Miejsce konferencji:

Wydział Zarządzania
Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź

Warunki uczestnictwa w konferencji:

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie Formularza Rejestracyjnego w terminie do 28 kwietnia 2014 r.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają wyżywienie wraz z noclegiem oraz materiały konferencyjne.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń uczestników.

Informacje dotyczące zakwaterowania zostaną udostępnione na stronie konferencji w terminie do 25 kwietnia 2014 r.

Wystąpienia konferencyjne:

Organizatorzy zapraszają uczestników do wygłoszenia komunikatów i głosów w dyskusji w obszarze zagadnień stanowiących problematykę konferencji.

Chęć wystąpienia na konferencji należy zgłosić zaznaczając odpowiednią opcję w Formularzu Rejestracyjnym.

Informujemy, że organizatorzy nie przewidują publikacji wystąpień konferencyjnych.