Szanowni Państwo,

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego obchodzi w roku 2014 Jubileusz 20-lecia. Z tej okazji zapraszamy obecnych i byłych Pracowników, Studentów, Absolwentów oraz wszystkich Przyjaciół naszego Wydziału do udziału w wydarzeniach organizowanych w związku z obchodami tego wyjątkowego dla nas święta.

Będziemy zaszczyceni Państwa obecnością podczas wydarzeń towarzyszących obchodom Jubileuszu 20-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, na które w imieniu Kolegium Dziekańśkiego oraz całej społeczności wydziałowej serdecznie zapraszam.

Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
prof. dr hab Ewa Walińska

 

12 i 13 czerwca 2014r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbył się Zjazd Dziekanów wydziałów ekonomii i zarządzania polskich uczelni publicznych pod hasłem „Perspektywy kształcenia w ekonomii i zarządzaniu”.

Poniżej publikujemy listy gratulacyjne, które otrzymaliśmy podczas Zjazdu Dziekanów:

List od Dziekana i społeczności akademickiej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

List od Dziekana i Rady Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

List od Dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

List od Dziekana i społeczności Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego

List od Dziekana Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego

List od Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

List od Kolegium Dziekańskiego Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

List od Dziekana, Prodziekanów i pracowników Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego

1 października 2014r. odbyło się Seminarium „Edukacja i biznes – 20 lat doświadczeń WZ". Poniżej publikujemy listy gratulacyjne, które otrzymaliśmy od uczestników seminarium:

List od JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Włodzimierza Nykiela

List od Przewodniczącego Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk

List od prof. Henryka Mruka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

List od Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

List od Prezesa Regionalnei Rady Krajowej Izby Biegłych Rewidentów

List od Dyrektora Regionu Bankowości Detalicznej PKO Banku Polskiego