Tryb składania podań o zmianę zajęć

Tryb składania i rozpatrywania podań dla usprawnienia procesu rozpatrywania podań studentów dotyczących zmiany zajęć do wyboru wprowadza się następujące terminy ich rozpatrywania: Termin podstawowy – tydzień poprzedzający rozpoczęcie semestru; Termin ostateczny – tydzień przed pierwszymi zajęciami, na które student chce się zapisać i nie później niż tydzień przed pierwszymi zajęciami, z których student chce się wypisać.

Zajęcia z wychowania fizycznego

REGULAMIN Z ZAKRESU DYDAKTYKI STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU UŁ

Warunki uczestnictwa i zaliczenia zajęć wychowania fizycznego – więcej informacji o zajęciach Wychowania Fizycznego na stronie: www.swfis.uni.lodz.pl

 

ZAPISY NA ZAJĘCIA

ZAPISY NA SEMINARIA (zajęcia od lata 2020-21)
oraz KIERUNKI I PRZEDMIOTY DO WYBORU (zajęcia od zimy 2021-22)

 

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZAPISÓW

 

STUDIA I STOPNIA

1. ZAPISY NA KIERUNKI - STUDIA NIESTACJONARNE

2. ZAPISY NA SEMINARIA LICENCJACKIE

TERMINY SPOTKAŃ

WYNIKI ZAPISÓW:

3. ZAPISY NA PRZEDMIOTY DO WYBORU

STUDIA II STOPNIA

 1. ZAPISY NA SEMINARIA MAGISTERSKIE - STUDIA II STOPNIA I ROK

TERMINY SPOTKAŃ

WYNIKI ZAPISÓW:

  • STUDIA STACJONARNE
  • STUDIA NIESTACJONARNE

2. ZAPISY NA PRZEDMIOTY DO WYBORU - STUDIA II STOPNIA I ROK

 


WYNIKI ZAPISÓW NA LEKTORAT (WYKŁAD ZA LEKTORAT)zajęcia od lata 2020-21

<test diagnostyczny z języka obcego>

  1. Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia I rok
  2. Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia I rok

WYNIKI ZAPISÓW NA SPECJALNOŚĆ - zajęcia od lata 2020-21

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia I rok

  1. Opisy specjalności
  2. Wyniki zapisów 

WYNIKI ZAPISÓW NA KIERUNKI I PRZEDMIOTY DO WYBORU (zajęcia od zimy 2020-21)

 STUDIA I STOPNIA

1. ZAPISY NA KIERUNKI - STUDIA NIESTACJONARNE

2. ZAPISY NA PRZEDMIOTY DO WYBORU

 STUDIA II STOPNIA

2. ZAPISY NA PRZEDMIOTY DO WYBORU - STUDIA II STOPNIA I ROK