Formularz zgłoszeniowy dla uczestników konferencji zgłaszanych z jednostek samorządu terytorialnego: