Kontakt:

Biuro Projektu „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki
ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź
Tel. (42) 635 49 67
Pokój 110
e-mail: konferencja_jst@uni.lodz.pl
strona www

Sekretariat konferencji:

Sekretariat konferencji jest czynny w godz. 7.30 – 15.30

Komitet organizacyjny: