WEBINAR

Przemysł 4.0 i cyfrowa transformacja w dobie zrównoważonego rozwoju

06.07.2021 (wtorek), 12.00 

  • Interesujesz się przemysłem 4.0?
  • Pracujesz lub chcesz pracować w obszarze cyfrowej transformacji?
  • Bliskie są Ci zagadnienia zrównoważonego rozwoju?


Zapraszamy serdecznie na bezpłatne webinarium

"Przemysł 4.0 i cyfrowa transformacja w dobie zrównoważonego rozwoju"!

Banner_Przemysl_4

Podczas webinaru zapoznasz się z aktualnymi trendami w zakresie przemysłu 4.0 i cyfrowej transformacji, a także poznasz doświadczenia firm stosujących takie rozwiązania. Przedstawimy również wyniki dwóch międzynarodowych projektów finansowanych w ramach programu Erasmus+, w tym materiały szkoleniowe, które pozwolą udoskonalić swoje kompetencje z tego zakresu.

 Industrial Expert  Digi Grent  Erasmus+

 

Program webinarium

Lp. Temat Prelegenci Godziny
1. Otwarcie webinarium Dr Ewa Sadowska - Kowalska, FRP
Dr hab. T. Bartosz Kalinowski, UŁ
12:00-12:05
2.

Enterprise Europe Network wobec Nowej strategii
przemysłowejdla Europy i Strategii MŚP na rzecz
zrównoważonej i cyfrowej Europy

Dr Ewa Sadowska - Kowalska,FRP 12:05-12:15
3. Wyzwania związane z wdrażaniem rozwiązań
przemysłu 4.0 - prezentacja projektu „INDEX
– Industrial Expert / Ekspert przemysłowy”
Dr hab. T. Bartosz Kalinowski, UŁ 12:15-12:30
4.  Wyniki badania europejskiego dot. działań z zakresu
Przemysłu 4.0 podejmowanych w działalności biznesowej
Dr hab. Paweł Głodek, UŁ 12:30-12:50
5. Doświadczenia we wrażaniu rozwiązań przemysłu 4.0
– studium przypadku

Dr Magdalena Wiśniewska, UŁ 
Dr Krzysztof Dobrynin, Bilberry Sp.z o.o.

12:50-13:10
6. Rozwój kompetencji z zakresu przemysłu 4.0 Dr Magdalena Wiśniewska, UŁ 13:10-13:30
7.  Przerwa   13:30-13:40
8. Kształtowanie przyszłego pokolenia społecznie
odpowiedzialnych przedsiębiorców w dobie
globalnej cyfryzacji - prezentacja projektu
„Digi-Grent: Building Next Generation of Globally
Responsible Entrepreneurs
Dr hab. T. Bartosz Kalinowski, UŁ 13:40-13:55
9.

Wyniki badania europejskiego w zakresie potrzeb
kompetencyjnych przedsiębiorstw w dobie cyfrowej
transformacji

Dr hab. T. Bartosz Kalinowski, UŁ 13:55-14:15
10. Trendy w ramach cyfrowych modeli biznesowych
–uwarunkowania środowiskowe
Dr hab. Paweł Głodek, UŁ 14:15-14:55
11.  Zakończenie webinarium  Dr Ewa Sadowka-Kowalska, FRP  
Dr hab. T.Bartosz Kalinowski, UŁ
14:55-15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wśród uczestników rozlosujemy książki: 

  1. Paweł Głodek, Akademicki spin off. Wiedza, zasoby i ścieżki rozwoju, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018.
  2. Paweł Głodek, Magdalena Wiśniewska (red.), Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami Rola scoutingu wiedzy, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015
  3. T. Bartosz Kalinowski, Dojrzałość procesowa a wyniki organizacji, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018

Uczestnicy webinaru będą również mieli możliwość zapisania się na szkolenie on-line z zakresu przemysłu 4.0 i uzyskać certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje. 

Rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy >> >>

Link do spotkania zostanie przekazany w wiadomości mailowej osobom zarejestrowanym.

 Prelegenci: 

Dr Ewa Sadowska-Kowalska (FRP)

Prezes Zarządu FRP od 1995 r. Wieloletni pracownik naukowy i wykładowca na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalizuje się w polityce gospodarczej, polityce rynku pracy, ekonomii edukacji i transferze innowacji. W ramach wizyt studyjnych odwiedziła kilka zagranicznych uniwersytetów, m.in. uczelnie w Wiedniu (Austria), Giessen (Niemcy), Mannheim (Niemcy), Lipsku (Niemcy), Berlinie (Niemcy) i Newcastle (Wielka Brytania) oraz paryską Sorbonę (Francja). Pracowała też jako starszy wykładowca na Uniwersytecie Nigeryjskim. Jest autorką i współautorką licznych artykułów, raportów i referatów poruszających wiele różnych kwestii dotyczących rynku pracy, kształcenia ustawicznego, polityki zatrudnienia i polityki edukacyjnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w biznesie i zarządzaniu finansami, jak również zarządzaniu projektami międzynarodowymi z różnych dziedzin. Uczestniczy w projektach badawczych dotyczących rynku pracy, zatrudnienia i wynagrodzeń. Kierownik ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości.Dr Magdalena Wiśniewska (UŁ)

Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Jest autorką publikacji, ekspertem i uczestnikiem projektów badawczych, dotyczących międzynarodowego transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, partnerstw międzysektorowych, współpracy między uczelniami a przedsiębiorstwami, tworzenia lokalnych sieci współpracy między uczelniami a przedsiębiorstwami, tworzenia lokalnego i regionalnego środowiska przyjaznego procesom innowacyjnym. Jest członkiem Stowarzyszenia Organizatorów Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP) oraz polskiej sekcji European Regional Science Association (ERSA). Regionalnego Stowarzyszenia Naukowego (ERSA).

https://www.linkedin.com/in/magdalena-wi%C5%9Bniewska-79483145/

 

Dr Krzysztof Dobrynin (Bilberry Sp. z o.o.)

Prezes Zarządu Bilberry Sp. z o.o. Firma zajmuje się opracowywaniem rozwiązań oświetleniowych dla przemysłu i ogrodnictwa.

https://www.linkedin.com/in/krzysztof-dobrynin-phd-7663373a/?originalSubdomain=pl

 

Dr hab. T. Bartosz Kalinowski, prof. uczelni (UŁ)

Profesor uczelni na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego z ponad 15-letnim doświadczeniem w pracy dydaktycznej i naukowej. Kierownik Centrum Doskonałości Badań Naukowych KnowBase na Uniwersytecie Łódzkim. Pełnomocnik Dziekana ds. jakości badań naukowych. Wykładowca w zakresie zarządzania procesowego, doskonalenia organizacji i zarządzania łańcuchem dostaw na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim. Doświadczony kierownik projektów i badacz w ponad 20 projektach finansowanych zewnętrznie (H2020, Erasmus+, LLP, LdV, etc.). Doświadczenie projektowe obejmuje następujące obszary/specjalności: zrównoważony rozwój, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie jakością, przedsiębiorczość, zarządzanie innowacjami, digitalizacja, przemysł 4.0, rozwój modeli biznesowych. Autor 2 książek i ponad 60 artykułów w recenzowanych czasopismach i materiałach konferencyjnych.

https://www.linkedin.com/in/t-bartosz-kalinowski/

 

Dr hab. Paweł Głodek, prof. uczelni (UŁ)

Profesor uczelni na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego z blisko 20-letnim doświadczeniem w badaniu i nauczaniu przedsiębiorczości na uczelniach wyższych. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu przedsiębiorczości akademickiej (ponad 10 szkoleń). Autorstwo ponad 10 programów dydaktycznych związanych z przedsiębiorczością i innowacyjnością. Współautorka podręczników dla studentów oraz kursów e-learningowych z zakresu przedsiębiorczości i kształtowania zachowań przedsiębiorczych. Doświadczenie w badaniach związanych z zachowaniami przedsiębiorczymi i procesami przedsiębiorczymi w małych firmach oraz w instytucjach szkolnictwa wyższego. Koordynator i członek zespołów w krajowych i międzynarodowych projektach związanych z przedsiębiorczością i innowacyjnością.

https://www.linkedin.com/in/pawe%C5%82-g%C5%82odek-phd-habil-81847443/

 

 

 

Udział jest bezpłatny!

Formularz rejestracyjny jest otwarty do 05.07.2021 r.