Automatyzacja procesów biznesowych - BPA

 

Kierunek pozwala na połączenie umiejętności technicznych z wiedzą z zakresu zarządzania, komunikacji oraz psychologii, przygotowując studenta do pracy w różnych obszarach związanych z zarządzaniem automatyzacją procesów biznesowych w przedsiębiorstwie, w tym do pełnienia ról kierowniczych.

 

Absolwent tego kierunku będzie posiadał wiedzę dotyczącą tworzenia i doskonalenia dokumentacji procesowej, analityki i związanej z nią optymalizacji procesów biznesowych z wykorzystaniem robotyki i automatyki, dewelopowania rozwiązań, w szczególności na platformie Blue Prism, a także aktualizowania i usprawniania zaimplementowanego już cyfrowego pracownika w jego rzeczywistym środowisku pracy.


 

Kierunek Automatyzacja Procesów Biznesowych opiera się na trzech komponentach: człowiek i zespół, proces oraz środowisko.

W ramach komponentu człowiek i zespół, student poznaje specyfikę pracy w zespole stechnologizowanym, rozwija kompetencje niezbędne do pracy w środowisku rzeczywistym i wirtualnym, zaznajamia się ze specyfiką współpracy człowieka z maszyną, zarządza zmianą oraz konfliktem zespołowym, poznaje technologie pozwalające na szybsze wykonywanie powierzonych mu zadań.

W ramach komponentu procesowego, student uczy się analizy, tworzenia, testowania i doskonalenia procesów biznesowych w oparciu o zjawisko automatyzacji. 

W ramach komponentu środowisko, student poznaje specyfikę funkcjonowania organizacji w dobie sztucznej inteligencji oraz digitalizacji. Na tej podstawie jest w stanie identyfikować źródła zagrożenia dla organizacji, skutecznie komunikować się z jej otoczeniem realnym i wirtualnym oraz zrozumieć dylematy społeczne i etyczne związane z działalnością przedsiębiorstwa automatyzującego swoje procesy biznesowe. 

 

Kierunek powstał w ścisłej współpracy z biznesem. Partnerem inicjującym jest Nordea, natomiast do grona partnerów należą obecnie: Fujitsu, Digital Workforce, Digital Teammates, DXC Technology, B/S/H. Opiekę nad kierunkiem sprawują: Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją oraz Centrum Mikser Inteligentnych Technologii.

 

 

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów

 

 • Cyfrowa transformacja w zarządzaniu
 • Komunikacja w środowisku wirtualnym
 • Współpraca człowieka z maszyną
 • Groupware i praca wirtualna
 • i-Management
 • Etyka nowych technologii
 • Investor speech

 

  

Możliwości zatrudnienia

 

Kierunek Automatyzacja Procesów Biznesowych - BPA pozwala absolwentom znaleźć zatrudnienie na stanowiskach:
• Administrator RPA
• Analityk biznesowy
• Analityk RPA
• Developer RPA
• Konsultant RPA
• Kontroler robotów
• Pasterz robotów (jeden z nowych zawodów na rynku pracy, związanych z rozwojem technologii cyfrowych)
• Specjalista ds. automatyzacji procesów
• Specjalista ds. obsługi procesów (np. procurement, supply chain, HR, itp.)
• Specjalista ds. optymalizacji procesów biznesowych
• Specjalista do spraw doskonalenia organizacji
• Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji

 

 

 

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (dzienne) (3-letnie licencjackie)

Orientacyjny limit miejsc - 60 (min. 35)

 

Zasady rekrutacji:

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyzacja procesów biznesowych- BPA brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
• Kategoria 1 - przedmiot wymagany: język angielski
• Kategoria 2 - maksymalnie jeden przedmiot wymagany do wyboru spośród: matematyka, geografia, informatyka, język obcy nowożytny poza językiem angielskim
• Kategoria 3 - maksymalnie dwa przedmioty niewymagane do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

 

Charakterystyka kierunku [.pdf]

Plan studiów [.pdf]

 

Skład Rady Programowej kierunku

Kierownik kierunku: dr Artur Modliński - kierownik Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją
Koordynator kierunku: mgr Emilian Gwiaździński
Członkowie Rady Programowej:

 • dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ
 • dr Dominika Kaczorowska-Spychalska - kierownik Centrum Mikser Inteligentnych Technologii

oraz przedstawiciele firm:

 • Agnieszka Belowska Gosławska - Nordea
 • Marek Moczkowski - B/S/H
 • Magdalena Adamczewska - Digital Teammates
 • Kinga Chelińska-Barańska - Digital Workforce
 • Michał Regiński - DXC Technology
 • Jacek Siedlecki, Joanna Sowińska - Fujitsu

 

 

Automatyzacja procesów biznesowych - BPA

 

Kierunek pozwala na połączenie umiejętności technicznych z wiedzą z zakresu zarządzania, komunikacji oraz psychologii, przygotowując studenta do pracy w różnych obszarach związanych z zarządzaniem automatyzacją procesów biznesowych w przedsiębiorstwie, w tym do pełnienia ról kierowniczych.

 

Absolwent tego kierunku będzie posiadał wiedzę dotyczącą tworzenia i doskonalenia dokumentacji procesowej, analityki i związanej z nią optymalizacji procesów biznesowych z wykorzystaniem robotyki i automatyki, dewelopowania rozwiązań, w szczególności na platformie Blue Prism, a także aktualizowania i usprawniania zaimplementowanego już cyfrowego pracownika w jego rzeczywistym środowisku pracy.


 

Kierunek Automatyzacja Procesów Biznesowych opiera się na trzech komponentach: człowiek i zespół, proces oraz środowisko.

W ramach komponentu człowiek i zespół, student poznaje specyfikę pracy w zespole stechnologizowanym, rozwija kompetencje niezbędne do pracy w środowisku rzeczywistym i wirtualnym, zaznajamia się ze specyfiką współpracy człowieka z maszyną, zarządza zmianą oraz konfliktem zespołowym, poznaje technologie pozwalające na szybsze wykonywanie powierzonych mu zadań.

W ramach komponentu procesowego, student uczy się analizy, tworzenia, testowania i doskonalenia procesów biznesowych w oparciu o zjawisko automatyzacji. 

W ramach komponentu środowisko, student poznaje specyfikę funkcjonowania organizacji w dobie sztucznej inteligencji oraz digitalizacji. Na tej podstawie jest w stanie identyfikować źródła zagrożenia dla organizacji, skutecznie komunikować się z jej otoczeniem realnym i wirtualnym oraz zrozumieć dylematy społeczne i etyczne związane z działalnością przedsiębiorstwa automatyzującego swoje procesy biznesowe. 

 

Kierunek powstał w ścisłej współpracy z biznesem. Partnerem inicjującym jest Nordea, natomiast do grona partnerów należą obecnie: Fujitsu, Digital Workforce, Digital Teammates, DXC Technology, B/S/H. Opiekę nad kierunkiem sprawują: Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją oraz Centrum Mikser Inteligentnych Technologii.

 

 

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów

 

 • Cyfrowa transformacja w zarządzaniu
 • Komunikacja w środowisku wirtualnym
 • Współpraca człowieka z maszyną
 • Groupware i praca wirtualna
 • i-Management
 • Etyka nowych technologii
 • Investor speech

 

  

Możliwości zatrudnienia

 

Kierunek Automatyzacja Procesów Biznesowych - BPA pozwala absolwentom znaleźć zatrudnienie na stanowiskach:
• Administrator RPA
• Analityk biznesowy
• Analityk RPA
• Developer RPA
• Konsultant RPA
• Kontroler robotów
• Pasterz robotów (jeden z nowych zawodów na rynku pracy, związanych z rozwojem technologii cyfrowych)
• Specjalista ds. automatyzacji procesów
• Specjalista ds. obsługi procesów (np. procurement, supply chain, HR, itp.)
• Specjalista ds. optymalizacji procesów biznesowych
• Specjalista do spraw doskonalenia organizacji
• Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji

 

 

 

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (dzienne) (3-letnie licencjackie)

Orientacyjny limit miejsc - 60 (min. 35)

 

Zasady rekrutacji:

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyzacja procesów biznesowych- BPA brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
• Kategoria 1 - przedmiot wymagany: język angielski
• Kategoria 2 - maksymalnie jeden przedmiot wymagany do wyboru spośród: matematyka, geografia, informatyka, język obcy nowożytny poza językiem angielskim
• Kategoria 3 - maksymalnie dwa przedmioty niewymagane do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

 

Charakterystyka kierunku [.pdf]

Plan studiów [.pdf]

 

Skład Rady Programowej kierunku

Kierownik kierunku: dr Artur Modliński - kierownik Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją
Koordynator kierunku: mgr Emilian Gwiaździński
Członkowie Rady Programowej:

 • dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ
 • dr Dominika Kaczorowska-Spychalska - kierownik Centrum Mikser Inteligentnych Technologii

oraz przedstawiciele firm:

 • Agnieszka Belowska Gosławska - Nordea
 • Marek Moczkowski - B/S/H
 • Magdalena Adamczewska - Digital Teammates
 • Kinga Chelińska-Barańska - Digital Workforce
 • Michał Regiński - DXC Technology
 • Jacek Siedlecki, Joanna Sowińska - Fujitsu

 

 Print