MATERIAŁY, INSTRUKCJE I NARZĘDZIA DO ZDALNEGO NAUCZANIA

MICROSOFT TEAMS

Instrukcja Tworzenie wideokonferencji za pomocą aplikacji Microsoft Teams

Jak korzystać z Microsoft Teams?

 

AZURE DEV TOOLS FOR TEACHING

W związku z wykupieniem przez Uniwersytet Łódzki licencji na MS Office 365 pracownicy i studenci otrzymali możliwość przystąpienia do programu Azure Dev Tools for Teaching.
W programie dostępne są wszelkie narzędzia chmurowe udostępniane przez Microsoft, oprogramowanie, które może być wykorzystane w trakcie zajęć dydaktycznych lub do działalności naukowej, a także liczne kursy on-line.

Zachęcamy do zapoznania się z krótką instrukcją programu Azure Dev Tools for Teaching.