Samorząd studencki

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania UŁ reprezentuje studentów Wydziału i pomaga im w rozwiązywaniu problemów. Poprzez inicjowanie działań oraz współpracę z innymi organizacjami promuje i prowadzi do rozwoju Wydziału i jego studentów.

 

__________________________________

Koła naukowe

Studenci Wydziału Zarządzania otrzymują poprzez działalność w kołach naukowych możliwość rozwoju swoich umiejętności i zainteresowań. Dzięki ich aktywności na Wydziale ma miejsce wiele wydarzeń realizowanych we współpracy z praktykami życia gospodarczego i biznesu, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami zawodowymi. 
Ponadto studenci zrzeszeni w kolach naukowych funkcjonujących na Wydziale Zarządzania prowadzą cykliczne projekty związane z tematyką działalności danego koła.
Szczególną formą przedstawienia społeczności akademickiej działalności w kołach naukowych jest organizowana na Wydziale „Prezentacja kół naukowych i organizacji studenckich”, w trakcie której członkowie kół zachęcają do aktywności w poszczególnych organizacjach oraz prowadzą rekrutację.
 

Samorząd studencki

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania UŁ reprezentuje studentów Wydziału i pomaga im w rozwiązywaniu problemów. Poprzez inicjowanie działań oraz współpracę z innymi organizacjami promuje i prowadzi do rozwoju Wydziału i jego studentów.

 

__________________________________

Koła naukowe

Studenci Wydziału Zarządzania otrzymują poprzez działalność w kołach naukowych możliwość rozwoju swoich umiejętności i zainteresowań. Dzięki ich aktywności na Wydziale ma miejsce wiele wydarzeń realizowanych we współpracy z praktykami życia gospodarczego i biznesu, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami zawodowymi. 
Ponadto studenci zrzeszeni w kolach naukowych funkcjonujących na Wydziale Zarządzania prowadzą cykliczne projekty związane z tematyką działalności danego koła.
Szczególną formą przedstawienia społeczności akademickiej działalności w kołach naukowych jest organizowana na Wydziale „Prezentacja kół naukowych i organizacji studenckich”, w trakcie której członkowie kół zachęcają do aktywności w poszczególnych organizacjach oraz prowadzą rekrutację.