Dzięki akredytacji dla kierunków Rachunkowość oraz Finanse i rachunkowość w ACCA, studenci Wydziału Zarządzania UŁ mają możliwość rozpoczęcia kwalifikacji już w trakcie studiów i uzyskania zwolnienia z egzaminów w ACCA. 

Kierunek studiów – dotyczy studiów rozpoczętych najwcześniej w 2019 roku

Liczba zwolnień z egzaminów

Egzaminy ACCA, które obejmują zwolnienia

Studenci Rachunkowości (I stopień)

(konieczność zaliczenia akredytowanego przedmiotu Rachunkowość a podatki)

5 z 13

Applied Knowledge (AB, MA, FA) i Applied Skills (LW, TX)

Studenci kierunku Rachunkowość i Zarządzanie Finansami (II stopień) 

Moduł: Menedżer finansowy

(konieczność zaliczenia akredytowanego przedmiotu: Zaawansowane zarządzanie finansami - studia przypadków)

5 z 13

Applied Knowledge (AB, MA, FA) i Applied Skills (LW,FM)

Studenci Rachunkowość i Zarządzanie Finansami (II stopień)

Moduł: Rachunkowość zarządcza/controlling

(konieczność zaliczenia akredytowanych przedmiotów: Strategiczna rachunkowość zarządcza, Operacyjna rachunkowość zarządcza, Rachunek kosztów)

5 z 13

Applied Knowledge (AB, MA, FA) i Applied Skills (LW, PM)

Studenci Rachunkowość i Zarządzanie Finansami (II stopień)

Moduł: Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

(konieczność zaliczenia akredytowanych przedmiotów: Międzynarodowa sprawozdawczość finansowa, Sprawozdwczość grup kapitałowych, Zaawansowane zagadnienia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej)

5 z 13

Applied Knowledge (AB, MA, FA) i Applied Skills (LW, FR)

Studenci Rachunkowość i Zarządzanie Finansami (II stopień)

Moduł: Rachunkowość z akredytacją ACCA

(konieczność zaliczenia akredytowanych przedmiotów: Strategiczna rachunkowość zarządcza, Operacyjna rachunkowość zarządcza, Rachunek kosztów, Międzynarodowa sprawozdawczość finansowa, Sprawozdawczość grup kapitałowych, Zaawansowane zagadnienia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Audyt i rewizja finansowa I&II, Podatek VAT, Podatki dochodowe i ubezpieczenia społeczne, Zaawansowane zarządzanie finansami - studia przypadków)

9 z 13

Applied Knowledge (AB, MA, FA) i Applied Skills (LW, PM, TX, FR, AA, FM)

 

Kierunek studiów – dotyczy studiów rozpoczętych najpóźniej w 2018 roku

Liczba zwolnień z egzaminów

Egzaminy ACCA, które obejmują zwolnienia

Studenci Rachunkowości (I stopień)

(konieczność zaliczenia przedmiotu Rachunkowość a podatki)

5 z 14

AB, MA, FA, LW, TX

Studenci FiR (II stopień) bez względu na moduł

4 z 14

AB, MA, FA, LW

Studenci FiR (II stopień)
(konieczność zaliczenia przedmiotów: Strategiczna rachunkowość zarządcza, Operacyjna rachunkowość zarządcza, Rachunek kosztów, Sprawozdawczość grup kapitałowych, Zaawansowane zagadnienia MSSF, Międzynarodowa sprawozdawczość finansowa)

6 z 14

AB, MA, FA, LW, PM, FR

Wydziałowy Koordynator ACCA: dr hab. Ewelina Zarzycka

O ACCA

ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) jest największą i najszybciej rozwijającą się organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości na świecie.
• 162 000 członków oraz 430 000 studentów w 173 krajach na świecie
• 1 300 członków oraz 3 500 studentów w Polsce
• 7 000 akredytowanych pracodawców

ACCA daje kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu: nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa i podatków. To najlepszy wybór dla tych, którzy chcą zarządzać finansami firm.

Dołącz do grona najlepszych!

ACCA to jedna z najbardziej prestiżowych biznesowych kwalifikacji zawodowych, doceniana przez pracodawców na całym świecie. Członkowie ACCA mają otwartą drogę do kariery wszędzie tam, gdzie poszukiwani są najlepsi specjaliści z zakresu rachunkowości i finansów.
7000 pracodawców na całym świecie tworzy sieć akredytowanych firm, które chętnie zatrudniają i wspierają rozwój członków i studentów ACCA. Są to m.in. firmy: EY, PwC, KPMG, Deloitte, Citi Handlowy, P&G, Unilever, Shell, PZU, Siemens, HP, Capgemini, IBM, Agora, Infosys, BP, Motorola, Link 4, Coca Cola.

Poszukiwani księgowi do pracy w centrach usługowych

Możesz pracować jako:

 • Kontroler finansowy
 • Audytor
 • Specjalista ds. księgowości
 • Analityk finansowy
 • Główny księgowy
 • Kierownik finansowy
 • Specjalista ds. sprawozdawczości
 • ACCA daje także silne podstawy do pracy na stanowiskach zarządczych nie związanych z finansami.
 • Wielu naszych członków pełni bardzo wysokie funkcje Dyrektorów Finansowych, CFO, Partnerów spółek, Dyrektorów Regionalnych, członków Zarządów i Rad Nadzorczych.

Dlaczego warto?

 • Pożądany pracownik

Dzięki ACCA będziesz mógł łatwo znaleźć pracę w kraju i za granicą, zwiększysz swoje szanse pracę na kierowniczych stanowiskach, awans oraz sukces zawodowy. ACCA współpracuje z pracodawcami, aby wspierać osoby aktywne zawodowo w rozwoju kompetencji.

 • Wyższe zarobki

ACCA pozwala uzyskać najwyższe zarobki w porównaniu do innych biznesowych kwalifikacji zawodowych.

 • Kompleksowa wiedza

Program ACCA pokrywa wszelkie zagadnienia niezbędne do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Kwalifikacja daje szeroką wiedzę pozwalającą na pewne i odpowiedzialne podejmowanie decyzji biznesowych, jednocześnie umożliwiając specjalizację w wybranej dziedzinie.

 • Praktyczne umiejętności

Program kwalifikacji bazuje na aktualnych i stale weryfikowanych potrzebach pracodawców. Egzaminy oparte są na studiach przypadków, które mają bezpośrednie odzwierciedlenie w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki temu studenci ACCA zdobywają nie tylko twardą wiedzę ale także praktyczne umiejętności biznesowe, które wspierają ich karierę i rozwój.

 • Elastyczność

Kwalifikację ACCA możesz zacząć zdobywać w trakcie studiów. Sam decydujesz, w jakim tempie będziesz przechodził przez poszczególne etapy kwalifikacji. Do Ciebie należy również decyzja, jak będziesz się do nich przygotowywał.

 • Globalny standard

Więcej informacji:
Agnieszka Ciźla
e-mail: Agnieszka.cizla@accaglobal.com
tel: +48 690 005 987
www.accaglobal.com
www.facebook.com/ACCA.Poland