Od początku istnienia Wydziału Zarządzania Rada Wydziału nadała stopień naukowy doktora habilitowanego w sumie 79 osobom (w tym: 76 osobom w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, 3 osobom – w dyscyplinie finanse). Koncentracja finalizowanych przewodów habilitacyjnych miała miejsce w latach 2014-2016. Wówczas to Rada Wydziału nadała stopień doktora habilitowanego 28 osobom.

Od początku istnienia Wydziału Zarządzania Rada Wydziału nadała stopień naukowy doktora habilitowanego w sumie 79 osobom (w tym: 76 osobom w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, 3 osobom – w dyscyplinie finanse). Koncentracja finalizowanych przewodów habilitacyjnych miała miejsce w latach 2014-2016. Wówczas to Rada Wydziału nadała stopień doktora habilitowanego 28 osobom.