Rozkłady zajęć w semestrze letnim 2016/17

 Organizacja roku akademickiego 2016/17

 Podział Roku Akademickiego 2016/2017

 Tryb składania podań o zmianę zajęć

          KOMUNIKATY

Studia stacjonarne dzienne        

Rozkład zajęć dla wykładowców »   11.05.2017r.

Rozkład zajęć dla grup studenckich: 

        ► kierunek analityka biznesu  »
        ► kierunek analiza i zarządzanie w biznesie  »
        ► kierunek Business Management  » 
        ► kierunek finanse i inwestycje  »
        ► kierunek finanse i rachunkowość  »
        ► kierunek logistyka  »   
        ► kierunek Management and Finance  »
        ► kierunek marketing  » 
        ► kierunek przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami  »
        ► kierunek rachunkowość  » 
        ► kierunek zarządzanie  » 
        ► kierunek zarządzanie publiczne  » 
        ► kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi  »    

 

Studia niestacjonarne zaoczne 

 Terminy zjazdów studiów niestacjonarnych I i II stopnia »

 Terminy seminariów studiów niestacjonarnych I i II stopnia »

Rozkład zajęć dla wykładowców »   02.06.2017r.

Rozkład zajęć dla grup studenckich: 

► grupa kierunków finanse i rachunkowość »
► grupa kierunków zarządzanie »
► kierunek analityka biznesu »
► kierunek analiza i zarządzanie w biznesie »
► kierunek finanse i rachunkowość »
► kierunek logistyka »
► kierunek marketing »
► kierunek rachunkowość »
► kierunek zarządzanie »
► kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi »

 

Studia doktoranckie

 Terminy zjazdów dla niestacjonarnych studiów doktoranckich » 

► Rozkład zajęć na studiach stacjonarnych »         13.04.2017r.
► Rozkład zajęć na studiach niestacjonarnych »