bit.ly/3pxADWw
Stypendia językowe Stypendia dedykowane są studentom wszystkich kierunków studiów, za wyjątkiem filologii angielskiej.
 • stypendyści pomostowi – studenci II, III lub IV roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów I ° albo I roku stacjonarnych studiów II
 bit.ly/2HfPCTy

 

 Wybrane stypendia krajowe, zagraniczne i pomostowe

Zachęcamy również do odwiedzania strony www.mojestypendium.pl/

Nazwa Opis Grupa docelowa Strona www
Stypendia krajowe
Stypendium Miasta Łodzi Wnioski o przyznanie Stypendium Miasta Łodzi mogą składać studenci I roku studiów stacjonarnych będący laureatami
i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych
   i tematycznych          
 • studenci
bit.ly/2Hg6GZH
Stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego O jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „student” mogą ubiegać się studenci kierunków przyporządkowanych do jednej z ponad 40 dyscyplin naukowych, dostępnych na stronie internetowej. W przypadku WZ UŁ są to: nauki o zarządzaniu i jakości; nauki o komunikacji społecznej i mediach, ekonomia i finanse;                  
 • studenci
bit.ly/2H0yEIL
Stypendium Pracodawców - Młodzi w Łodzi Stypendium fundowane przez łódzkie firmy – Partnerów programu Młodzi w Łodzi. Studenci mogą też ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania w domu studenckim bądź udział w bezpłatnych kursach językowych lub IT.
 • studenci
https://bit.ly/2pS3VFQ
go4poland.pl W Programie mogą uczestniczyć polscy studenci i absolwenci zagranicznych uczelni z całego świata, w tym polscy studenci wywodzący się z Polonii, przy czym osoby takie muszą znać język polski w stopniu zaawansowanym. 
 • studenci 
bit.ly/2su06EK
Talenty - Fundusz stypendialny Stypendia kierowane są do osób, które mogą pochwalić się istotnymi osiągnięciami.      
 • studenci, znajdujący się w trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej  
bit.ly/2Hi0osv
   

 
GFPS-Polska dla studentów i doktorantów Stypendium naukowo-kulturalne przyznawane przez GFPS-Polska przeznaczone jest dla osób wyróżniających się wynikami w nauce, zainteresowaniami oraz ciekawym pomysłem na projekt naukowy, popartym pasją badawczą. Mile widziana jest gotowość do działania na rzecz zbliżenia między Polską a Niemcami.
 • studenci
 • doktoranci
bit.ly/2FtDLzC
Program CEEPUS Stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich;
stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”;
stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.
 • studenci,
 • doktoranci
 • pracownicy naukowi
bit.ly/2Cs3rsF
Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Egipt, Izrael, Japonia, Kazachstan, Macedonia, Mongolia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Tajwan, Ukraina, Węgry, Wietnam.
 • studenci
 • doktoranci
 • pracownicy naukowi
bit.ly/2HeQY0P
Youth Busines Poland Program wsparcia mentoringowego w założeniu i rozwoju działalności gospodarczej.
 • osoby w wieku 18–35 lat
bit.ly/2svjS2E
Europejska Fundacja Młodzieży EYF wspiera europejskie działania młodzieżowe organizowane przez pozarządowe organizacje i sieci młodzieżowe, takie jak międzynarodowe spotkania młodzieży, konferencje, kampanie, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, w których są możliwe wyjściowe wystawy, publikacje, materiały audiowizualne i strony internetowe.
 • młodzieżowe organizacje pozarządowe z państw członkowskich Rady Europy
 bit.ly/1yGUcNC
    Stypendia zagraniczne
 DUO Korea Program stypendialny DUO-Korea powstał w celu promowania wymiany osób między Koreą a 30 krajami europejskimi. DUO-Korea wymaga wymiany PARY (dwóch osób) w ramach projektu współpracy.
 •  studenci
 bit.ly/2uT8uBI
 DUO Tajlandia DUO - Tajlandia Program stypendialny ma na celu zwiększenie zrównoważonej mobilności studentów między Tajlandią a 30 państwami członkowskimi ASEM w Europie poprzez wspieranie wymian parowych i dwustronnych.
 •  studenci
bit.ly/2RNonEb
 DUO Singapur Program stypendialny DUO-Singapur jest przyznawany przez rząd Singapuru w celu promowania wymiany akademickiej między studentami studiów stacjonarnych, którzy są obywatelami Singapuru lub ASEAN, a studentami z uniwersytetów w krajach członkowskich Europejskiego ASEM.
 •  studenci
bit.ly/2FGrzuH
Mizuta Josai University Educational Corporation (Japonia)  Roczne stypendium nauki języka japońskiego
 • studenci
bit.ly/2JN1nCy
Stypendia Master 2 Stypendia skierowane są do polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich.
 •  studenci
bit.ly/2TUYGPu
Spring University Prague 2021 Głównym celem Spring University Prague 2021 jest zapewnienie studentom szerokiego zrozumienia najważniejszych kwestii politycznych i społecznych we współczesnej Europie.
 • studenci
bit.ly/3n2w5pD 
 Stypendia "Fundacji Badenii-Wirtembergii" Fundacja Badenii-Wirtembergii przyznaje stypendia na jeden lub dwa semestry za granicą dla zagranicznych studentów przyjeżdżających do Niemiec.
 • studenci
 bit.ly/2RC06lj
Europejski semestr projektów w Antwerpii Semestr interdyscyplinarnych i międzynarodowych rzeczywistych projektów dla uczniów z różnych środowisk edukacyjnych.
 •  studenci
bit.ly/2MeWIqo
Letnia Szkoła Radboud Letnia Szkoła Radboud jest przeznaczona dla studentów z całego świata.
 • studenci
 • doktoranci
 bit.ly/2HcQ8lk
Stypendia na naukę w Nowej Zelandii Stypendia są dostępne dla studentów na wszystkich poziomach studiów i są oparte na różnych kryteriach.
 • studenci
 • doktoranci
 bit.ly/2iu8NdK
Fulbright Graduate Student Award Fulbright Graduate Student Award to stypendia dla Polaków zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego i trzeciego stopnia w USA. 
 • studenci
 • doktoranci
 bit.ly/2W0YAHD
Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne IPS w Bundestagu Każdego roku niemiecki Bundestag przyznaje około 120 stypendiów młodym absolwentom z 42 krajów.
 • studenci
 • absolwenci
 bit.ly/2CC7x1x
Letnie kursy językowe DAAD Uczestnictwo w letnich kursach językowych (także literatury i kultury niemieckiej oraz w kursach języka technicznego, prawniczego lub ekonomicznego) oferowanych przez niemieckie uczelnie i powiązane z nimi instytucje.
 • studenci
 • absolwenci
 bit.ly/2gZUk8k
Chińskie Stypendia Rządowe – Chinese Government Scholarship, Zhejiang University Chiński rząd stworzył szereg programów stypendialnych, aby sponsorować międzynarodowych studentów, nauczycieli i uczonych, w celu studiowania i prowadzenia badań na chińskich uniwersytetach.
 • studenci
 • absolwenci
 • doktoranci
 bit.ly/2ATgdQR
Stypendium Rosyjskie Open Doors (Open Door Russian Scholarship) Open Doors: Russian Scholarship Project to szansa na przyjęcie na bezpłatny program magisterski na jednym z wiodących uniwersytetów w Rosji.
 • absolwenci studiów licencjackich
 bit.ly/2RAMIh2
Stypendia rządu francuskiego BGF Doktorat Cotutelle Stypendia skierowane są do polskich studentów, którzy chcieliby uzyskać stopień naukowy doktora jednocześnie we Francji i w Polsce.
 • absolwenci studiów magisterskich, chcący uzyskać tytuł doktora
 bit.ly/2VSeOTs
Nabór na studia w Kolegium Europejskim (College of Europe)  Kandydaci z Polski mogą ubiegać się o stypendia finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Komisji Europejskiej.
 •  absolwenci
 bit.ly/2KzTooX
Stypendia na pobyty studyjne DAAD Program stypendialny oferuje możliwość kontynuowania nauki w Niemczech w ramach studiów podyplomowych.
 •  absolwenci
 bit.ly/2qDpgzT
Stypendium Fundacji DBU Program umożliwia odbycie stażu zawodowego bądź naukowego w Niemczech i ma na celu profesjonalne, zawodowe kształcenie polskich przyszłych kadr ochrony środowiska.
 • absolwenci
 • studenci ostatniego roku studiów
 bit.ly/2DhWHPB
Fundacja Kościuszko Fundacja Kosciuszko corocznie przyznaje  szereg stypendiów/ grantów w Stanach Zjednoczonych.
 • absolwenci
 • doktoranci
 bit.ly/2U25oDp
Roczny program stypendialny Wolnego Kraju Bawarii Roczne stypendia dla absolwentów z Bułgarii, Chorwacji, Polski, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Czech, Ukrainy i Węgier.
 •  absolwenci
 bit.ly/2PJAE7W
Program stypendialny Alpbach Stypendium oferuje możliwość udziału w seminariach, sesjach grupowych i debatach plenarnych Europejskiego Forum Alpbach.
 • osoby w wieku poniżej 30 lat
 bit.ly/2MeXu6I
Podróże grupowe do Niemiec DAAD Program umożliwia grupom studenckim (pod kierownictwem nauczycieli akademickich) nawiązanie lub podtrzymanie kontaktów z niemieckimi uczelniami, wymianę wiedzy i doświadczeń podczas odwiedzin co najmniej dwóch uczelni, spotkania z niemieckimi nauczycielami akademickimi i studentami oraz zdobycie informacji o Niemczech w kontekście ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. Odwiedzane firmy i instytucje muszą mieć powiązanie z kierunkiem studiów uczestników podróży.
 • grupy studenckie
 bit.ly/2kWNzJ2
    Stypendia pomostowe
Stypendium na I rok Stypendium kierowane do maturzystów
 • maturzyści, ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne
 bit.ly/2NqnLU3
Stypendium na II rok Warunkiem jaki należy spełnić, aby przystąpić do konkursu, jest osiągnięcie po I roku studiów rocznej średniej nie niższej niż 4,0.
 • stypendyści Programu Stypendiów Pomostowych (objętych programem podczas I roku studiów)
 bit.ly/2TVs2NG
 
Stypendia na III i IV rok
Stypendia Narodowego Banku Polskiego EKONOMIA+ adresowane są do stypendystów studiujących na wybranych kierunkach, którzy w toku studiów uzyskali średnią nie niższą niż 4,0
 • stypendyści Programu Stypendiów Pomostowych (objętych programem podczas I roku studiów)
 bit.ly/2VWHnPI
Stypendia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności adresowane są do wszystkich stypendystów studiujących na wybranych kierunkach, którzy w toku studiów uzyskali średnią nie niższą niż 4,0
 • stypendyści Programu Stypendiów Pomostowych (objętych programem podczas I roku studiów)
 bit.ly/2DgHqi3
Stypendium im. prof. Bronisława Geremka
 • stypendyści Programu Stypendiów Pomostowych (objętych programem podczas I roku studiów)
bit.ly/3pxADWw
Stypendia językowe Stypendia dedykowane są studentom wszystkich kierunków studiów, za wyjątkiem filologii angielskiej.
 • stypendyści pomostowi – studenci II, III lub IV roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów I ° albo I roku stacjonarnych studiów II
 bit.ly/2HfPCTy